Liite:Verbitaivutus/latina/augeo

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Persoonamuodot
Indikatiivi Konjunktiivi
preesens perfekti preesens perfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) augeō augeor (ego) auxī auct/us (-a/-um) sum (ego) augeam augear (ego) auxerim auct/us (-a/-um) sim
(tu) augēs augēris (tu) auxistī auct/us (-a/-um) es (tu) augeās augeāris (tu) auxerīs auct/us (-a/-um) sīs
(is/ea/id) auget augētur (is/ea/id) auxit auct/us (-a/-um) est (is/ea/id) augeat augeātur (is/ea/id) auxerit auct/us (-a/-um) sit
(nōs) augēmus augēmur (nōs) auximus auct/ī (-ae/-a) sumus (nōs) augeāmus augeāmur (nōs) auxerīmus auct/ī (-ae/-a) sīmus
(vōs) augētis augēminī (vōs) auxistis auct/ī (-ae/-a) estis (vōs) augeātis augeāminī (vōs) auxerītis auct/ī (-ae/-a) sītis
(eī/eae/ea) augent augentur (eī/eae/ea) auxērunt auct/ī (-ae/-a) sunt (eī/eae/ea) augeant augeantur (eī/eae/ea) auxerint auct/ī (-ae/-a) sint
imperfekti pluskvamperfekti imperfekti pluskvamperfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) augēbam augēbar (ego) auxeram auct/us (-a/-um) eram (ego) augērem augērer (ego) auxissem auct/us (-a/-um) essem
(tu) augēbās augēbāris (tu) auxerās auct/us (-a/-um) erās (tu) augērēs augērēris (tu) auxissēs auct/us (-a/-um) essēs
(is/ea/id) augēbat augēbātur (is/ea/id) auxerat auct/us (-a/-um) erat (is/ea/id) augēret augērētur (is/ea/id) auxisset auct/us (-a/-um) esset
(nōs) augēbāmus augēbāmur (nōs) auxerāmus auct/ī (-ae/-a) erāmus (nōs) augērēmus augērēmur (nōs) auxissēmus auct/ī (-ae/-a) essēmus
(vōs) augēbātis augēbāminī (vōs) auxerātis auct/ī (-ae/-a) erātis (vōs) augērētis augērēminī (vōs) auxissētis auct/ī (-ae/-a) essētis
(eī/eae/ea) augēbant augēbantur (eī/eae/ea) auxerant auct/ī (-ae/-a) erant (eī/eae/ea) augērent augērentur (eī/eae/ea) auxissent auct/ī (-ae/-a) essent
Indikatiivi Imperatiivi
futuuri futuurin perfekti preesens futuuri
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) augēbo augēbor (ego) auxerō auct/us (-a/-um) erō (ego) (ego)
(tu) augēbis augēberis (tu) auxeris auct/us (-a/-um) eris (tu) augē augēre (tu) augētō augētor
(is/ea/id) augēbit augēbitur (is/ea/id) auxerit auct/us (-a/-um) erit (is/ea/id) (is/ea/id) augētō augētor
(nōs) augēbimus augēbimur (nōs) auxerimus auct/ī (-ae/-a) erimus (nōs) (nōs)
(vōs) augēbitis augēbiminī (vōs) auxeritis auct/ī (-ae/-a) eritis (vōs) augēte augēminī (vōs) augētōte
(eī/eae/ea) augēbunt augēbuntur (eī/eae/ea) auxerint auct/ī (-ae/-a) erint (eī/eae/ea) (eī/eae/ea) augentō augentor

Nominaalimuodot

  • Infinitiivit
aktiivin preesens: augēre
passiivin preesens: augēri
aktiivin perfekti: auxisse
passiivin perfekti: auctus esse
passiivin futuurin perfekti: auctūrus esse
  • Partisiipit
aktiivin preesens: augēns
passiivin perfekti: auctus
passiivin futuuri: auctūrus