Versioiden väliset erot sivulla ”Malline:de-subs/hiekkalaatikko”

Siirry navigaatioon Siirry hakuun
ei muokkausyhteenvetoa
PLURATIIVIT, EI YKSIKKÖMUOTOA
 
-->|mon={{#switch:{{{2|}}}<!--
--> |={{#invoke:de-subspohjasubs-taiv|mon<!--Taivutustaulukko|tunnus=0
-->|die '''{{PAGENAME}}'''<!- |yks=-
--> |mon.nom=die {{PAGENAME}}<!--
--> |denmon.akk=die {{PAGENAME}}<!--
--> |dermon.dat=den {{PAGENAME}}<!-- -->}}
|mon.gen=der {{PAGENAME}}<!-- -->}}
{{substantiivi|de}} {{ei-yks|k=de}}<!--
{{substantiivi|de}} {{ei-yks|k=de}}
-->|n={{de-subspohja|mon<!--
|n={{#invoke:de-subs-taiv|Taivutustaulukko|tunnus=1
-->|die '''{{PAGENAME}}'''<!--
-->|die {{PAGENAME}}<!- |yks=-
--> |denmon.nom=die {{l|de|{{PAGENAME}}n}}<!--
--> |dermon.akk=die {{PAGENAME}}<!-- -->}}
|mon.dat=den {{PAGENAME}}n
{{substantiivi|de}} {{ei-yks|k=de}}<!--
--> |{{{2}}}mon.gen=der {{#switch:{{{3|}PAGENAME}}<!-- -->}}
{{substantiivi|de}} {{ei-yks|k=de}}
-->|={{de-subspohja|mon<!--
-->|die '''{{PAGENAME{2}}}={{#switch:{{{3|}}}'''<!--
|={{#invoke:de-subs-taiv|Taivutustaulukko|tunnus=2
-->|die {{PAGENAME}}<!--
--> |denmon.nom=die {{PAGENAME}}<!--
--> |dermon.akk=die {{PAGENAME}}<!-- -->}}
|mon.dat=den {{PAGENAME}}
{{substantiivi|de}} {{ei-yks|k=de}}<!--
--> |nmon.gen=der {{de-subspohja|monPAGENAME}}<!-- -->}}
{{substantiivi|de}} {{ei-yks|k=de}}
-->|die '''{{PAGENAME}}'''<!--
|n={{#invoke:de-subs-taiv|Taivutustaulukko|tunnus=3
-->|die {{PAGENAME}}<!--
--> |denmon.nom=die {{l|de|{{PAGENAME}}n}}<!--
--> |dermon.akk=die {{PAGENAME}}<!-- -->}}
|mon.dat=den {{PAGENAME}}n
|mon.gen=der {{PAGENAME}}<!-- -->}}
{{substantiivi|de}} {{ei-yks|k=de}}<!--
-->}}<!--
-->|?={{substantiivi|de|suku=n}} (sanalta puuttuu taivutus, ks. [[:Malline:de-subs/ohje|täältä ohjeet]]) [[Luokka:Saksan substantiivit, joilta puuttuu taivutus]]<!--
 
-->|kieli={{#invoke:de-subspohja|yks<!-subs-taiv|Taivutustaulukko|tunnus=4
|mon=-
-->|das '''{{PAGENAME}}e'''<br/>'''{{PAGENAME}}'''<!--
--> |y.nom1=das {{PAGENAME}}e<br/>{{PAGENAME}}<!--
-->|dem {{PAGENAME}}en<br/> |y.nom2={{PAGENAME}}<!--
 
-->|des {{PAGENAME}}en<!-- -->}}
-->|y.akk1=das {{PAGENAME}}e
|y.akk2={{PAGENAME}}<!--
 
-->|y.dat1=dem {{PAGENAME}}en
|y.dat2={{PAGENAME}}<!--
 
-->|y.gen=des {{PAGENAME}}en<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku=n|mon=-}}{{+luokka|de|kieli}}<!--
 
-->|-={{#invoke:de-subspohja|yks<!-subs-taiv|Taivutustaulukko|tunnus=5
|mon=-
-->|das {{#switch:{{{suku2|}}}|='''{{PAGENAME}}'''|f='''{{PAGENAME}}''' {{n}}<br/>die '''{{PAGENAME}}''' {{f}}}}<!--
|y.nom1=das {{PAGENAME}}
-->|das {{#switch:{{{suku2|}}}|={{PAGENAME}}|f={{PAGENAME}} {{n}}<br/>die {{PAGENAME}} {{f}}}}<!--
--> |dem y.nom1/suku={{#switchif:{{{suku2|}}}|={{PAGENAME}}|f={{PAGENAME}} {{n}}<br/>der {{PAGENAME}} {{f}}}}<!--
|y.nom2={{#switch:{{{suku2|}}}
-->|des {{PAGENAME}}{{#switch:{{{gen2|}}}|s=<br/>des {{l|de|{{PAGENAME}}s}}|{{{gen2}}}=<br/>des {{l|de|{{{gen2}}}}}}}<!-- -->}}
|=
|f=die {{PAGENAME}}
|#default=}}
|y.nom2/suku={{{suku2|}}}<!--
 
-->|y.akk1=das {{PAGENAME}}
|y.akk1/suku={{#if:{{{suku2|}}}|n}}
|y.akk2={{#switch:{{{suku2|}}}
|=
|f=die {{PAGENAME}}
|#default=}}
|y.akk2/suku={{{suku2|}}}<!--
 
-->|y.dat1=dem {{PAGENAME}}
|y.dat1/suku={{#if:{{{suku2|}}}|n}}
|y.dat2={{#switch:{{{suku2|}}}
|=
|f=der {{PAGENAME}}
|#default=}}
|y.dat2/suku={{{suku2|}}}<!--
 
-->|y.gen1=des {{PAGENAME}}
|y.gen2={{#switch:{{{gen2|}}}
|=
|s=des {{PAGENAME}}s
|#default=des {{{gen2}}}}}<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku={{#switch:{{{suku2|}}}|=n|f=nf}}|mon=-}}<!--
 
 
-->|ens={{de-subspohja|yksmon<!--
-->|ens={{#invoke:de-subs-taiv|Taivutustaulukko|tunnus=6
-->|das '''{{PAGENAME}}'''<!--
--> |y.nom=das {{PAGENAME}}<!--
--> |demy.akk=das {{l|de|{{PAGENAME}}en}}<!--
--> |desy.dat=dem {{l|de|{{PAGENAME}}ens}}<!--en
--> |diey.gen=des {{l|de|{{PAGENAME}}en}}<!--ens
--> |mon.nom=die {{l|de|{{PAGENAME}}en}}<!--
--> |denmon.akk=die {{l|de|{{PAGENAME}}en}}<!--
--> |dermon.dat=den {{l|de|{{PAGENAME}}en}}<!-- -->}}
|mon.gen=der {{PAGENAME}}en<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku=n|mon={{PAGENAME}}en}}<!--
 
 
-->|(e)s={{#switch:{{{3|}}}<!--
-->|(e|er)s={{de-subspohja#switch:{{{3|yksmon<!--}}}
|e|er={{#invoke:de-subs-taiv|Taivutustaulukko|tunnus=7
-->|das {{#switch:{{{suku2|}}}|='''{{PAGENAME}}'''|m='''{{PAGENAME}}''' {{n}}<br/>der '''{{PAGENAME}}''' {{m}}}}<!--
-->|das {{#switch:{{{suku2|}}} |y.nom1={{PAGENAME}}|m={{PAGENAME}} {{n}}<br/>dendas {{PAGENAME}} {{m}}}}<!--
--> |dem y.nom1/suku={{#switchif:{{{suku2|}}}|={{PAGENAME}}|m={{PAGENAME}} {{n}}/{{m}}}}<!--
|y.nom2={{#switch:{{{suku2|}}}
-->|des {{#switch:{{{suku2|}}}|={{l|de|{{PAGENAME}}es}}|m={{l|de|{{PAGENAME}}es}} {{n}}/{{m}}}}<br/>des {{#switch:{{{suku2|}}}|={{l|de|{{PAGENAME}}s}}{{#switch:{{{mon2|}}}|=|s=}}|m={{l|de|{{PAGENAME}}s}}{{#switch:{{{mon2|}}}|=|s=}} {{n}}/{{m}}}}<!--
|=
-->|die {{l|de|{{PAGENAME}}{{{3}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|s|e|er=<br/>die {{l|de|{{PAGENAME}}{{{mon2}}}}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
|m=der {{PAGENAME}}
-->|die {{l|de|{{PAGENAME}}{{{3}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|s|e|er=<br/>die {{l|de|{{PAGENAME}}{{{mon2}}}}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
|#default= }}
-->|den {{l|de|{{PAGENAME}}{{{3}}}n}}{{#switch:{{{mon2|}}}|s=<br/>den {{l|de|{{PAGENAME}}s}}|e|er=<br/>den {{l|de|{{PAGENAME}}{{{mon2}}}n}}|{{{mon2}}}=<br/>den {{l|de|{{{mon2}}}{{#switch:{{{mon2d|}}}|n=n}}}}}}<!--
|y.nom2/suku={{{suku2|}}}<!--
-->|der {{l|de|{{PAGENAME}}{{{3}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|s|e|er=<br/>der {{l|de|{{PAGENAME}}{{{mon2}}}}}|{{{mon2}}}=<br/>der {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!-- -->}}
 
-->|y.akk1=das {{PAGENAME}}
|y.akk1/suku={{#if:{{{suku2|}}}|n}}
|y.akk2={{#switch:{{{suku2|}}}
|=
|m=den {{PAGENAME}}
|#default= }}
|y.akk2/suku={{{suku2|}}}<!--
 
-->|y.dat=dem {{PAGENAME}}
|y.dat/suku={{#switch:{{{suku2|}}}
|=
|m=nm}}<!--
 
-->|des {{#switch:{{{suku2|}}}|={{l|de|{{PAGENAME}}es}}|m={{l|de|{{PAGENAME}}es}} {{n}}/{{m}}}}<br/>
 
-->|y.gen1=des {{PAGENAME}}es
|y.gen1/suku={{#switch:{{{suku2|}}}
|=
|m=nm}}
|y.gen2=des {{PAGENAME}}s
|y.gen2/suku={{#switch:{{{suku2|}}}
|=
|m=nm}}<!--
 
-->|mon.nom1=die {{PAGENAME}}{{{3}}}
|mon.nom2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|s|e|er=die {{PAGENAME}}{{{mon2}}}
|#default=die {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.akk1=die {{PAGENAME}}{{{3}}}
|mon.akk2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|s|e|er=die {{PAGENAME}}{{{mon2}}}
|#default=die {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.dat1=den {{PAGENAME}}{{{3}}}n
|mon.dat2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|s=den {{PAGENAME}}s
|e|er=den {{PAGENAME}}{{{mon2}}}n
|#default=den {{{mon2}}}{{#switch:{{{mon2d|}}}|n=n}}}}<!--
 
-->|mon.gen1=der {{PAGENAME}}{{{3}}}
|mon.gen2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|s|e|er=der {{PAGENAME}}{{{mon2}}}
|#default=der {{{mon2}}}}}<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku={{#switch:{{{suku2|}}}|=n|m=nm}}|mon={{PAGENAME}}{{{3}}}|mon2={{#switch:{{{mon2|}}}|s|e|er={{PAGENAME}}{{{mon2}}}|{{{mon2}}}={{{mon2}}}}}}}<!--
 
-->|s|en={{de-subspohja|yksmon<!--
 
-->|das '''{{PAGENAME}}'''<!--
-->|das s|en={{PAGENAME}}<!#invoke:de-subs-taiv|Taivutustaulukko|tunnus=8
--> |demy.nom=das {{PAGENAME}}<!--
-->|des {{l |de|{{PAGENAME}}es}}<br/>desy.akk=das {{l|de|{{PAGENAME}}s}}{{#switch:{{{3|}}}|en=|s=}}<!--
--> |diey.dat=dem {{l|de|{{PAGENAME}}{{{3}}}}}{{#switch:{{{3|}}}|en=|s=}}<!--
--> |diey.gen1=des {{l|de|{{PAGENAME}}{{{3}}}}}<!--es
--> |deny.gen2=des {{l|de|{{PAGENAME}}s{{#switch:{{{3|}}}}}<!--
|en=
-->|der {{l|de|{{PAGENAME}}{{{3}}}}}<!-- -->}}
|s=}}
|mon.nom=die {{PAGENAME}}{{{3}}}{{#switch:{{{3|}}}|en=|s=}}
|mon.akk=die {{PAGENAME}}{{{3}}}
|mon.dat=den {{PAGENAME}}{{{3}}}
|mon.gen=der {{PAGENAME}}{{{3}}}<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku=n|mon={{PAGENAME}}{{{3}}}}}<!--
 
