Wikisanakirja:Wikisiirto

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Wikisiirto on artikkelin siirto yhdestä Wikimedia-projektista toiseen, kun se tehdään transwiki-prosessin avulla. Transwiki on kunkin projektin sisäinen pseudo-nimiavaruus, jonne toisesta projektista tuodut artikkelit voidaan väliaikaisesti tallentaa. Siirrettävän artikkelin nimi muutetaan väliaikaisesti liittämällä sen eteen teksti "Transwiki:". Metan ja muiden projektien välillä siirrettyjen sivujen loki on osoitteessa meta:transwiki log.

Tavoitteet[muokkaa]

Wikisiirron tarkoitus on välttää turhaa artikkelien poistelua silloin, kun ne yksikertaisesti kuuluvat jonnekin muualle. Usein artikkelissa on hyödyllistä tietoa, mutta se on lisätty väärään projektiin. Wikimedia-artikkeli jaetaan seuraaviin tyyppeihin:

 1. sanakirjamainen artikkeli: kuuluu kirjoituskielen Wikisanakirjaan
 2. kokonaisen kirjan sisältävä sivu: kuuluu Wikikirjastoon
 3. muistelma: kuuluu toistaiseksi nimellä 9/11 Memorial kutsuttuun projektiin, jonka voisi laajentaa koskemaan muitakin katastrofeja
 4. lainauskokoelma: kuuluu Wikisitaatteihin
 5. lähdeteksti: kuuluu Wikiaineistoon
 6. tietosanakirjamainen artikkeli: kuuluu kirjoituskielen Wikipediaan

Wikisiirron yhtenä vaihtoehtona on pitää yllä luetteloa artikkeleista, joita on ehdotutettu siirrettäväksi muualle. Esimerkiksi englanninkielisessä Wikipediassa on sivu Wikisanakirjaan siirrettäviksi ehdotetuista artikkeleista ja muunkielisiin Wikipedioihin siirrettävistä artikkeleista. Ongelmana on ollut sanakirjalaisten tietämättömyys mainituista listoista ja wikipedialaisten haluttomuus siirtää artikkeleita muihin projekteihin, koska he eivät tunne näiden muotoilukäytäntöjä.

Nyt artikkelit voisi jättää odottamaan Wikisanakirjan transwiki-nimiavaruuteen välittämättä muotoilusta. Siellä sanakirjaan liittyvät artikkelit tulisivat paremmin sanakirjalaisten tietoon ja muokatuiksi oikeaan formaattiin.

Transwiki-nimi[muokkaa]

Epäselvyyksien välttämiseksi nimiavaruuden nimeksi on kehitelty sana transwiki sen sijaan, että olisi valittu vaikkapa suomen siirto tai englannin transfer. Jotta tämä järjestely toimisi, pitää nimiavaruudella olla sama nimi kaikissa projekteissa — siten artikkelin siirto outoihinkin projekteihin on sujuvaa. Kunkin projektin tulisi pitää kirjaa siirretyistä artikkeleista sopivaksi katsomallaan sivulla. Transwiki pitää kuitenkin ohjata lokisivulle, jotta kaikkien olisi mahdollista löytää se. Esimerkiksi englanninkielisessä Wikipediassa johtaa sivulle.

Kuinka wikisiirto toimii[muokkaa]

Siirto (väärästä paikasta) transwikiin[muokkaa]

Koska tällä hetkellä wikienvälistä siirtotoimintoa ei ole, artikkelit täytyy siirtää leikkaa ja liimaa -menetelmällä. Jos keskustelusivulla on jotain tähdellistä nimenomaan kohdeprojektin kannalta, pitää sekin siirtää samalla tavalla. Alkuperäisen sivun voi poistaa heti, kun se on siirretty transwiki-nimiavaruuteen. Artikkelin siirto täytyy kirjata lokiin. Lokin löytää menemällä transwiki-sivulle, joka ohjautuu varsinaiselle lokisivulle. Tapahtumasta jää merkintä myös poistolokiin, ja artikkeli on aina mahdollista palauttaa, jos wikisiirto katsotaan olleen prosessin vastainen, tai jos joku pyytää sen palauttamista.

