Liite:Verbitaivutus/latina/bibo

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Persoonamuodot
Indikatiivi Konjunktiivi
preesens perfekti preesens perfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) bibō bibor luo (ego) bibī bibit/us (-a/-um) sum (ego) bibam luo bibar luo (ego) biberim luo bibit/us (-a/-um) sim
(tu) bibis luo biberis (tu) bibistī luo bibit/us (-a/-um) es (tu) bibās luo bibāris luo (tu) biberīs luo bibit/us (-a/-um) sīs
(is/ea/id) bibit bibitur luo (is/ea/id) bibit bibit/us (-a/-um) est (is/ea/id) bibat luo bibātur luo (is/ea/id) biberit luo bibit/us (-a/-um) sit
(nōs) bibimus bibimur luo (nōs) bibimus bibit/ī luo (-ae/-a) sumus (nōs) bibāmus luo bibāmur luo (nōs) biberīmus luo bibit/ī (-ae/-a) sīmus
(vōs) bibitis bibiminī luo (vōs) bibistis luo bibit/ī (-ae/-a) estis (vōs) bibātis luo bibāminī luo (vōs) biberītis luo bibit/ī (-ae/-a) sītis
(eī/eae/ea) bibunt bibuntur luo (eī/eae/ea) bibērunt luo bibit/ī (-ae/-a) sunt (eī/eae/ea) bibant luo bibantur luo (eī/eae/ea) biberint luo bibit/ī (-ae/-a) sint
imperfekti pluskvamperfekti imperfekti pluskvamperfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) bibēbam luo bibēbar luo (ego) biberam luo bibit/us (-a/-um) eram (ego) biberem luo biberer luo (ego) bibissem luo bibit/us (-a/-um) essem
(tu) bibēbās luo bibēbāris luo (tu) biberās luo bibit/us (-a/-um) erās (tu) biberēs luo biberēris luo (tu) bibissēs luo bibit/us (-a/-um) essēs
(is/ea/id) bibēbat luo bibēbātur luo (is/ea/id) biberat luo bibit/us (-a/-um) erat (is/ea/id) biberet luo biberētur luo (is/ea/id) bibisset luo bibit/us (-a/-um) esset
(nōs) bibēbāmus luo bibēbāmur luo (nōs) biberāmus luo bibit/ī (-ae/-a) erāmus (nōs) biberēmus luo biberēmur luo (nōs) bibissēmus luo bibit/ī (-ae/-a) essēmus
(vōs) bibēbātis luo bibēbāminī luo (vōs) biberātis luo bibit/ī (-ae/-a) erātis (vōs) biberētis luo biberēminī luo (vōs) bibissētis luo bibit/ī (-ae/-a) essētis
(eī/eae/ea) bibēbant luo bibēbantur luo (eī/eae/ea) biberant luo bibit/ī (-ae/-a) erant (eī/eae/ea) biberent luo biberentur luo (eī/eae/ea) bibissent luo bibit/ī (-ae/-a) essent
Indikatiivi Imperatiivi
futuuri futuurin perfekti preesens futuuri
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) bibam bibar (ego) biberō luo bibit/us (-a/-um) erō (ego) (ego)
(tu) bibēs luo bibēris (tu) biberis bibit/us (-a/-um) eris (tu) bibe bibere (tu) bibitō bibitor luo
(is/ea/id) bibet luo bibētur luo (is/ea/id) biberit bibit/us (-a/-um) erit (is/ea/id) (is/ea/id) bibitō bibitor
(nōs) bibēmus luo bibēmur luo (nōs) biberimus bibit/ī (-ae/-a) erimus (nōs) (nōs)
(vōs) bibētis luo bibēminī luo (vōs) biberitis bibit/ī (-ae/-a) eritis (vōs) bibite bibiminī (vōs) bibitōte luo
(eī/eae/ea) bibent luo bibentur luo (eī/eae/ea) biberint bibit/ī (-ae/-a) erint (eī/eae/ea) (eī/eae/ea) bibuntō luo bibuntor luo

Nominaalimuodot

  • Infinitiivit
aktiivin preesens: bibere
passiivin preesens: bibi
aktiivin perfekti: bibisse luo
passiivin perfekti: bibitus esse
passiivin futuurin perfekti: bibitūrus luo esse
  • Partisiipit
aktiivin preesens: bibēns luo
passiivin perfekti: bibitus
passiivin futuuri: bibitūrus