-->|-={{de-subspohja|yks<!--
 
-->|das '''{{PAGENAME}}'''<!--
-->|das -={{PAGENAME}}<!#invoke:de-subs-taiv|Taivutustaulukko|tunnus=9
-->|dem {{PAGENAME}}<!- |mon=-
-->|des {{l |de|{{PAGENAME}}es}}<br/>desy.nom=das {{l|de|{{PAGENAME}}s}}<!-- -->}}
|y.akk=das {{PAGENAME}}
|y.dat=dem {{PAGENAME}}
|y.gen1=des {{PAGENAME}}es
|y.gen2=des {{PAGENAME}}s<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku=n|mon=-}}<!--
 
-->|{{{3}}}={{de-subspohja|yksmon<!--
 
-->|das '''{{PAGENAME}}'''<!--
-->|das {{PAGENAME{3}}<!}={{#invoke:de-subs-taiv|Taivutustaulukko|tunnus=10
--> |demy.nom=das {{PAGENAME}}<!--
-->|des {{l |de|{{PAGENAME}}es}}<br/>desy.akk=das {{l|de|{{PAGENAME}}s}}<!--
-->|die {{l |de|{{{3}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|sy.dat=<br/>diedem {{l|de|{{PAGENAME}}s}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
 
-->|die {{l|de|{{{3}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|s=<br/>die {{l|de|{{PAGENAME}}s}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
-->|y.gen1=des {{PAGENAME}}es
-->|den {{l|de|{{{3}}}{{#switch:{{{4|}}}|n=n}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|s=<br/>den {{l|de|{{PAGENAME}}s}}|{{{mon2}}}=<br/>den {{l|de|{{{mon2}}}{{#switch:{{{mon2d|}}}|n=n}}}}}}<!--
-->|der {{l |de|{{{3}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|sy.gen2=<br/>derdes {{l|de|{{PAGENAME}}s}}|{{{mon2}}}=<br/>der {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!-- -->}}
 
-->|mon.nom1={{#if:{{{3|}}}|die {{{3}}}}}
|mon.nom2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|s=die {{PAGENAME}}s
|#default=die {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.akk1={{#if:{{{3|}}}|die {{{3}}}}}
|mon.akk2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|s=die {{PAGENAME}}s
|#default=die {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.dat1=den {{{3}}}{{#switch:{{{4|}}}|n=n}}
|mon.dat2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|s=den {{PAGENAME}}s
|#default=den {{{mon2}}}{{#switch:{{{mon2d|}}}|n=n}}}}<!--
 
-->|mon.gen1=der {{{3}}}
|mon.gen2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|s=der {{PAGENAME}}s
|#default=der {{{mon2}}}}}<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku=n|mon={{{3}}}|mon2={{#switch:{{{mon2|}}}|s={{PAGENAME}}s|{{{mon2}}}={{{mon2}}}}}}}<!--
-->}}<!--
 
-->|es|s={{#switch:{{{3|}}}<!--
--> |-={{#invoke:de-subspohjasubs-taiv|yks<!--Taivutustaulukko|tunnus=11
-->|das '''{{PAGENAME}}'''<!- |mon=-
--> |y.nom=das {{PAGENAME}}<!--
--> |demy.akk=das {{PAGENAME}}<!--
--> |desy.dat=dem {{l|de|{{PAGENAME}}{{{2}}}}}<!-- -->}}
|y.gen=des {{PAGENAME}}{{{2}}}<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku=n|mon=-}}<!--
 
-->|={{de-subspohja|yksmon<!--
 
-->|das {{#switch:{{{suku2|}}}|='''{{PAGENAME}}'''|m='''{{PAGENAME}}''' {{n}}<br/>der '''{{PAGENAME}}''' {{m}}}}<!--
-->|={{#invoke:de-subs-taiv|Taivutustaulukko|tunnus=12
-->|das {{#switch:{{{suku2|}}}|={{PAGENAME}}|m={{PAGENAME}} {{n}}<br/>den {{PAGENAME}} {{m}}}}<!--
-->|dem {{#switch:{{{suku2|}}} |y.nom=das {{PAGENAME}}|m={{PAGENAME}} {{n}}/{{m}}}}<!--
|y.akk=das {{PAGENAME}}
-->|des {{#switch:{{{suku2|}}}|={{l|de|{{PAGENAME}}{{{2}}}}}|m={{l|de|{{PAGENAME}}{{{2}}}}} {{n}}/{{m}}}}<!--
--> |diey.dat=dem {{PAGENAME}}<!--
--> |diey.gen=des {{PAGENAME}}<!--{{{2}}}
--> |denmon.nom=die {{PAGENAME}}<!--
--> |dermon.akk=die {{PAGENAME}}<!-- -->}}
|mon.dat=den {{PAGENAME}}
{{substantiivi|de|suku={{#switch:{{{suku2|}}}|=n|m=nm}}|mon={{PAGENAME}}}}<!--
-->|e |ermon.gen=der {{de-subspohja|yksmonPAGENAME}}<!-- -->}}
-->{{substantiivi|das '''de|suku=n|mon={{PAGENAME}}'''}}<!--
 
-->|das {{PAGENAME}}<!--
 
-->|dem {{PAGENAME}}<!--
-->|e|er={{#invoke:de-subs-taiv|Taivutustaulukko|tunnus=13
-->|des {{l|de|{{PAGENAME}}{{{2}}}}}{{#switch:{{{2|}}}|es=}}<!--
|y.nom=das {{PAGENAME}}
-->|die {{l|de|{{PAGENAME}}{{{3}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|s|en=<br/>die {{l|de|{{PAGENAME}}{{{mon2}}}}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
|y.akk=das {{PAGENAME}}
-->|die {{l|de|{{PAGENAME}}{{{3}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|s|en=<br/>die {{l|de|{{PAGENAME}}{{{mon2}}}}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
|y.dat=dem {{PAGENAME}}
-->|den {{l|de|{{PAGENAME}}{{{3}}}n}}{{#switch:{{{mon2|}}}|s=<br/>den {{l|de|{{PAGENAME}}s}}|en=|{{{mon2}}}=<br/>den {{l|de|{{{mon2}}}{{#switch:{{{mon2d|}}}|n=n}}}}}}<!--
-->|der {{l |de|{{PAGENAME}}{{{3}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|s|eny.gen=<br/>derdes {{l|de|{{PAGENAME}}{{{mon2}}}}}|{{{mon2}}}=<br/>der {{l|de|{{{mon2}}}}2}}}<!-- -->}}
 
-->|mon.nom1=die {{PAGENAME}}{{{3}}}
|mon.nom2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|s|en=die {{PAGENAME}}{{{mon2}}}
|#default=die {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.akk1=die {{PAGENAME}}{{{3}}}
|mon.akk2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|s|en=die {{PAGENAME}}{{{mon2}}}
|#default=die {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.dat1=den {{PAGENAME}}{{{3}}}n
|mon.dat2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|s=den {{PAGENAME}}s
|en=
|#default=den {{{mon2}}}{{#switch:{{{mon2d|}}}|n=n}}}}<!--
 
-->|mon.gen1=der {{PAGENAME}}{{{3}}}
|mon.gen2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|s|en=der {{PAGENAME}}{{{mon2}}}
|#default=der {{{mon2}}}}}<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku=n|mon={{PAGENAME}}{{{3}}}|mon2={{#switch:{{{mon2|}}}|s|en={{PAGENAME}}{{{mon2}}}|{{{mon2}}}={{{mon2}}}}}}}<!--
 
-->|s|en|ien={{de-subspohja|yksmon<!--
 
-->|das {{#switch:{{{suku2|}}}|='''{{PAGENAME}}'''|m='''{{PAGENAME}}''' {{n}}<br/>der '''{{PAGENAME}}''' {{m}}{{#switch:{{{suku3|}}}|f=<br/>die '''{{PAGENAME}}''' {{f}}}}}}<!--
-->|s|en|ien={{#invoke:de-subs-taiv|Taivutustaulukko|tunnus=14<!--
-->|das {{#switch:{{{suku2|}}}|={{PAGENAME}}|m={{PAGENAME}} {{n}}<br/>den {{PAGENAME}} {{m}}{{#switch:{{{suku3|}}}|f=<br/>die {{PAGENAME}} {{f}}}}}}<!--
 
-->|dem {{#switch:{{{suku2|}}}|={{PAGENAME}}|m={{PAGENAME}} {{n}}/{{m}}{{#switch:{{{suku3|}}}|f=<br/>der {{PAGENAME}} {{f}}}}}}<!--
-->|y.nom1=das {{PAGENAME}}
-->|des {{#switch:{{{suku2|}}}|={{l|de|{{PAGENAME}}{{{2}}}}}|m={{l|de|{{PAGENAME}}{{{2}}}}} {{n}}/{{m}}{{#switch:{{{suku3|}}}|f=<br/>der {{PAGENAME}} {{f}}}}}}<!--
|y.nom1/suku={{#if:{{{suku2|}}}|n}}
-->|die {{l|de|{{PAGENAME}}{{{3}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|e=<br/>die {{l|de|{{PAGENAME}}e}}|{{PAGENAME}}=<br/>die {{PAGENAME}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}{{#switch:{{{mon3|}}}|{{{mon3}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon3}}}}}}}<!--
|y.nom2={{#switch:{{{suku2|}}}
-->|die {{l|de|{{PAGENAME}}{{{3}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|e=<br/>die {{l|de|{{PAGENAME}}e}}|{{PAGENAME}}=<br/>die {{PAGENAME}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}{{#switch:{{{mon3|}}}|{{{mon3}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon3}}}}}}}<!--
|=
-->|den {{l|de|{{PAGENAME}}{{{3}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|e=<br/>den {{l|de|{{PAGENAME}}en}}|{{PAGENAME}}=<br/>den {{PAGENAME}}|{{{mon2}}}=<br/>den {{l|de|{{{mon2}}}{{#switch:{{{mon2d|}}}|n=n}}}}}}{{#switch:{{{mon3|}}}|{{{mon3}}}=<br/>den {{l|de|{{{mon3}}}{{#switch:{{{mon3d|}}}|n=n}}}}}}<!--
|m=der {{PAGENAME}}
-->|der {{l|de|{{PAGENAME}}{{{3}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|e=<br/>der {{l|de|{{PAGENAME}}e}}|{{PAGENAME}}=<br/>der {{PAGENAME}}|{{{mon2}}}=<br/>der {{l|de|{{{mon2}}}}}}}{{#switch:{{{mon3|}}}|{{{mon3}}}=<br/>der {{l|de|{{{mon3}}}}}}}<!-- -->}}
|#default= }}
|y.nom2/suku={{{suku2|}}}
|y.nom3={{#switch:{{{suku3|}}}
|=
|f=die {{PAGENAME}}
|#default= }}
|y.nom3/suku={{{suku3|}}}<!--
 
-->|y.akk1=das {{PAGENAME}}
|y.akk1/suku={{#if:{{{suku2|}}}|n}}
|y.akk2={{#switch:{{{suku2|}}}
|=
|m=den {{PAGENAME}}
|#default= }}
|y.akk2/suku={{{suku2|}}}
|y.akk3={{#switch:{{{suku3|}}}
|=
|f=die {{PAGENAME}}
|#default= }}
|y.akk3/suku={{{suku3|}}}<!--
 
-->|y.dat1=dem {{PAGENAME}}
|y.dat1/suku={{#switch:{{{suku2|}}}|=|m=nm}}
|y.dat2={{#switch:{{{suku3|}}}
|=
|f=der {{PAGENAME}}
|#default= }}
|y.dat2/suku={{{suku3|}}}<!--
 
