Liite:Verbitaivutus/latina/describo

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Persoonamuodot
Indikatiivi Konjunktiivi
preesens perfekti preesens perfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) dēscrībō dēscrībor luo (ego) dēscrīpsī dēscrīpt/us (-a/-um) sum (ego) dēscrībam luo dēscrībar luo (ego) dēscrīpserim luo dēscrīpt/us (-a/-um) sim
(tu) dēscrībis luo dēscrīberis luo (tu) dēscrīpsistī luo dēscrīpt/us (-a/-um) es (tu) dēscrībās luo dēscrībāris luo (tu) dēscrīpserīs luo dēscrīpt/us (-a/-um) sīs
(is/ea/id) dēscrībit luo dēscrībitur luo (is/ea/id) dēscrīpsit luo dēscrīpt/us (-a/-um) est (is/ea/id) dēscrībat luo dēscrībātur luo (is/ea/id) dēscrīpserit luo dēscrīpt/us (-a/-um) sit
(nōs) dēscrībimus luo dēscrībimur luo (nōs) dēscrīpsimus luo dēscrīpt/ī luo (-ae/-a) sumus (nōs) dēscrībāmus luo dēscrībāmur luo (nōs) dēscrīpserīmus luo dēscrīpt/ī (-ae/-a) sīmus
(vōs) dēscrībitis luo dēscrībiminī luo (vōs) dēscrīpsistis luo dēscrīpt/ī (-ae/-a) estis (vōs) dēscrībātis luo dēscrībāminī luo (vōs) dēscrīpserītis luo dēscrīpt/ī (-ae/-a) sītis
(eī/eae/ea) dēscrībunt luo dēscrībuntur luo (eī/eae/ea) dēscrīpsērunt luo dēscrīpt/ī (-ae/-a) sunt (eī/eae/ea) dēscrībant luo dēscrībantur luo (eī/eae/ea) dēscrīpserint luo dēscrīpt/ī (-ae/-a) sint
imperfekti pluskvamperfekti imperfekti pluskvamperfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) dēscrībēbam luo dēscrībēbar luo (ego) dēscrīpseram luo dēscrīpt/us (-a/-um) eram (ego) dēscrīberem luo dēscrīberer luo (ego) dēscrīpsissem luo dēscrīpt/us (-a/-um) essem
(tu) dēscrībēbās luo dēscrībēbāris luo (tu) dēscrīpserās luo dēscrīpt/us (-a/-um) erās (tu) dēscrīberēs luo dēscrīberēris luo (tu) dēscrīpsissēs luo dēscrīpt/us (-a/-um) essēs
(is/ea/id) dēscrībēbat luo dēscrībēbātur luo (is/ea/id) dēscrīpserat luo dēscrīpt/us (-a/-um) erat (is/ea/id) dēscrīberet luo dēscrīberētur luo (is/ea/id) dēscrīpsisset luo dēscrīpt/us (-a/-um) esset
(nōs) dēscrībēbāmus luo dēscrībēbāmur luo (nōs) dēscrīpserāmus luo dēscrīpt/ī (-ae/-a) erāmus (nōs) dēscrīberēmus luo dēscrīberēmur luo (nōs) dēscrīpsissēmus luo dēscrīpt/ī (-ae/-a) essēmus
(vōs) dēscrībēbātis luo dēscrībēbāminī luo (vōs) dēscrīpserātis luo dēscrīpt/ī (-ae/-a) erātis (vōs) dēscrīberētis luo dēscrīberēminī luo (vōs) dēscrīpsissētis luo dēscrīpt/ī (-ae/-a) essētis
(eī/eae/ea) dēscrībēbant luo dēscrībēbantur luo (eī/eae/ea) dēscrīpserant luo dēscrīpt/ī (-ae/-a) erant (eī/eae/ea) dēscrīberent luo dēscrīberentur luo (eī/eae/ea) dēscrīpsissent luo dēscrīpt/ī (-ae/-a) essent
Indikatiivi Imperatiivi
futuuri futuurin perfekti preesens futuuri
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) dēscrībam dēscrībar (ego) dēscrīpserō luo dēscrīpt/us (-a/-um) erō (ego) (ego)
(tu) dēscrībēs dēscrībēris (tu) dēscrīpseris dēscrīpt/us (-a/-um) eris (tu) dēscrībe dēscrībere (tu) dēscrībitō luo dēscrībitor luo
(is/ea/id) dēscrībet luo dēscrībētur luo (is/ea/id) dēscrīpserit dēscrīpt/us (-a/-um) erit (is/ea/id) (is/ea/id) dēscrībitō dēscrībitor
(nōs) dēscrībēmus luo dēscrībēmur luo (nōs) dēscrīpserimus dēscrīpt/ī (-ae/-a) erimus (nōs) (nōs)
(vōs) dēscrībētis luo dēscrībēminī luo (vōs) dēscrīpseritis dēscrīpt/ī (-ae/-a) eritis (vōs) dēscrībite luo dēscrībiminī (vōs) dēscrībitōte luo
(eī/eae/ea) dēscrībent luo dēscrībentur luo (eī/eae/ea) dēscrīpserint dēscrīpt/ī (-ae/-a) erint (eī/eae/ea) (eī/eae/ea) dēscrībuntō luo dēscrībuntor luo

Nominaalimuodot

  • Infinitiivit
aktiivin preesens: dēscrībere
passiivin preesens: dēscrībi luo
aktiivin perfekti: dēscrīpsisse luo
passiivin perfekti: dēscrīptus esse
passiivin futuurin perfekti: dēscrīptūrus esse
  • Partisiipit
aktiivin preesens: dēscrībēns
passiivin perfekti: dēscrīptus
passiivin futuuri: dēscrīptūrus