Liite:Verbitaivutus/latina/caedo

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Persoonamuodot
Indikatiivi Konjunktiivi
preesens perfekti preesens perfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) caedō caedor (ego) cecidī caes/us (-a/-um) sum (ego) caedam caedar (ego) ceciderim caes/us (-a/-um) sim
(tu) caedis caederis (tu) cecidistī caes/us (-a/-um) es (tu) caedās caedāris (tu) ceciderīs caes/us (-a/-um) sīs
(is/ea/id) caedit caeditur (is/ea/id) cecidit caes/us (-a/-um) est (is/ea/id) caedat caedātur (is/ea/id) ceciderit caes/us (-a/-um) sit
(nōs) caedimus caedimur (nōs) cecidimus caes/ī (-ae/-a) sumus (nōs) caedāmus caedāmur (nōs) ceciderīmus caes/ī (-ae/-a) sīmus
(vōs) caeditis caediminī (vōs) cecidistis caes/ī (-ae/-a) estis (vōs) caedātis caedāminī (vōs) ceciderītis caes/ī (-ae/-a) sītis
(eī/eae/ea) caedunt caeduntur (eī/eae/ea) cecidērunt caes/ī (-ae/-a) sunt (eī/eae/ea) caedant caedantur (eī/eae/ea) ceciderint caes/ī (-ae/-a) sint
imperfekti pluskvamperfekti imperfekti pluskvamperfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) caedēbam caedēbar (ego) cecideram caes/us (-a/-um) eram (ego) caederem caederer (ego) cecidissem caes/us (-a/-um) essem
(tu) caedēbās caedēbāris (tu) ceciderās caes/us (-a/-um) erās (tu) caederēs caederēris (tu) cecidissēs caes/us (-a/-um) essēs
(is/ea/id) caedēbat caedēbātur (is/ea/id) ceciderat caes/us (-a/-um) erat (is/ea/id) caederet caederētur (is/ea/id) cecidisset caes/us (-a/-um) esset
(nōs) caedēbāmus caedēbāmur (nōs) ceciderāmus caes/ī (-ae/-a) erāmus (nōs) caederēmus caederēmur (nōs) cecidissēmus caes/ī (-ae/-a) essēmus
(vōs) caedēbātis caedēbāminī (vōs) ceciderātis caes/ī (-ae/-a) erātis (vōs) caederētis caederēminī (vōs) cecidissētis caes/ī (-ae/-a) essētis
(eī/eae/ea) caedēbant caedēbantur (eī/eae/ea) ceciderant caes/ī (-ae/-a) erant (eī/eae/ea) caederent caederentur (eī/eae/ea) cecidissent caes/ī (-ae/-a) essent
Indikatiivi Imperatiivi
futuuri futuurin perfekti preesens futuuri
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) caedam caedar (ego) ceciderō caes/us (-a/-um) erō (ego) (ego)
(tu) caedēs caedēris (tu) cecideris caes/us (-a/-um) eris (tu) caede caedere (tu) caeditō caeditor
(is/ea/id) caedet caedētur (is/ea/id) ceciderit caes/us (-a/-um) erit (is/ea/id) (is/ea/id) caeditō caeditor
(nōs) caedēmus caedēmur (nōs) ceciderimus caes/ī (-ae/-a) erimus (nōs) (nōs)
(vōs) caedētis caedēminī (vōs) cecideritis caes/ī (-ae/-a) eritis (vōs) caedite caediminī (vōs) caeditōte
(eī/eae/ea) caedent caedentur (eī/eae/ea) ceciderint caes/ī (-ae/-a) erint (eī/eae/ea) (eī/eae/ea) caeduntō caeduntor

Nominaalimuodot

  • Infinitiivit
aktiivin preesens: caedere
passiivin preesens: caedi
aktiivin perfekti: cecīdisse
passiivin perfekti: caesus esse
passiivin futuurin perfekti: caesūrus esse
  • Partisiipit
aktiivin preesens: caedēns
passiivin perfekti: caesus
passiivin futuuri: caesūrus