-->|y.gen1=des {{PAGENAME}}s
|y.gen1/suku={{#switch:{{{suku2|}}}|=|m=nm}}
|y.gen2={{#switch:{{{suku3|}}}
|=
|f=der {{PAGENAME}}
|#default= }}
|y.gen2/suku={{{suku3|}}}<!--
 
 
-->|mon.nom1=die {{PAGENAME}}{{{3}}}
|mon.nom2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|e=die {{PAGENAME}}e
|#default=die {{{mon2}}}}}
|mon.nom3={{#if:{{{mon3|}}}|die {{{mon3}}}}}<!--
 
-->|mon.akk1=die {{PAGENAME}}{{{3}}}
|mon.akk2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|e=die {{PAGENAME}}e
|#default=die {{{mon2}}}}}
|mon.akk3={{#if:{{{mon3|}}}|die {{{mon3}}}}}<!--
 
-->|mon.dat1=den {{PAGENAME}}{{{3}}}{{#switch:{{{4|}}}|n=n}}
|mon.dat2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|e=den {{PAGENAME}}en
|#default=den {{{mon2}}}{{#switch:{{{mon2d|}}}|n=n}}}}
|mon.dat3={{#if:{{{mon3|}}}|den {{{mon3}}}{{#switch:{{{mon3d|}}}|n=n}}}}<!--
 
-->|mon.gen1=der {{PAGENAME}}{{{3}}}
|mon.gen2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|e=der {{PAGENAME}}e
|#default=der {{{mon2}}}}}
|mon.gen3={{#if:{{{mon3|}}}|der {{{mon3|}}}}}<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku={{#switch:{{{suku2|}}}|=n|m={{#switch:{{{suku3|}}}|=nm|f=nmf}}}}|mon={{PAGENAME}}{{{3}}}|mon2={{#switch:{{{mon2|}}}|e={{PAGENAME}}e|{{PAGENAME}}={{PAGENAME}}|{{{mon2}}}={{{mon2}}}}}|mon3={{{mon3|}}}}}<!--
 
-->|n={{de-subspohja|yksmon<!--
 
-->|das {{#switch:{{{suku2|}}}|='''{{PAGENAME}}'''|m='''{{PAGENAME}}''' {{n}}<br/>der '''{{PAGENAME}}''' {{m}}}}<!--
-->|n={{#invoke:de-subs-taiv|Taivutustaulukko|tunnus=15
-->|das {{#switch:{{{suku2|}}}|={{PAGENAME}}|m={{PAGENAME}} {{n}}<br/>den {{PAGENAME}} {{m}}}}<!--
-->|dem {{#switch:{{{suku2|}}} |y.nom1=das {{PAGENAME}}|m={{PAGENAME}} {{n}}/{{m}}}}<!--
|y.nom1/suku={{#if:{{{suku2|}}}|n}}
-->|des {{#switch:{{{suku2|}}}|={{l|de|{{PAGENAME}}s}}{{#switch:{{{mon2|}}}|s|{{PAGENAME}}s=||{{{mon2}}}=}}|m={{l|de|{{PAGENAME}}s}}{{#switch:{{{mon2|}}}|s|{{PAGENAME}}s=||{{{mon2}}}=}} {{n}}/{{m}}}}<!--
--> |die {{PAGENAME}}y.nom2={{#switch:{{{mon2suku2|}}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
|=
-->|die {{PAGENAME}}{{#switch:{{{mon2|}}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
|m=der {{PAGENAME}}
-->|den {{l|de|{{PAGENAME}}n}}{{#switch:{{{mon2|}}}|{{{mon2}}}=<br/>den {{l|de|{{{mon2}}}{{#switch:{{{mon2d|}}}|n=n}}}}}}<!--
|#default= }}
-->|der {{PAGENAME}}{{#switch:{{{mon2|}}}|{{{mon2}}}=<br/>der {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!-- -->}}
|y.nom2/suku={{{suku2|}}}<!--
 
-->|y.akk1=das {{PAGENAME}}
|y.akk1/suku={{#if:{{{suku2|}}}|n}}
|y.akk2={{#switch:{{{suku2|}}}
|=
|m=den {{PAGENAME}}
|#default= }}
|y.akk2/suku={{{suku2|}}}<!--
 
-->|y.dat=dem {{PAGENAME}}
|y.dat/suku={{#switch:{{{suku2|}}}|=|m=nm}}<!--
 
-->|y.gen=des {{PAGENAME}}s
|y.gen/suku={{#switch:{{{suku2|}}}|=|m=nm}}<!--
 
-->|mon.nom1=die {{PAGENAME}}<!--
->|mon.nom2={{#if:{{{mon2|}}}|die {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.akk1=die {{PAGENAME}}
|mon.akk2={{#if:{{{mon2|}}}|die {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.dat1=den {{PAGENAME}}n
|mon.dat2={{#if:{{{mon2|}}}|den {{{mon2}}}{{#switch:{{{mon2d|}}}|n=n}}}}<!--
 
-->|mon.gen1=der {{PAGENAME}}
|mon.gen2={{#if:{{{mon2|}}}|der {{{mon2}}}}}<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku={{#switch:{{{suku2|}}}|=n|m=nm}}|mon={{PAGENAME}}|mon2={{{mon2|}}}}}<!--
 
-->|+n={{de-subspohja|yksmon<!--
 
-->|das '''{{PAGENAME}}'''<!--
-->|das +n={{PAGENAME}}<!#invoke:de-subs-taiv|Taivutustaulukko|tunnus=16
--> |demy.nom=das {{PAGENAME}}<!--
--> |desy.akk=das {{l|de|{{PAGENAME}}{{{2}}}}}<!--
|y.dat=dem {{PAGENAME}}
-->|die {{l|de|{{PAGENAME}}n}}{{#switch:{{{mon2|}}}|{{PAGENAME}}=<br/>die {{PAGENAME}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
-->|die {{l |de|{{PAGENAME}}n}}{{#switch:{{{mon2|}}}|{{PAGENAME}}y.gen=<br/>diedes {{PAGENAME}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}2}}}<!--
 
-->|den {{l|de|{{PAGENAME}}n}}{{#switch:{{{mon2|}}}|{{PAGENAME}}=|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}{{#switch:{{{mon2d|}}}|n=n}}}}}}<!--
-->|mon.nom1=die {{PAGENAME}}n
-->|der {{l|de|{{PAGENAME}}n}}{{#switch:{{{mon2|}}}|{{PAGENAME}}=<br/>der {{PAGENAME}}|{{{mon2}}}=<br/>der {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!-- -->}}
|mon.nom2={{#if:{{{mon2|}}}|die {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.akk1=die {{PAGENAME}}n
|mon.akk2={{#if:{{{mon2|}}}|die {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.dat1=den {{PAGENAME}}n
|mon.dat2={{#if:{{{mon2|}}}|die {{{mon2}}}{{#switch:{{{mon2d|}}}|n=n}}}}<!--
 
-->|mon.gen1=der {{PAGENAME}}n
|mon.gen2={{#if:{{{mon2|}}}|der {{{mon2}}}}}<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku=n|mon={{PAGENAME}}n|mon2={{#switch:{{{mon2|}}}|{{PAGENAME}}={{PAGENAME}}|{{{mon2}}}={{{mon2}}}}}}}<!--
 
-->|{{{3}}}={{de-subspohja|yksmon<!--
 
-->|das '''{{PAGENAME}}'''<!--
-->|das {{PAGENAME{3}}<!}={{#invoke:de-subs-taiv|Taivutustaulukko|tunnus=17
--> |demy.nom=das {{PAGENAME}}<!--
--> |desy.akk=das {{l|de|{{PAGENAME}}{{{2}}}}}<!--
|y.dat=dem {{PAGENAME}}
-->|die {{l|de|{{{3}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|{{PAGENAME}}=<br/>die {{PAGENAME}}|s=<br/>die {{l|de|{{PAGENAME}}s}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}{{#switch:{{{mon3|}}}|{{{mon3}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon3}}}}}}}<!--
|y.gen=des {{PAGENAME}}{{{2}}}<!--
-->|die {{l|de|{{{3}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|{{PAGENAME}}=<br/>die {{PAGENAME}}|s=<br/>die {{l|de|{{PAGENAME}}s}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}{{#switch:{{{mon3|}}}|{{{mon3}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon3}}}}}}}<!--
 
-->|den {{l|de|{{{3}}}{{#switch:{{{4|}}}|n=n}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|{{PAGENAME}}=<br/>den {{PAGENAME}}|s=<br/>der {{l|de|{{PAGENAME}}s}}|{{{mon2}}}=<br/>den {{l|de|{{{mon2}}}{{#switch:{{{mon2d|}}}|n=n}}}}}}{{#switch:{{{mon3|}}}|{{{mon3}}}=<br/>den {{l|de|{{{mon3}}}{{#switch:{{{mon3d|}}}|n=n}}}}}}<!--
-->|mon.nom1={{#if:{{{3|}}}|{{#if:{{{3|}}}|die {{{3}}}}}}}
-->|der {{l|de|{{{3}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|{{PAGENAME}}=<br/>der {{PAGENAME}}|s=<br/>der {{l|de|{{PAGENAME}}s}}|{{{mon2}}}=<br/>der {{l|de|{{{mon2}}}}}}}{{#switch:{{{mon3|}}}|{{{mon3}}}=<br/>der {{l|de|{{{mon3}}}}}}}<!-- -->}}
|mon.nom2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|s=die {{PAGENAME}}s
|#default=die {{{mon2}}}}}
|mon.nom3={{#if:{{{mon3|}}}|die {{{mon3}}}}}<!--
 
-->|mon.akk1={{#if:{{{3|}}}|die {{{3}}}}}
|mon.akk2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|s=die {{PAGENAME}}s
|#default=die {{{mon2}}}}}
|mon.akk3={{#if:{{{mon3|}}}|die {{{mon3}}}}}<!--
 
-->|mon.dat1=den {{{3}}}{{#switch:{{{4|}}}|n=n}}
|mon.dat2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|s=der {{PAGENAME}}s
|#default=den {{{mon2}}}{{#switch:{{{mon2d|}}}|n=n}}}}
|mon.dat3={{#if:{{{mon3|}}}|den {{{mon3|}}}{{#switch:{{{mon3d|}}}|n=n}}}}<!--
 
-->|mon.gen1=der {{{3}}}
|mon.gen2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|s=der {{PAGENAME}}s
|#default=der {{{mon2}}}}}
|mon.gen3={{#if:{{{mon3|}}}|der {{{mon3|}}}}}<!-- -->}}<!--
{{substantiivi|de|suku=n|mon={{{3}}}|mon2={{#switch:{{{mon2|}}}|s={{PAGENAME}}s|{{{mon2}}}={{{mon2}}}}}}}<!--
 
-->}}<!--
 
-->|ses={{#switch:{{{3|}}}<!--
-->|={{de-subspohja|yksmon<!--}}
-->|das '''ses={{PAGENAME#switch:{{{3|}}}'''<!--
|={{#invoke:de-subs-taiv|Taivutustaulukko|tunnus=18
-->|das {{PAGENAME}}<!--
--> |demy.nom=das {{PAGENAME}}<!--
--> |desy.akk=das {{l|de|{{PAGENAME}}ses}}<!--
--> |diey.dat=dem {{l|de|{{PAGENAME}}se}}<!--
--> |diey.gen=des {{l|de|{{PAGENAME}}se}}<!--ses
--> |denmon.nom=die {{l|de|{{PAGENAME}}sen}}<!--se
--> |dermon.akk=die {{l|de|{{PAGENAME}}se}}<!-- -->}}
|mon.dat=den {{PAGENAME}}sen
|mon.gen=der {{PAGENAME}}se<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku=n|mon={{PAGENAME}}se}}<!--
 
-->|-={{de-subspohja|yks<!--
 
-->|das '''{{PAGENAME}}'''<!--
-->|das -={{PAGENAME}}<!#invoke:de-subs-taiv|Taivutustaulukko|tunnus=19
-->|dem {{PAGENAME}}<!- |mon=-
--> |desy.nom=das {{l|de|{{PAGENAME}}ses}}<!-- -->}}
|y.akk=das {{PAGENAME}}
|y.dat=dem {{PAGENAME}}
|y.gen=des {{PAGENAME}}ses<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku=n|mon=-}}<!--
-->}}<!--
 
