Liite:Verbitaivutus/latina/credo

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Persoonamuodot
Indikatiivi Konjunktiivi
preesens perfekti preesens perfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) crēdō crēdor luo (ego) crēdidī crēdit/us (-a/-um) sum (ego) crēdam luo crēdar luo (ego) crēdiderim luo crēdit/us (-a/-um) sim
(tu) crēdis luo crēderis luo (tu) crēdidistī luo crēdit/us (-a/-um) es (tu) crēdās luo crēdāris luo (tu) crēdiderīs luo crēdit/us (-a/-um) sīs
(is/ea/id) crēdit crēditur luo (is/ea/id) crēdidit luo crēdit/us (-a/-um) est (is/ea/id) crēdat luo crēdātur luo (is/ea/id) crēdiderit luo crēdit/us (-a/-um) sit
(nōs) crēdimus luo crēdimur luo (nōs) crēdidimus luo crēdit/ī luo (-ae/-a) sumus (nōs) crēdāmus luo crēdāmur luo (nōs) crēdiderīmus luo crēdit/ī (-ae/-a) sīmus
(vōs) crēditis crēdiminī luo (vōs) crēdidistis luo crēdit/ī (-ae/-a) estis (vōs) crēdātis luo crēdāminī luo (vōs) crēdiderītis luo crēdit/ī (-ae/-a) sītis
(eī/eae/ea) crēdunt luo crēduntur luo (eī/eae/ea) crēdidērunt luo crēdit/ī (-ae/-a) sunt (eī/eae/ea) crēdant luo crēdantur luo (eī/eae/ea) crēdiderint luo crēdit/ī (-ae/-a) sint
imperfekti pluskvamperfekti imperfekti pluskvamperfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) crēdēbam luo crēdēbar luo (ego) crēdideram luo crēdit/us (-a/-um) eram (ego) crēderem luo crēderer luo (ego) crēdidissem luo crēdit/us (-a/-um) essem
(tu) crēdēbās luo crēdēbāris luo (tu) crēdiderās luo crēdit/us (-a/-um) erās (tu) crēderēs luo crēderēris luo (tu) crēdidissēs luo crēdit/us (-a/-um) essēs
(is/ea/id) crēdēbat luo crēdēbātur luo (is/ea/id) crēdiderat luo crēdit/us (-a/-um) erat (is/ea/id) crēderet luo crēderētur luo (is/ea/id) crēdidisset luo crēdit/us (-a/-um) esset
(nōs) crēdēbāmus luo crēdēbāmur luo (nōs) crēdiderāmus luo crēdit/ī (-ae/-a) erāmus (nōs) crēderēmus luo crēderēmur luo (nōs) crēdidissēmus luo crēdit/ī (-ae/-a) essēmus
(vōs) crēdēbātis luo crēdēbāminī luo (vōs) crēdiderātis luo crēdit/ī (-ae/-a) erātis (vōs) crēderētis luo crēderēminī luo (vōs) crēdidissētis luo crēdit/ī (-ae/-a) essētis
(eī/eae/ea) crēdēbant luo crēdēbantur luo (eī/eae/ea) crēdiderant luo crēdit/ī (-ae/-a) erant (eī/eae/ea) crēderent luo crēderentur luo (eī/eae/ea) crēdidissent luo crēdit/ī (-ae/-a) essent
Indikatiivi Imperatiivi
futuuri futuurin perfekti preesens futuuri
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) crēdam crēdar (ego) crēdiderō luo crēdit/us (-a/-um) erō (ego) (ego)
(tu) crēdēs luo crēdēris (tu) crēdideris crēdit/us (-a/-um) eris (tu) crēde crēdere (tu) crēditō crēditor
(is/ea/id) crēdet luo crēdētur luo (is/ea/id) crēdiderit crēdit/us (-a/-um) erit (is/ea/id) (is/ea/id) crēditō crēditor
(nōs) crēdēmus luo crēdēmur luo (nōs) crēdiderimus crēdit/ī (-ae/-a) erimus (nōs) (nōs)
(vōs) crēdētis luo crēdēminī luo (vōs) crēdideritis crēdit/ī (-ae/-a) eritis (vōs) crēdite luo crēdiminī (vōs) crēditōte luo
(eī/eae/ea) crēdent luo crēdentur luo (eī/eae/ea) crēdiderint crēdit/ī (-ae/-a) erint (eī/eae/ea) (eī/eae/ea) crēduntō luo crēduntor luo

Nominaalimuodot

  • Infinitiivit
aktiivin preesens: crēdere
passiivin preesens: crēdi luo
aktiivin perfekti: crēdidisse luo
passiivin perfekti: crēditus esse
passiivin futuurin perfekti: crēditūrus luo esse
  • Partisiipit
aktiivin preesens: crēdēns
passiivin perfekti: crēditus
passiivin futuuri: crēditūrus