Sivuhistoria[muokkaa]

Jotta GFDL:n vaatimukset täyttyisivät, artikkelin alkuperäiset kirjoittajat täytyy mainita jossain. Jos artikkelilla oli alunperin vain yksi kirjoittaja, hänet voidaan mainita muokkauksen yhteenvedossa wikisiirtoa tehtäessä. Mikäli artikkelin kirjoittamiseen on osallistunut useita henkilöitä, on ehkä parempi luetella heidät siirtymäartikkelin keskustelusivulla. (Englanninkielisestä esimerkistä käy.) Artikkelin alkuperäinen osoite täytyy myös laittaa talteen (jälleen muokkauksen yhteenvetoon tai keskustelusivulle). Siten sivu löytyy ja voidaan palauttaa, mikäli sen muokkaushistoriaa syystä tai toisesta vaaditaan.

Siirto transwikistä (oikeaan paikkaan)[muokkaa]

Artikkelin siirtämiseen transwikistä päänimiavaruuteen tulee pääsääntöisesti käyttää siirtotoimintoa, jotta transwiki-vaiheen aikaisten muokkausten historiatiedot säilyisivät. Transwiki-alkuisesta sivusta tulee ohjaussivu. Ohjausta ei saa poistaa. Mitä todennäköisimmin siirtymäartikkeliin viitataan projektista, josta se on alkujaan peräisin.

Siirtolokin pitäminen[muokkaa]

Wikisiirtojen tallentaminen lokiin on hyödyllistä kahdesta syystä. Ensinnäkin, jotta menettely olisi läpinäkyvä ja kaikki näkisivät mihin siirretyt artikkelit ovat menneet. Toiseksi, jotta auttamishaluiset löytäisivät siirtymätilassa olevat artikkelit, ja voidaakseen muokata niitä ja siirtää ne päänimiavaruuteen. Lokissa tulisi olla kaksi osaa:

 1. Toisiin projekteihin siirretyt artikkelit
 2. Toisista projekteista tuodut artikkelit (tänne voidaan kirjata myös artikkelin siirto päänimiavaruuteen)

Ensimmäisestä osasta käyttäjät näkevät artikkelit, jotka on siirretty pois heidän omasta projektistaan. Toisesta osasta muualta tuotujen artikkeleiden sopeuttamisesta kiinnostuneet löytävät muokkausta ja hyväksymistä odottavat artikkelit.

Tiedoteteksti[muokkaa]

Alkuperäiselle sivulle, ennen sen poistamista, voi siirron ajaksi jättää tiedoksi seuraavanlaisen tekstin:

''Tämä sivun sisältö ja sen muokkaushistoria on siirretty sivulle [[interwiki:Transwiki:Artikkelin nimi]] [[m:transwiki|wikisiirtomeneltelmän]] mukaisesti; kaikki muokkaukset tulee jatkossa tehdä sinne. Sivua on [[Wikipedia:Votes for deletion|ehdotettu poistettavaksi]].'' ~~~~

Esimerkki[muokkaa]