 
-->|={{de-subspohja|yksmon<!--
-->|={{#invoke:de-subs-taiv|Taivutustaulukko|tunnus=20
-->|das '''{{PAGENAME}}'''<!--
--> |y.nom=das {{PAGENAME}}<!--
--> |demy.akk=das {{PAGENAME}}<!--
|y.dat=dem {{PAGENAME}}<!--
-->|des {{#switch:{{{gen2|}}}|={{PAGENAME}}|s={{PAGENAME}}<br/>des {{l|de|{{PAGENAME}}s}}|{{{gen2}}}={{PAGENAME}}<br/>des {{l|de|{{{gen2}}}}}}}<!--
 
-->|die {{PAGENAME}}{{#switch:{{{mon2|}}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
-->|diey.gen1=des {{PAGENAME}}{{#switch:{{{mon2|}}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
-->|den {{PAGENAME}}{{#switch:{{{mon2 |}}}|{{{mon2}}}y.gen2=<br/>den {{l|de|{{{mon2}}}{{#switch:{{{mon2dgen2|}}}|n=n}}}}}}<!--
|=
-->|der {{PAGENAME}}{{#switch:{{{mon2|}}}|{{{mon2}}}=<br/>der {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!-- -->}}
|s=des {{PAGENAME}}s
|#default=des {{{gen2}}}}}<!--
 
-->|mon.nom1=die {{PAGENAME}}
|mon.nom2={{#if:{{{mon2|}}}|die {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.akk1=die {{PAGENAME}}
|mon.akk2={{#if:{{{mon2|}}}|die {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.dat1=den {{PAGENAME}}
|mon.dat2={{#if:{{{mon2|}}}|den {{{mon2}}}{{#switch:{{{mon2d|}}}|n=n}}}}<!--
 
-->|mon.gen1=der {{PAGENAME}}
|mon.gen2={{#if:{{{mon2|}}}|der {{{mon2}}}}}<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku=n|mon={{PAGENAME}}|mon2={{{mon2|}}}}}<!--
 
 
-->|{{{2}}}={{#switch:{{{3|}}}<!--
 
-->|es|s={{#switch:{{{4|}}}<!--
--> |-={{substantiivi|de|aak={{{2}}}|suku=n|mon=-}} (mallineen sarakkeita käytetään virheellisesti, ks. [[:Malline:de-subs/ohje|täältä ohjeet]]) [[Luokka:Mallineita virheellisesti käyttävät sivut (de-subs-f)]]<!--
--> |={{substantiivi|de|aak={{{2}}}|suku=n|mon={{PAGENAME}}}} (mallineen sarakkeita käytetään virheellisesti, ks. [[:Malline:de-subs/ohje|täältä ohjeet]]) [[Luokka:Mallineita virheellisesti käyttävät sivut (de-subs-f)]]<!--
--> |e|er={{substantiivi|de|aak={{{2}}}|suku=n|mon={{PAGENAME}}{{{4}}}|mon2={{{mon2|}}}}} (mallineen sarakkeita käytetään virheellisesti, ks. [[:Malline:de-subs/ohje|täältä ohjeet]]) [[Luokka:Mallineita virheellisesti käyttävät sivut (de-subs-f)]]<!--
--> |s|en={{substantiivi|de|aak={{{2}}}|suku=n|mon={{PAGENAME}}{{{4}}}}} (mallineen sarakkeita käytetään virheellisesti, ks. [[:Malline:de-subs/ohje|täältä ohjeet]]) [[Luokka:Mallineita virheellisesti käyttävät sivut (de-subs-f)]]<!--
--> |n={{substantiivi|de|aak={{{2}}}|suku=n|mon={{PAGENAME}}|mon2={{{mon2|}}}}} (mallineen sarakkeita käytetään virheellisesti, ks. [[:Malline:de-subs/ohje|täältä ohjeet]]) [[Luokka:Mallineita virheellisesti käyttävät sivut (de-subs-f)]]<!--
--> |+n={{substantiivi|de|aak={{{2}}}|suku=n|mon={{PAGENAME}}n}} (mallineen sarakkeita käytetään virheellisesti, ks. [[:Malline:de-subs/ohje|täältä ohjeet]]) [[Luokka:Mallineita virheellisesti käyttävät sivut (de-subs-f)]]<!--
--> |{{{4}}}={{substantiivi|de|aak={{{2}}}|suku=n|mon={{{4}}}}} (mallineen sarakkeita käytetään virheellisesti, ks. [[:Malline:de-subs/ohje|täältä ohjeet]]) [[Luokka:Mallineita virheellisesti käyttävät sivut (de-subs-f)]]<!--
-->}}<!--
 
-->|ses={{#switch:{{{4|}}}<!--
--> |={{substantiivi|de|suku=n|mon={{PAGENAME}}se|aak={{{2}}}}} (mallineen sarakkeita käytetään virheellisesti, ks. [[:Malline:de-subs/ohje|täältä ohjeet]]) [[Luokka:Mallineita virheellisesti käyttävät sivut (de-subs-f)]]<!--
--> |-={{substantiivi|de|suku=n|mon=-|aak={{{2}}}}} (mallineen sarakkeita käytetään virheellisesti, ks. [[:Malline:de-subs/ohje|täältä ohjeet]]) [[Luokka:Mallineita virheellisesti käyttävät sivut (de-subs-f)]]<!--
-->}}<!--
 
-->|(e)s={{#switch:{{{4|}}}<!--
--> |-={{substantiivi|de|suku=n|aak={{{2}}}|mon=-}} (mallineen sarakkeita käytetään virheellisesti, ks. [[:Malline:de-subs/ohje|täältä ohjeet]]) [[Luokka:Mallineita virheellisesti käyttävät sivut (de-subs-f)]]<!--
--> |e|er={{substantiivi|de|suku=n|mon={{PAGENAME}}{{{4}}}|aak={{{2}}}}} (mallineen sarakkeita käytetään virheellisesti, ks. [[:Malline:de-subs/ohje|täältä ohjeet]]) [[Luokka:Mallineita virheellisesti käyttävät sivut (de-subs-f)]]<!--
--> |en={{substantiivi|de|suku=n|mon={{PAGENAME}}en|aak={{{2}}}}} (mallineen sarakkeita käytetään virheellisesti, ks. [[:Malline:de-subs/ohje|täältä ohjeet]]) [[Luokka:Mallineita virheellisesti käyttävät sivut (de-subs-f)]]<!--
--> |{{{4}}}={{substantiivi|de|suku=n|mon={{{4}}}|aak={{{2}}}}} (mallineen sarakkeita käytetään virheellisesti, ks. [[:Malline:de-subs/ohje|täältä ohjeet]]) [[Luokka:Mallineita virheellisesti käyttävät sivut (de-subs-f)]]<!--
-->}}<!--
 
NEUTRIN yksikössä yksi muoto, monikossa yksi muoto
 
-->|={{#invoke:de-subspohjasubs-taiv|Taivutustaulukko|yksmontunnus=21<!--
 
-->|das {{#switch:{{{suku2|}}}|='''{{PAGENAME}}'''|m='''{{PAGENAME}}''' {{n}}<br/>der '''{{PAGENAME}}''' {{m}}}}<!--
-->|y.nom1=das {{#switch:{{{suku2|}}}|={{PAGENAME}}|m={{PAGENAME}} {{n}}<br/>den {{PAGENAME}} {{m}}}}<!--
--> |dem y.nom1/suku={{#switchif:{{{suku2|}}}|={{PAGENAME}}|m={{PAGENAME}} {{n}}/{{m}}}}<!--
|y.nom2={{#switch:{{{suku2|}}}
-->|des {{#switch:{{{gen2|}}}|={{#switch:{{{suku2|}}}|={{PAGENAME}}|m={{PAGENAME}} {{n}}/{{m}}}}|s={{#switch:{{{suku2|}}}|={{PAGENAME}}<br/>des {{l|de|{{PAGENAME}}s}}|m={{PAGENAME}} {{n}}/{{m}}<br/>des {{l|de|{{PAGENAME}}s}} {{n}}/{{m}}}}|{{{gen2}}}={{#switch:{{{suku2|}}}|={{PAGENAME}}<br/>des {{l|de|{{{gen2}}}}}|m={{PAGENAME}} {{n}}/{{m}}<br/>des {{l|de|{{{gen2}}}}} {{n}}/{{m}}}}}}<!--
|=
-->|die {{l|de|{{{2}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|{{PAGENAME}}=<br/>die {{PAGENAME}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
|m=der {{PAGENAME}}
-->|die {{l|de|{{{2}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|{{PAGENAME}}=<br/>die {{PAGENAME}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
|#default= }}
-->|den {{l|de|{{{2}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|{{PAGENAME}}=<br/>den {{PAGENAME}}|{{{mon2}}}=<br/>den {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
|y.nom2/suku={{{suku2|}}}<!--
-->|der {{l|de|{{{2}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|{{PAGENAME}}=<br/>der {{PAGENAME}}|{{{mon2}}}=<br/>der {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!-- -->}}
 
-->|y.akk1=das {{PAGENAME}}
|y.akk1/suku={{#if:{{{suku2|}}}|n}}
|y.akk2={{#switch:{{{suku2|}}}
|=
|m=den {{PAGENAME}}
|#default= }}
|y.akk2/suku={{{suku2|}}}<!--
 
-->|y.dat=dem {{PAGENAME}}
|y.dat/suku={{#switch:{{{suku2|}}}|=|m=nm}}<!--
 
-->|y.gen1=des {{PAGENAME}}
|y.gen1/suku={{#switch:{{{suku2|}}}|m=nm}}<!-- # gen2 tyhjä ja suku2 annettu
-->|y.gen2={{#switch:{{{gen2|}}}
|=
|s=des {{PAGENAME}}s
|#default=des {{{gen2}}}}}
|y.gen2/suku={{#switch:{{{suku2|}}}|m=nm}}<!--
 
-->|mon.nom1=die {{{2}}}
|mon.nom2={{#if:{{{mon2|}}}|die {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.akk1=die {{{2}}}
|mon.akk2={{#if:{{{mon2|}}}|die {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.dat1=den {{{2}}}
|mon.dat2={{#if:{{{mon2|}}}|den {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.gen1=der {{{2}}}
|mon.gen2={{#if:{{{mon2|}}}|der {{{mon2}}}}}<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku={{#switch:{{{suku2|}}}|=n|m=nm}}|mon={{{2}}}|mon2={{{mon2|}}}}}<!--
 
 
-->|{{{3}}}={{substantiivi|de|suku={{#switch:{{{suku2|}}}|=n|m=nm}}|mon={{{3}}}|aak={{{2}}}}} (mallineen sarakkeita käytetään virheellisesti, ks. [[:Malline:de-subs/ohje|täältä ohjeet]]) [[Luokka:Mallineita virheellisesti käyttävät sivut (de-subs-f)]]<!--
-->|?={{substantiivi|de|suku=f}} (sanalta puuttuu taivutus, ks. [[:Malline:de-subs/ohje|täältä ohjeet]]) [[Luokka:Saksan substantiivit, joilta puuttuu taivutus]]<!--
 
-->|={{#invoke:de-subspohja|yksmon<!-subs-taiv|Taivutustaulukko|tunnus=22
--> |y.nom=die '''{{PAGENAME}}'''<!--
--> |y.akk=die {{PAGENAME}}<!--
--> |y.dat=der {{PAGENAME}}<!--
--> |y.gen=der {{PAGENAME}}<!--
 
-->|die {{PAGENAME}}{{#switch:{{{mon2|}}}|s|se=<br/>die {{l|de|{{PAGENAME}}{{{mon2}}}}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
-->|mon.nom1=die {{PAGENAME}}
-->|die {{PAGENAME}}{{#switch:{{{mon2|}}}|s|se=<br/>die {{l|de|{{PAGENAME}}{{{mon2}}}}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
|mon.nom2={{#switch:{{{mon2|}}}
-->|den {{PAGENAME}}{{#switch:{{{mon2|}}}|s=<br/>den {{l|de|{{PAGENAME}}s}}|se=<br/>den {{l|de|{{PAGENAME}}sen}}|{{{mon2}}}=<br/>den {{l|de|{{{mon2}}}{{#switch:{{{mon2d|}}}|n=n}}}}}}<!--
|=
-->|der {{PAGENAME}}{{#switch:{{{mon2|}}}|s|se=<br/>der {{l|de|{{PAGENAME}}{{{mon2}}}}}|{{{mon2}}}=<br/>der {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!-- -->}}
|s|se=die {{PAGENAME}}{{{mon2}}}
|#default=die {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.akk1=die {{PAGENAME}}
|mon.akk2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|s|se=die {{PAGENAME}}{{{mon2}}}
|#default=die {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.dat1=den {{PAGENAME}}
|mon.dat2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|s=den {{PAGENAME}}s
|se=den {{PAGENAME}}sen<!--
-->|#default=den {{{mon2}}}{{#switch:{{{mon2d|}}}|n=n}}}}<!--
 
-->|mon.gen1=der {{PAGENAME}}
|mon.gen2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|s|se=der {{PAGENAME}}{{{mon2}}}
|#default=der {{{mon2}}}}}<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku=f|mon={{PAGENAME}}|mon2={{#switch:{{{mon2|}}}|s|se={{PAGENAME}}{{{mon2}}}|{{{mon2}}}={{{mon2}}}}}}}<!--
 
-->|-={{#invoke:de-subspohjasubs-taiv|Taivutustaulukko|ykstunnus=23<!--
 
-->|die {{#switch:{{{suku2|}}}|='''{{PAGENAME}}'''|n='''{{PAGENAME}}''' {{f}}<br/>das '''{{PAGENAME}}''' {{n}}}}<!--
 
-->|die {{#switch:{{{suku2|}}}|={{PAGENAME}}|n={{PAGENAME}} {{f}}<br/>das {{PAGENAME}} {{n}}}}<!--
-->|mon=-
-->|der {{#switch:{{{suku2|}}}|={{PAGENAME}}|n={{PAGENAME}} {{f}}<br/>dem {{PAGENAME}} {{n}}}}<!--
|y.nom1=die {{PAGENAME}}
-->|der {{#switch:{{{suku2|}}}|={{PAGENAME}}|n={{PAGENAME}} {{f}}<br/>des {{#switch:{{{gen2|}}}|={{PAGENAME}}|s={{l|de|{{PAGENAME}}s}}}} {{n}}}}<!-- -->}}
|y.nom1/suku={{#if:{{{suku2|}}}|f}}
|y.nom2={{#switch:{{{suku2|}}}
|=
|n=das {{PAGENAME}}
|#default= }}
|y.nom2/suku={{{suku2|}}}<!--
 
-->|y.akk1=die {{PAGENAME}}
|y.akk1/suku={{#if:{{{suku2|}}}|f}}
|y.akk2={{#switch:{{{suku2|}}}
|=
|n=das {{PAGENAME}}
|#default= }}
|y.akk2/suku={{{suku2|}}}<!--
 
-->|y.dat1=der {{PAGENAME}}
|y.dat1/suku={{#if:{{{suku2|}}}|f}}
|y.dat2={{#switch:{{{suku2|}}}
|=
|n=dem {{PAGENAME}}
|#default= }}
|y.dat2/suku={{{suku2|}}}<!--
 
-->|y.gen1=der {{PAGENAME}}
|y.gen1/suku={{#if:{{{suku2|}}}|f}}
|y.gen2={{#switch:{{{gen2|}}}
|s=den {{PAGENAME}}s
|#default={{{gen2|}}}}}
|y.gen2/suku={{{suku2|}}}<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku={{#switch:{{{suku2|}}}|=f|n=fn}}|mon=-}}<!--
 
-->|e={{#invoke:de-subspohja|yksmon<!-subs-taiv|Taivutustaulukko|tunnus=24
--> |y.nom=die '''{{PAGENAME}}'''<!--
--> |y.akk=die {{PAGENAME}}<!--
--> |y.dat=der {{PAGENAME}}<!--
--> |y.gen=der {{PAGENAME}}<!--
 
-->|die {{l|de|{{PAGENAME}}e}}{{#switch:{{{mon2|}}}|en=<br/>die {{l|de|{{PAGENAME}}en}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
 
-->|die {{l|de|{{PAGENAME}}e}}{{#switch:{{{mon2|}}}|en=<br/>die {{l|de|{{PAGENAME}}en}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
-->|mon.nom1=die {{PAGENAME}}e
-->|den {{l|de|{{PAGENAME}}en}}{{#switch:{{{mon2|}}}|en=|{{{mon2}}}=<br/>den {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
|mon.nom2={{#switch:{{{mon2|}}}
-->|der {{l|de|{{PAGENAME}}e}}{{#switch:{{{mon2|}}}|en=<br/>der {{l|de|{{PAGENAME}}en}}|{{{mon2}}}=<br/>der {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!-- -->}}
|=
|en=die {{PAGENAME}}en
|#default=die {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.akk1=die {{PAGENAME}}e
|mon.akk2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|en=die {{PAGENAME}}en
|#default=die {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.dat1=den {{PAGENAME}}en
|mon.dat2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|en=<!-- # sama kuin mon.dat1
-->|#default=den {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.gen1=der {{PAGENAME}}e
|mon.gen2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|en=der {{PAGENAME}}en
|#default=der {{{mon2}}}}}<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku=f|mon={{PAGENAME}}e|mon2={{#switch:{{{mon2|}}}|en={{PAGENAME}}en|{{{mon2}}}={{{mon2}}}}}}}<!--
 
-->|n|en|nen|s={{#invoke:de-subspohja|yksmon<!-subs-taiv|Taivutustaulukko|tunnus=25
--> |y.nom=die '''{{PAGENAME}}'''<!--
--> |y.akk=die {{PAGENAME}}<!--
--> |y.dat=der {{PAGENAME}}<!--
--> |y.gen=der {{PAGENAME}}<!--
 
-->|die {{l|de|{{PAGENAME}}{{{2}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|n|s=<br/>die {{l|de|{{PAGENAME}}{{{mon2}}}}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
-->|mon.nom1=die {{l|de|{{PAGENAME}}{{{2}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|n|s=<br/>die {{l|de|{{PAGENAME}}{{{mon2}}}}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
|mon.nom2={{#switch:{{{mon2|}}}
-->|den {{l|de|{{PAGENAME}}{{{2}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|n|s=<br/>den {{l|de|{{PAGENAME}}{{{mon2}}}}}|{{{mon2}}}=<br/>den {{l|de|{{{mon2}}}{{#switch:{{{mon2d|}}}|n=n}}}}}}<!--
|=
-->|der {{l|de|{{PAGENAME}}{{{2}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|n|s=<br/>der {{l|de|{{PAGENAME}}{{{mon2}}}}}|{{{mon2}}}=<br/>der {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!-- -->}}
|n|s=die {{PAGENAME}}{{{mon2}}}
|#default=die {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.akk1=die {{PAGENAME}}{{{2}}}
|mon.akk2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|n|s=die {{PAGENAME}}{{{mon2}}}
|#default=die {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.dat1=den {{PAGENAME}}{{{2}}}
|mon.dat2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|n|s=den {{PAGENAME}}{{{mon2}}}
|#default=den {{{mon2}}}{{#switch:{{{mon2d|}}}|n=n}}}}<!--
 
-->|mon.gen1=der {{PAGENAME}}{{{2}}}
|mon.gen2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|n|s=der {{PAGENAME}}{{{mon2}}}
|#default=der {{{mon2}}}}}<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku=f|mon={{PAGENAME}}{{{2}}}|mon2={{#switch:{{{mon2|}}}|n|s={{PAGENAME}}{{{mon2}}}|{{{mon2}}}={{{mon2}}}}}}}<!--
 
-->|se={{#invoke:de-subspohja|yksmon<!-subs-taiv|Taivutustaulukko|tunnus=26
--> |y.nom=die '''{{PAGENAME}}'''<!--
--> |y.akk=die {{PAGENAME}}<!--
--> |y.dat=der {{PAGENAME}}<!--
--> |y.gen=der {{PAGENAME}}<!--
--> |mon.nom=die {{l|de|{{PAGENAME}}{{{2}}}}}<!--
--> |mon.akk=die {{l|de|{{PAGENAME}}{{{2}}}}}<!--
--> |mon.dat=den {{l|de|{{PAGENAME}}{{{2}}}n}}<!--
--> |mon.gen=der {{l|de|{{PAGENAME}}{{{2}}}}}<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku=f|mon={{PAGENAME}}se}}<!--
 
-->|{{{2}}}={{#switch:{{{3|}}}<!--
 
-->|n={{#invoke:de-subspohja|yksmon<!-subs-taiv|Taivutustaulukko|tunnus=27
--> |y.nom=die '''{{PAGENAME}}'''<!--
--> |y.akk=die {{PAGENAME}}<!--
--> |y.dat=der {{PAGENAME}}<!--
--> |y.gen=der {{PAGENAME}}<!--
 
-->|die {{l|de|{{{2}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|en=<br/>die {{l|de|{{PAGENAME}}en}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
-->|mon.nom1=die {{{2}}}
-->|die {{l|de|{{{2}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|en=<br/>die {{l|de|{{PAGENAME}}en}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
|mon.nom2={{#switch:{{{mon2|}}}
-->|den {{l|de|{{{2}}}n}}{{#switch:{{{mon2|}}}|en=<br/>den {{l|de|{{PAGENAME}}en}}|{{{mon2}}}=<br/>den {{l|de|{{{mon2}}}{{#switch:{{{mon2d|}}}|n=n}}}}}}<!--
|=
-->|der {{l|de|{{{2}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|en=<br/>der {{l|de|{{PAGENAME}}en}}|{{{mon2}}}=<br/>der {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!-- -->}}
|en=die {{PAGENAME}}en
|#default=die {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.akk1=die {{{2}}}
|mon.akk2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|en=die {{PAGENAME}}en
|#default=die {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.dat1=den {{{2}}}n
|mon.dat2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|en=den {{PAGENAME}}en
|#default=den {{{mon2}}}{{#switch:{{{mon2d|}}}|n=n}}}}<!--
 
-->|mon.gen1=der {{{2}}}
|mon.gen2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|en=der {{PAGENAME}}en
|#default=der {{{mon2}}}}}<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku=f|mon={{{2}}}|mon2={{#switch:{{{mon2|}}}|en={{PAGENAME}}en|{{{mon2}}}={{{mon2}}}}}}}<!--
 
-->|se={{substantiivi|de|suku=f|mon={{PAGENAME}}{{{3}}}|aak={{{2}}}}} (mallineen sarakkeita käytetään virheellisesti, ks. [[:Malline:de-subs/ohje|täältä ohjeet]]) [[Luokka:Mallineita virheellisesti käyttävät sivut (de-subs-f)]]<!--
 
-->|={{#invoke:de-subspohja|yksmon<!-subs-taiv|Taivutustaulukko|tunnus=28
--> |y.nom=die '''{{PAGENAME}}'''<!--
--> |y.akk=die {{PAGENAME}}<!--
--> |y.dat=der {{PAGENAME}}<!--
--> |y.gen=der {{PAGENAME}}<!--
 
-->|die {{#switch:{{{2}}}|{{PAGENAME}}={{PAGENAME}}|{{{2}}}={{l|de|{{{2}}}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|s=<br/>die {{l|de|{{PAGENAME}}s}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
-->|mon.nom1=die {{{2}}}
-->|die {{#switch:{{{2}}}|{{PAGENAME}}={{PAGENAME}}|{{{2}}}={{l|de|{{{2}}}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|s=<br/>die {{l|de|{{PAGENAME}}s}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
|mon.nom2={{#switch:{{{mon2|}}}
-->|den {{#switch:{{{2}}}|{{PAGENAME}}={{PAGENAME}}|{{{2}}}={{l|de|{{{2}}}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|s=<br/>den {{l|de|{{PAGENAME}}s}}|{{{mon2}}}=<br/>den {{l|de|{{{mon2}}}{{#switch:{{{mon2d|}}}|n=n}}}}}}<!--
|=
-->|der {{#switch:{{{2}}}|{{PAGENAME}}={{PAGENAME}}|{{{2}}}={{l|de|{{{2}}}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|s=<br/>der {{l|de|{{PAGENAME}}s}}|{{{mon2}}}=<br/>der {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!-- -->}}
|s=die {{PAGENAME}}s
|#default=die {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.akk1=die {{{2}}}
|mon.akk2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|s=die {{PAGENAME}}s
|#default=die {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.dat1=den {{{2}}}
|mon.dat2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|s=den {{PAGENAME}}s
|#default=den {{{mon2}}}{{#switch:{{{mon2d|}}}|n=n}}}}<!--
 