 1. Looxix kirjoittaa Lorraine-nimisen artikkelin ranskaksi, mutta laittaa sen vahingossa englanninkieliseen Wikipediaan.
 2. Angela näkee artikkelin, ja arvelee sen kuuluvan ranskankieliseen Wikipediaan.
 3. Koska hän ei osaa ranskaa, ei hän voi varmuudella tietää artikkelin kuuluvan nimenomaan ranskalaiseen Wikipediaan. Niinpä hän antaa sille nimen transwiki:Lorraine kopioidessaan lähdetekstin ranskalaiseen Wikipediaan.
 4. Hän kirjaa siirron englantilaisen Wikipedian lokisivulle.
 5. Seuraavaksi hän menee osoitteeseen, joka johtaa sivulle fr:Wikipédia:log de transwiki, ja tekee sinne alla esitetyn lokimerkinnän.
 6. Nyt Lorraine-artikkelia voidaan ehdottaa poistettavaksi englantilaisesta Wikipediasta sivulla Votes for deletion.
 7. Myöhemmin Anthère vilkaisee ranskan Wikipedian wikisiirtolokia, ja huomaa uuden hyväksyntää odottavan artikkelin. Hän päättää kelpaako se ranskankieliseen Wikipediaan.
  • Jos kelpaa, hän tarvittaessa ensin muokkaa sitä, ja siirtää sen sitten nimelle fr:Lorraine jättäen fr:Transwiki:Lorraine-sivun ohjaussivuksi, ja tekee alla esitetyn lokimerkinnän.
   • Jos fr:Lorraine on jo olemassa, Anthèren täytyy yhdistää transwiki-artikkeli vanhaan artikkeliin leikkaa ja liimaa -menetelmällä. Myös muokkaushistoria pitää taltioida keskustelusivulle edellä mainitulla tavalla.
  • Jos artikkeli ei kelpaa, Anthère ehdottaa sitä poistettavaksi sivulla fr:Wikipédia:Pages à supprimer.

Esimerkkiloki

Laillisuus[muokkaa]

Wikisiirto nykyisellään näyttää olevan vastoin sekä Yhdysvaltain lakia että kansainvälistä lakia.

17 USC 1202 kieltää tekijänoikeustietojen poistamisen tai muuttamisen. Näihin tietoihin luetaan:

 • (1) Otsikko ja muu teosta yksilöivä tieto mukaanlukien tekijänoikeusilmoituksessa olevat tiedot.
 • (2) Teoksen tekijän nimi ja muu häntä yksilöivä tieto.
 • (3) Tekijänoikeuksien omistajan nimi ja muu tätä yksilöivä tieto mukaanlukien tekijänoikeusilmoituksessa olevat tiedot.
 • (6) Teoksen käyttöä rajoittavat ehdot.
 • (7) Yksilöivät numerot tai tällaiseen tietoon viittaavat symbolit tai linkit.

Wikisiirto, sellaisena kuin sitä käytännössä on toteutettu, näyttää olevan vastoin kohtaa (7), koska se poistaa linkkejä toisaalla olevaan suojattuun tietoon. Erityisesti se poistaa (a) linkit tekijöiden käyttäjäsivulle, joilla tekijöistä ja käyttöoikeuksista on lisätietoa, ja (b) versioeroihin johtavat linkit, joista käy ilmi teoksen kunkin osan tekijä.

Tämä Yhdysvaltain laki saattaa voimaan Yhdysvaltain velvoitteita kansainvälisellä sopimuksella, joten on todennäköistä, että wikisiirto on vastoin lakia suurimmassa osassa maailmaa.

Linkit käyttäjäsivuille on mahdollista toteuttaa (wikienväliset linkit keskustelusivulla, muokkaushistorian kopiossa). Kunkin osan tekijän tietojen ja käyttöoikeuksiin johtavien linkkien poistaminen vaikuttaa nykyisellään olevan mahdollista vain kopioinnin osalta, mutta ei mikäli sivu poistetaan. Kopioitaessa voidaan linkittää olemassa olevaan alkuperäiseen artikkeliin, jossa vaaditut linkit säilytetään.

Tuhoamisen osalta vaaditaan, että kehitetään uusi "artikkelin kopiointi" -toiminto, joka voi linkittää myös metadataan (käyttäjäsivuille) alkuperäisessä projektissa. Tässäkin on omat ongelmansa: jos jokin käyetyistä mallineista on erilainen kyseessä olevissa projekteissa, ei mallineen osalta historiatietoihin jää tarkkaa tietoa siitä, mitä on lisätty tai muutettu. Ihmisten tekemät merkinnät kopiointivaiheessa saattaa olla paras tapa hoitaa tämä ongelma, tai ehkäpä mallineen muokkaushetkisen sisällön liittäminen sivulle (koska mallineet muuttuvat ja muutoshistoria menetetään kopioinnissa).