-->|mon.gen1=der {{{2}}}
|mon.gen2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|s=der {{PAGENAME}}s
|#default=der {{{mon2}}}}}<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku=f|mon={{{2}}}|mon2={{#switch:{{{mon2|}}}|s={{PAGENAME}}s|{{{mon2}}}={{{mon2}}}}}}}<!--
 
-->|?={{substantiivi|de|suku=m}} (sanalta puuttuu taivutus, ks. [[:Malline:de-subs/ohje|täältä ohjeet]]) [[Luokka:Saksan substantiivit, joilta puuttuu taivutus]]<!--
 
-->|={{#invoke:de-subspohjasubs-taiv|Taivutustaulukko|yksmontunnus=29<!--
 
-->|der {{#switch:{{{suku2|}}}|='''{{PAGENAME}}'''|f='''{{PAGENAME}}''' {{m}}<br/>die '''{{PAGENAME}}''' {{f}}}}<!--
-->|den {{#switch:{{{suku2|}}}|y.nom1={{PAGENAME}}|f={{PAGENAME}} {{m}}<br/>dieder {{PAGENAME}} {{f}}}}<!--
--> |dem y.nom1/suku={{#switchif:{{{suku2|}}}|={{PAGENAME}}|f={{PAGENAME}} {{m}}<br/>der {{PAGENAME}} {{f}}}}<!--
|y.nom2={{#switch:{{{suku2|}}}
-->|des {{#switch:{{{suku2|}}}|={{#switch:{{{gen2|}}}|={{PAGENAME}}|s={{PAGENAME}}<br/>des {{l|de|{{PAGENAME}}s}}}}|f={{#switch:{{{gen2|}}}|={{PAGENAME}} {{m}}<br/>der {{PAGENAME}} {{f}}|s={{PAGENAME}} {{m}}<br/>des {{l|de|{{PAGENAME}}s}} {{m}}<br/>der {{PAGENAME}} {{f}}}}}}<!--
|=
-->|die {{PAGENAME}}{{#switch:{{{mon2|}}}|s|se=<br/>die {{l|de|{{PAGENAME}}{{{mon2}}}}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
|f=die {{PAGENAME}}
-->|die {{PAGENAME}}{{#switch:{{{mon2|}}}|s|se=<br/>die {{l|de|{{PAGENAME}}{{{mon2}}}}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
|#default= }}
-->|den {{PAGENAME}}{{#switch:{{{mon2|}}}|s=<br/>den {{l|de|{{PAGENAME}}s}}|se=<br/>den {{l|de|{{PAGENAME}}sen}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}{{#switch:{{{mon2d|}}}|n=n}}}}}}<!--
|y.nom2/suku={{{suku2|}}}<!--
-->|der {{PAGENAME}}{{#switch:{{{mon2|}}}|s|se=<br/>der {{l|de|{{PAGENAME}}{{{mon2}}}}}|{{{mon2}}}=<br/>der {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!-- -->}}
 
-->|y.akk1=den {{PAGENAME}}
|y.akk1/suku={{#if:{{{suku2|}}}|m}}
|y.akk2={{#switch:{{{suku2|}}}
|=
|f=die {{PAGENAME}}
|#default= }}
|y.akk2/suku={{{suku2|}}}<!--
 
-->|y.dat1=dem {{PAGENAME}}
|y.dat1/suku={{#if:{{{suku2|}}}|m}}
|y.dat2={{#switch:{{{suku2|}}}
|=
|f=der {{PAGENAME}}
|#default= }}
|y.dat2/suku={{{suku2|}}}<!--
 
-->|y.gen1=des {{PAGENAME}}
|y.gen1/suku={{#if:{{{suku2|}}}|m}}
|y.gen2={{#switch:{{{gen2|}}}
|s=des {{PAGENAME}}s
|#default={{#switch:{{{suku2|}}}
|f=der {{{gen2|{{PAGENAME}}}}}
|#default= }} }}
|y.gen2/suku={{{suku2|}}}<!--
 
-->|mon.nom1=die {{PAGENAME}}
|mon.nom2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|s|se=die {{PAGENAME}}{{{mon2}}}
|#default=die {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.akk1=die {{PAGENAME}}
|mon.akk2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|s|se=die {{PAGENAME}}{{{mon2}}}
|#default=die {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.dat1=den {{PAGENAME}}
|mon.dat2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|s=den {{PAGENAME}}s
|se=den {{PAGENAME}}sen
|#default=den {{{mon2}}}{{#switch:{{{mon2d|}}}|n=n}}}}<!--
 
-->|mon.gen1=der {{PAGENAME}}
|mon.gen2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|s|se=der {{PAGENAME}}{{{mon2}}}
|#default=der {{{mon2}}}}}<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku={{#switch:{{{suku2|}}}|=m|f=mf}}|mon={{PAGENAME}}|mon2={{#switch:{{{mon2|}}}|s|se={{PAGENAME}}{{{mon2}}}|{{{mon2}}}={{{mon2}}}}}}}<!--
 
-->|-={{#invoke:de-subspohjasubs-taiv|Taivutustaulukko|ykstunnus=30<!--
 
-->|der {{#switch:{{{suku2|}}}|='''{{PAGENAME}}'''|n='''{{PAGENAME}}''' {{m}}<br/>das '''{{PAGENAME}}''' {{n}}}}<!--
 
-->|den {{#switch:{{{suku2|}}}|={{PAGENAME}}|n={{PAGENAME}} {{m}}<br/>das {{PAGENAME}} {{n}}}}<!--
-->|mon=-
-->|dem {{#switch:{{{suku2|}}}|={{PAGENAME}}|n={{PAGENAME}} {{m}}/{{n}}}}<!--
|y.nom1=der {{PAGENAME}}
-->|des {{#switch:{{{gen2|}}}|={{#switch:{{{suku2|}}}|={{PAGENAME}}|n={{PAGENAME}} {{m}}/{{n}}}}|s={{#switch:{{{suku2|}}}|={{PAGENAME}}<br/>des {{l|de|{{PAGENAME}}s}}|n={{PAGENAME}} {{m}}/{{n}}<br/>des {{l|de|{{PAGENAME}}s}} {{m}}/{{n}}}}}}<!-- -->}}
|y.nom1/suku={{#if:{{{suku2|}}}|m}}
|y.nom2={{#switch:{{{suku2|}}}
|=
|n=das {{PAGENAME}}
|#default= }}
|y.nom2/suku={{{suku2|}}}<!--
 
-->|y.akk1=den {{PAGENAME}}
|y.akk1/suku={{#if:{{{suku2|}}}|m}}
|y.akk2={{#switch:{{{suku2|}}}
|=
|n=das {{PAGENAME}}
|#default= }}
|y.akk2/suku={{{suku2|}}}<!--
 
-->|y.dat=dem {{PAGENAME}}
|y.dat/suku={{#switch:{{{suku2|}}}
|n=mn
|#default=}}<!--
 
-->|y.gen1=des {{PAGENAME}}
|y.gen1/suku={{#if:{{{suku2|}}}|mn}}
|y.gen2={{#switch:{{{gen2|}}}
|=
|s=des {{PAGENAME}}s
|#default=des {{{gen2|}}} }}
|y.gen2/suku={{#switch:{{{suku2|}}}
|n=mn }}<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku={{#switch:{{{suku2|}}}|=m|n=mn}}|mon=-}}<!--
 
-->|en={{#invoke:de-subspohjasubs-taiv|Taivutustaulukko|yksmontunnus=31<!--
 
-->|der '''{{PAGENAME}}'''<!--
-->|den {{l|de|{{PAGENAME}}{{{2}}}}}{{#switch:{{{gen2|}}}|{{{gen2}}}y.nom=<br/>dender {{PAGENAME}}}}<!--
 
-->|dem {{l|de|{{PAGENAME}}{{{2}}}}}{{#switch:{{{gen2|}}}|{{{gen2}}}=<br/>dem {{PAGENAME}}}}<!--
-->|desy.akk1=den {{l|de|{{PAGENAME}}{{{2}}}}}
|y.akk2={{#switchif:{{{gen2|}}}|(e)s=<br/>desden {{l|de|{{PAGENAME}}es}}<br/>des {{l|de|{{PAGENAME}}s}}|{{{gen2}}}=<br/>des {{l|de|{{{gen2}}}}}}}!--
 
{{#switch:{{{gen3|}}}|{{{gen3}}}=<br/>des {{l|de|{{{gen3}}}}}}}<!--
-->|y.dat1=dem {{PAGENAME}}{{{2}}}
-->|die {{l|de|{{PAGENAME}}{{{2}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|e=<br/>die {{l|de|{{PAGENAME}}e}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
-->|die {{l|de |{{PAGENAME}}{{{2}}}}}y.dat2={{#switchif:{{{mon2gen2|}}}|e=<br/>diedem {{l|de|{{PAGENAME}}e}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
 
-->|den {{l|de|{{PAGENAME}}{{{2}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|{{PAGENAME}}e|e=|{{{mon2}}}=<br/>den {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
-->|y.gen1=des {{PAGENAME}}{{{2}}}
-->|der {{l|de|{{PAGENAME}}{{{2}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|e=<br/>der {{l|de|{{PAGENAME}}e}}|{{{mon2}}}=<br/>der {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!-- -->}}
|y.gen2={{#switch:{{{gen2|}}}
|=
|(e)s=des {{PAGENAME}}es
|#default=des {{{gen2|}}} }}
|y.gen3={{#switch:{{{gen2|}}}
|(e)s=des {{PAGENAME}}s
|#default={{#if:{{{gen3|}}}|des {{{gen3|}}} }} }}
|y.gen4={{#switch:{{{gen2|}}}
|(e)s={{#if:{{{gen3|}}}|des {{{gen3|}}}}}
|#default= }}<!--
 
 
-->|mon.nom1=die {{PAGENAME}}{{{2}}}
|mon.nom2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|e=die {{PAGENAME}}e
|#default=die {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.akk1=die {{PAGENAME}}{{{2}}}
|mon.akk2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|e=die {{PAGENAME}}e
|#default=die {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.dat1=den {{PAGENAME}}{{{2}}}
|mon.dat2={{#switch:{{{mon2|}}}
||e=
|#default=den {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.gen1=der {{PAGENAME}}{{{2}}}
|mon.gen2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|e=der {{PAGENAME}}e
|#default=der {{{mon2}}}}}<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku=m|mon={{PAGENAME}}{{{2}}}|mon2={{#switch:{{{mon2|}}}|e={{PAGENAME}}e|{{{mon2}}}={{{mon2}}}}}}}<!--
 
-->|n={{#invoke:de-subspohja|yksmon<!-subs-taiv|Taivutustaulukko|tunnus=32
--> |y.nom=der '''{{PAGENAME}}'''<!--
--> |y.akk=den {{l|de|{{PAGENAME}}{{{2}}}}}{{#switch:{{{3|}}}|=}}<!--
--> |y.dat=dem {{l|de|{{PAGENAME}}{{{2}}}}}<!--
--> |y.gen=des {{l|de|{{PAGENAME}}{{{2}}}}}<!--
--> |mon.nom=die {{l|de|{{PAGENAME}}{{#switch:{{{3|}}}|=n|en=en}}}}<!--
--> |mon.akk=die {{l|de|{{PAGENAME}}{{#switch:{{{3|}}}|=n|en=en}}}}<!--
--> |mon.dat=den {{l|de|{{PAGENAME}}{{#switch:{{{3|}}}|=n|en=en}}}}<!--
--> |mon.gen=der {{l|de|{{PAGENAME}}{{#switch:{{{3|}}}|=n|en=en}}}}<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku=m|mon={{PAGENAME}}{{#switch:{{{3|}}}|=n|en=en}}}}<!--
 
-->|ns={{#switch:{{{3|}}}<!--
--> |={{#invoke:de-subspohjasubs-taiv|yksmon<!--Taivutustaulukko|tunnus=33
--> |y.nom=der '''{{PAGENAME}}'''<!--
--> |y.akk=den {{l|de|{{PAGENAME}}n}}<!--
--> |y.dat=dem {{l|de|{{PAGENAME}}n}}<!--
--> |y.gen=des {{l|de|{{PAGENAME}}ns}}<!--
--> |mon.nom=die {{l|de|{{PAGENAME}}n}}<!--
--> |mon.akk=die {{l|de|{{PAGENAME}}n}}<!--
--> |mon.dat=den {{l|de|{{PAGENAME}}n}}<!--
--> |mon.gen=der {{l|de|{{PAGENAME}}n}}<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku=m|mon={{PAGENAME}}n}}<!--
--> |-={{#invoke:de-subspohjasubs-taiv|yks<!--Taivutustaulukko|tunnus=34
-->|der '''{{PAGENAME}}'''<!- |mon=-
--> |deny.nom=der {{l|de|{{PAGENAME}}n}}<!--
--> |demy.akk=den {{l|de|{{PAGENAME}}n}}<!--
--> |desy.dat=dem {{l|de|{{PAGENAME}}ns}}<!-- -->}}n
|y.gen=des {{PAGENAME}}ns<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku=m|mon=-}}<!--
-->}}<!--
 
-->|ses={{#invoke:de-subspohja|yksmon<!-subs-taiv|Taivutustaulukko|tunnus=35
--> |y.nom=der '''{{PAGENAME}}'''<!--
--> |y.akk=den {{PAGENAME}}<!--
--> |y.dat=dem {{PAGENAME}}<!--
--> |y.gen=des {{l|de|{{PAGENAME}}ses}}<!--
--> |mon.nom=die {{l|de|{{PAGENAME}}se}}<!--
--> |mon.akk=die {{l|de|{{PAGENAME}}se}}<!--
--> |mon.dat=den {{l|de|{{PAGENAME}}sen}}<!--
--> |mon.gen=der {{l|de|{{PAGENAME}}se}}<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku=m|mon={{PAGENAME}}se}}<!--
 
-->|es={{#switch:{{{3|}}}<!--
--> |-={{#invoke:de-subspohjasubs-taiv|yks<!--Taivutustaulukko|tunnus=36
-->|der '''{{PAGENAME}}'''<!- |mon=-
--> |deny.nom=der {{PAGENAME}}<!--
--> |demy.akk=den {{PAGENAME}}<!--
--> |desy.dat=dem {{l|de|{{PAGENAME}}es}}<!-- -->}}
|y.gen=des {{PAGENAME}}es<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku=m|mon=-}}<!--
{{substantiivi|de|suku=m|mon=-}}
-->|en={{de-subspohja|yksmon<!--
|en={{#invoke:de-subs-taiv|Taivutustaulukko|tunnus=37
-->|der '''{{PAGENAME}}'''<!--
--> |deny.nom=der {{PAGENAME}}<!--
--> |demy.akk=den {{PAGENAME}}<!--
--> |desy.dat=dem {{l|de|{{PAGENAME}}es}}<!--
--> |diey.gen=des {{l|de|{{PAGENAME}}en}}<!--es
--> |mon.nom=die {{l|de|{{PAGENAME}}en}}<!--
--> |denmon.akk=die {{l|de|{{PAGENAME}}en}}<!--
--> |dermon.dat=den {{l|de|{{PAGENAME}}en}}<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku=m |mon.gen=der {{PAGENAME}}en}}<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku=m|mon={{PAGENAME}}en}}
-->|e|er={{de-subspohja|yksmon<!--
|e|er={{#invoke:de-subs-taiv|Taivutustaulukko|tunnus=38<!--
-->|der {{#switch:{{{suku2|}}}|='''{{PAGENAME}}'''|n='''{{PAGENAME}}''' {{m}}<br/>das '''{{PAGENAME}}''' {{n}}}}<!--
 
-->|den {{#switch:{{{suku2|}}}|={{PAGENAME}}|n={{PAGENAME}} {{m}}<br/>das {{PAGENAME}} {{n}}}}<!--
-->|demy.nom1=der {{#switch:{{{suku2|}}}|={{PAGENAME}}|n={{PAGENAME}} {{m}}/{{n}}}}<!--
-->|des |y.nom1/suku={{#switchif:{{{suku2|}}}|m}}
|y.nom2={{l|de|#switch:{{PAGENAME}{suku2|}es}}
|=
|n={{l|de|{{PAGENAME}}es}} {{m}}/{{n}}}}{{#switch:{{{gen2|}}}
|{{PAGENAME}}n=<br/>desdas {{#switch:{{{suku2|}PAGENAME}}
|#default={{PAGENAME }}
|ny.nom2/suku={{PAGENAME}} {{m}}/{{n}suku2|}}}<!--
 
|{{{gen2}}}=<br/>des {{#switch:{{{suku2|}}}|={{l|de|{{{gen2}}}}}|n={{l|de|{{{gen2}}}}} {{m}}/{{n}}}}}}<!--
-->|y.akk1=den {{PAGENAME}}
-->|die {{l|de |{{PAGENAME}}{{{3}}}}}y.akk1/suku={{#switchif:{{{mon2suku2|}}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}m}}<!--
-->|die {{l|de |{{PAGENAME}}{{{3}}}}}y.akk2={{#switch:{{{mon2suku2|}}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
|=
-->|den {{l|de|{{PAGENAME}}{{{3}}}n}}{{#switch:{{{mon2|}}}|{{{mon2}}}=<br/>den {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
|n=das {{PAGENAME}}
-->|der {{l|de|{{PAGENAME}}{{{3}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|{{{mon2}}}=<br/>der {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!-- -->}}
|#default= }}
|y.akk2/suku={{{suku2|}}}<!--
 
-->|y.dat=dem {{PAGENAME}}
|y.dat/suku={{#switch:{{{suku2|}}}
|n=mn
|#default=}}<!--
 
-->|y.gen1=des {{PAGENAME}}es
|y.gen1/suku={{#switch:{{{suku2|}}}
|n=mn
|#default=}}
|y.gen2={{#switch:{{{gen2|}}}
|=
|s=des {{PAGENAME}}s
|#default=des {{{gen2|}}} }}
|y.gen2/suku={{#switch:{{{suku2|}}}
|n=mn
|#default=}}<!--
 
-->|mon.nom1=die {{PAGENAME}}{{{3}}}
|mon.nom2={{#if:{{{mon2|}}}|die {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.akk1=die {{PAGENAME}}{{{3}}}
|mon.akk2={{#if:{{{mon2|}}}|die {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.dat1=den {{PAGENAME}}{{{3}}}n
|mon.dat2={{#if:{{{mon2|}}}|den {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.gen1=der {{PAGENAME}}{{{3}}}
|mon.gen2={{#if:{{{mon2|}}}|der {{{mon2}}}}}<!-- -->}}
 
{{substantiivi|de|suku=m|mon={{PAGENAME}}{{{3}}}|mon2={{#switch:{{{mon2|}}}|{{{mon2}}}={{{mon2}}}}}}}<!--
 
-->|{{{3}}}={{de-subspohja|yksmon<!--
 
-->|der '''{{PAGENAME}}'''<!--
-->|den {{PAGENAME{3}}<!}={{#invoke:de-subs-taiv|Taivutustaulukko|tunnus=39
--> |demy.nom=der {{PAGENAME}}<!--
--> |desy.akk=den {{l|de|{{PAGENAME}}es}}<!--
|y.dat=dem {{PAGENAME}}
-->|die {{l|de|{{{3}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|e=<br/>die {{l|de|{{PAGENAME}}e}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
-->|die {{l |de|{{{3}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|ey.gen=<br/>diedes {{l|de|{{PAGENAME}}e}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}es<!--
 
-->|den {{l|de|{{{3}}}{{#switch:{{{4|}}}|n=n}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|e=<br/>den {{l|de|{{PAGENAME}}en}}|{{{mon2}}}=<br/>den {{l|de|{{{mon2}}}{{#switch:{{{mon2d|}}}|n=n}}}}}}<!--
-->|der {{l|de|{{{3}}}}}mon.nom1={{#switchif:{{{mon23|}}}|e=<br/>derdie {{l|de|{{PAGENAME3}}e}}|{{{mon2}}}=<br/>der {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!-- -->}}
|mon.nom2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|e=die {{PAGENAME}}e
|#default=die {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.akk1={{#if:{{{3|}}}|die {{{3}}}}}
|mon.akk2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|e=die {{PAGENAME}}e
|#default=die {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.dat1=den {{{3}}}{{#switch:{{{4|}}}|n=n}}
|mon.dat2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|e=den {{PAGENAME}}en
|#default=den {{{mon2}}}{{#switch:{{{mon2d|}}}|n=n}}}}<!--
 
-->|mon.gen1=der {{{3}}}
|mon.gen2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|e=der {{PAGENAME}}e
|#default=der {{{mon2}}}}}<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku=m|mon={{{3}}}|mon2={{#switch:{{{mon2|}}}|e={{PAGENAME}}e|{{{mon2}}}={{{mon2}}}}}}}<!--
-->}}<!--
 
-->|(e)s={{#switch:{{{3|}}}<!--
--> |-={{#invoke:de-subspohjasubs-taiv|yks<!--Taivutustaulukko|tunnus=40
-->|der '''{{PAGENAME}}'''<!- |mon=-
--> |deny.nom=der {{PAGENAME}}<!--
--> |demy.akk=den {{PAGENAME}}<!--
-->|des {{l |de|{{PAGENAME}}es}}<br/>desy.dat=dem {{l|de|{{PAGENAME}}s}}<!-- -->}}
|y.gen1=des {{PAGENAME}}es
{{substantiivi|de|suku=m|mon=-}}<!--
-->|e |ery.gen2=des {{de-subspohja|yksmonPAGENAME}}s<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku=m|mon=-}}
-->|der {{#switch:{{{suku2|}}}|='''{{PAGENAME}}'''|n='''{{PAGENAME}}''' {{m}}<br/>das '''{{PAGENAME}}''' {{n}}}}<!--
|e|er={{#invoke:de-subs-taiv|Taivutustaulukko|tunnus=41<!--
-->|den {{#switch:{{{suku2|}}}|={{PAGENAME}}{{#switch:{{{gen2|}}}|en=<br/>den {{l|de|{{PAGENAME}}en}}}}|n={{PAGENAME}} {{m}}<br/>das {{PAGENAME}} {{n}}}}<!--
 
-->|dem {{#switch:{{{suku2|}}}|={{PAGENAME}}{{#switch:{{{gen2|}}}|en=<br/>dem {{l|de|{{PAGENAME}}en}}}}|n={{PAGENAME}} {{m}}/{{n}}}}<!--
-->|y.nom1=der {{PAGENAME}}
-->|des {{#switch:{{{suku2|}}}|={{l|de|{{PAGENAME}}es}}|n={{l|de|{{PAGENAME}}es}} {{m}}/{{n}}}}<br/>des {{#switch:{{{suku2|}}}|={{l|de|{{PAGENAME}}s}}{{#switch:{{{mon2|}}}|s=||{{{mon2}}}=}}|n={{l|de|{{PAGENAME}}s}}{{#switch:{{{mon2|}}}|s=||{{{mon2}}}=}} {{m}}/{{n}}}}{{#switch:{{{gen2|}}}|en=<br/>des {{l|de|{{PAGENAME}}en}}}}<!--
|y.nom1/suku={{#if:{{{suku2|}}}|m}}
-->|die {{l|de|{{PAGENAME}}{{{3}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|en|s=<br/>die {{l|de|{{PAGENAME}}{{{mon2}}}}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}{{#switch:{{{gen2|}}}|en=<br/>die {{l|de|{{PAGENAME}}en}}}}<!--
|y.nom2={{#switch:{{{suku2|}}}
-->|die {{l|de|{{PAGENAME}}{{{3}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|en|s=<br/>die {{l|de|{{PAGENAME}}{{{mon2}}}}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}{{#switch:{{{gen2|}}}|en=<br/>die {{l|de|{{PAGENAME}}en}}}}<!--
|=
-->|den {{l|de|{{PAGENAME}}{{{3}}}n}}{{#switch:{{{mon2|}}}|en=|s=<br/>den {{l|de|{{PAGENAME}}s}}|{{{mon2}}}=<br/>den {{l|de|{{{mon2}}}{{#switch:{{{mon2d|}}}|n=n}}}}}}<!--
|n=das {{PAGENAME}}
-->|der {{l|de|{{PAGENAME}}{{{3}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|en|s=<br/>der {{l|de|{{PAGENAME}}{{{mon2}}}}}|{{{mon2}}}=<br/>der {{l|de|{{{mon2}}}}}}}{{#switch:{{{gen2|}}}|en=<br/>der {{l|de|{{PAGENAME}}en}}}}<!-- -->}}
|#default= }}
{{substantiivi|de|suku={{#switch:{{{suku2|}}}|=m|n=mn}}|mon={{PAGENAME}}{{{3}}}|mon2={{#switch:{{{gen2|}}}|={{#switch:{{{mon2|}}}|en|s={{PAGENAME}}{{{mon2}}}|{{{mon2}}}={{{mon2}}}}}|en={{PAGENAME}}en}}}}<!--
--> |s|teny.nom2/suku={{de-subspohja{suku2|yksmon}}}<!--
 
-->|der '''{{PAGENAME}}'''<!--
-->|y.akk1=den {{PAGENAME}}<!--
-->|dem |y.akk1/suku={{PAGENAME#if:{{{suku2|}}}|m}}<!--
--> |des y.akk2={{l|de|#switch:{{PAGENAME}}es}}<br/>des {{lsuku2|de|{{PAGENAME}}s}}<!--
|=
-->|die {{l|de|{{PAGENAME}}{{{3}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|e=<br/>die {{l|de|{{PAGENAME}}e}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
|n=das {{PAGENAME}}
-->|die {{l|de|{{PAGENAME}}{{{3}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|e=<br/>die {{l|de|{{PAGENAME}}e}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
|#default= }}
-->|den {{l|de|{{PAGENAME}}{{{3}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|e=<br/>den {{l|de|{{PAGENAME}}en}}|{{{mon2}}}=<br/>den {{l|de|{{{mon2}}}{{#switch:{{{mon2d|}}}|n=n}}}}}}<!--
|y.akk2/suku={{{suku2|}}}<!--
-->|der {{l|de|{{PAGENAME}}{{{3}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|e=<br/>der {{l|de|{{PAGENAME}}e}}|{{{mon2}}}=<br/>der {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!-- -->}}
 
{{substantiivi|de|suku=m|mon={{PAGENAME}}{{{3}}}|mon2={{#switch:{{{mon2|}}}|e={{PAGENAME}}e|{{{mon2}}}={{{mon2}}}}}}}<!--
-->|eny.dat=dem {{de-subspohja|yksmon<!--PAGENAME}}
-->|der ''' |y.dat/suku={{PAGENAME#switch:{{{suku2|}}}'''<!--
-->|den {{PAGENAME}}<!-- |n=mn
-->|dem {{PAGENAME |#default=}}<!--
 
-->|des {{l|de|{{PAGENAME}}es}}<br/>des {{l|de|{{PAGENAME}}s}}<!--
-->|y.gen1=des {{PAGENAME}}es
-->|die {{l|de|{{PAGENAME}}en}}{{#switch:{{{mon2|}}}|e=<br/>die {{l|de|{{PAGENAME}}e}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}{{#switch:{{{mon3|}}}|e=<br/>die {{l|de|{{PAGENAME}}e}}|{{{mon3}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon3}}}}}}}<!--
|y.gen1/suku={{#switch:{{{suku2|}}}
-->|die {{l|de|{{PAGENAME}}en}}{{#switch:{{{mon2|}}}|e=<br/>die {{l|de|{{PAGENAME}}e}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}{{#switch:{{{mon3|}}}|e=<br/>die {{l|de|{{PAGENAME}}e}}|{{{mon3}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon3}}}}}}}<!--
|n=mn
-->|den {{l|de|{{PAGENAME}}en}}{{#switch:{{{mon2|}}}|e=|{{{mon2}}}=<br/>den {{l|de|{{{mon2}}}{{#switch:{{{mon2d|}}}|n=n}}}}}}{{#switch:{{{mon3|}}}|e=|{{{mon3}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon3}}}}}}}<!--
|#default=}}
-->|der {{l|de|{{PAGENAME}}en}}{{#switch:{{{mon2|}}}|e=<br/>der {{l|de|{{PAGENAME}}e}}|{{{mon2}}}=<br/>der {{l|de|{{{mon2}}}}}}}{{#switch:{{{mon3|}}}|e=<br/>der {{l|de|{{PAGENAME}}e}}|{{{mon3}}}=<br/>der {{l|de|{{{mon3}}}}}}}<!-- -->}}
|y.gen2=des {{PAGENAME}}s
{{substantiivi|de|suku=m|mon={{PAGENAME}}en|mon2={{#switch:{{{mon2|}}}|e={{PAGENAME}}e|{{{mon2}}}={{{mon2}}}}}|mon3={{#switch:{{{mon3|}}}|e={{PAGENAME}}e|{{{mon3}}}={{{mon3}}}}}}}<!--
|y.gen2/suku={{#switch:{{{suku2|}}}
-->|{{{3}}}={{de-subspohja|yksmon<!--
-->|der '''{{PAGENAME}}'''<!-- |n=mn
-->|den {{PAGENAME |#default=}}<!--
 
-->|dem {{PAGENAME}}<!--
-->|desmon.nom1=die {{l|de|{{PAGENAME}}es}}<br/>des {{l|de|{{PAGENAME3}}s}}{{#switch:{{{mon2|}}}|=|s|{{PAGENAME}}s=|e|{{{mon2}}}=}}<!--
-->|die {{l|de |{{{3}}}}}mon.nom2={{#switch:{{{mon2|}}}|e|s=<br/>die {{l|de|{{PAGENAME}}{{{mon2}}}}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
|=
-->|die {{l|de|{{{3}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|e|s=<br/>die {{l|de|{{PAGENAME}}{{{mon2}}}}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
|en|s=die {{PAGENAME}}{{{mon2}}}
-->|den {{l|de|{{{3}}}{{#switch:{{{4|}}}|n=n}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|s=<br/>den {{l|de|{{PAGENAME}}s}}|e=<br/>den {{l|de|{{PAGENAME}}en}}|{{{mon2}}}=<br/>den {{l|de|{{{mon2}}}{{#switch:{{{mon2d|}}}|n=n}}}}}}<!--
|#default=die {{{mon2}}}}}<!--
-->|der {{l|de|{{{3}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|e|s=<br/>der {{l|de|{{PAGENAME}}{{{mon2}}}}}|{{{mon2}}}=<br/>der {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!-- -->}}
 
-->|mon.akk1=die {{PAGENAME}}{{{3}}}
|mon.akk2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|en|s=die {{PAGENAME}}{{{mon2}}}
|#default=die {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.dat1=den {{PAGENAME}}{{{3}}}n
|mon.dat2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|en|s={{#switch:{{PAGENAME}}{{{mon2}}}
|{{PAGENAME}}{{{3}}}n=
|#default=den {{PAGENAME}}{{{mon2}}}}}
|#default=den {{{mon2}}}{{#switch:{{{mon2d|}}}|n=n}}}}<!--
 
-->|mon.gen1=der {{PAGENAME}}{{{3}}}
|mon.gen2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|en|s=der {{PAGENAME}}{{{mon2}}}
|#default=der {{{mon2}}}}}<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku={{#switch:{{{suku2|}}}|=m|n=mn}}|mon={{PAGENAME}}{{{3}}}|mon2={{#switch:{{{mon2|}}}|en|s={{PAGENAME}}{{{mon2}}}|{{{mon2}}}={{{mon2}}}}}}}
|s|ten={{#invoke:de-subs-taiv|Taivutustaulukko|tunnus=42
|y.nom=der {{PAGENAME}}
|y.akk=den {{PAGENAME}}
|y.dat=dem {{PAGENAME}}
|y.gen1=des {{PAGENAME}}es
|y.gen2=des {{PAGENAME}}s<!--
 
-->|mon.nom1=die {{PAGENAME}}{{{3}}}
|mon.nom2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|e=die {{PAGENAME}}e
|#default=die {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.akk1=die {{PAGENAME}}{{{3}}}
|mon.akk2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|e=die {{PAGENAME}}e
|#default=die {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.dat1=den {{PAGENAME}}{{{3}}}{{#switch:{{{4|}}}|n=n}}
|mon.dat2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|e=den {{PAGENAME}}en
|#default=den {{{mon2}}}{{#switch:{{{mon2d|}}}|n=n}}}}<!--
 
-->|mon.gen1=der {{PAGENAME}}{{{3}}}
|mon.gen2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|e=der {{PAGENAME}}e
|#default=der {{{mon2}}}}}<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku=m|mon={{PAGENAME}}{{{3}}}|mon2={{#switch:{{{mon2|}}}|e={{PAGENAME}}e|{{{mon2}}}={{{mon2}}}}}}}
|en={{#invoke:de-subs-taiv|Taivutustaulukko|tunnus=43
|y.nom=der {{PAGENAME}}
|y.akk=den {{PAGENAME}}
|y.dat=dem {{PAGENAME}}
|y.gen1=des {{PAGENAME}}es
|y.gen2=des {{PAGENAME}}s<!--
 
 
-->|mon.nom1=die {{PAGENAME}}en
|mon.nom2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|e=die {{PAGENAME}}e
|#default=die {{{mon2}}}}}
|mon.nom3={{#switch:{{{mon3|}}}
|=
|e=die {{PAGENAME}}e
|#default=die {{{mon3}}}}}<!--
 
-->|mon.akk1=die {{PAGENAME}}en
|mon.akk2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|e=die {{PAGENAME}}e
|#default=die {{{mon2}}}}}
|mon.akk3={{#switch:{{{mon3|}}}
|=
|e=die {{PAGENAME}}e
|#default=die {{{mon3}}}}}<!--
 
-->|mon.dat1=den {{PAGENAME}}en
|mon.dat2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|e=
|#default=den {{{mon2}}}{{#switch:{{{mon2d|}}}|n=n}}}}
|mon.dat3={{#switch:{{{mon3|}}}
|=
|e=
|#default=die {{{mon3}}}{{#switch:{{{mon3d|}}}|n=n}}}}<!--
 
-->|mon.gen1=der {{PAGENAME}}en
|mon.gen2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|e=der {{PAGENAME}}e
|#default=der {{{mon2}}}}}
|mon.gen3={{#switch:{{{mon3|}}}
|=
|e=die {{PAGENAME}}e
|#default=die {{{mon3}}}}}<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku=m|mon={{PAGENAME}}en|mon2={{#switch:{{{mon2|}}}|e={{PAGENAME}}e|{{{mon2}}}={{{mon2}}}}}|mon3={{#switch:{{{mon3|}}}|e={{PAGENAME}}e|{{{mon3}}}={{{mon3}}}}}}}
|{{{3}}}={{#invoke:de-subs-taiv|Taivutustaulukko|tunnus=44
|y.nom=der {{PAGENAME}}
|y.akk=den {{PAGENAME}}
|y.dat=dem {{PAGENAME}}
|y.gen1=des {{PAGENAME}}es
|y.gen2=des {{PAGENAME}}s<!--
 
-->|mon.nom1={{#if:{{{3|}}}|die {{{3}}}}}
|mon.nom2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|e|s=die {{PAGENAME}}{{{mon2}}}
|#default=die {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.akk1={{#if:{{{3|}}}|die {{{3}}}}}
|mon.akk2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|e|s=die {{PAGENAME}}{{{mon2}}}
|#default=die {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.dat1=den {{{3}}}{{#switch:{{{4|}}}|n=n}}
|mon.dat2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|e|s=den {{PAGENAME}}en
|#default=den {{{mon2}}}{{#switch:{{{mon2d|}}}|n=n}}}}<!--
 
-->|mon.gen1=der {{{3}}}
|mon.gen2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|e|s=der {{PAGENAME}}{{{mon2}}}
|#default=der {{{mon2}}}}}<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku=m|mon={{{3}}}|mon2={{#switch:{{{mon2|}}}|e|s={{PAGENAME}}{{{mon2}}}|{{{mon2}}}={{{mon2}}}}}}}<!--
-->}}<!--
 
 
-->|s={{#switch:{{{3|}}}<!--
-->|s={{de-subspohja#switch:{{{3|yksmon<!--}}}
|={{#invoke:de-subs-taiv|Taivutustaulukko|tunnus=45
-->|der '''{{PAGENAME}}'''<!--
--> |deny.nom=der {{PAGENAME}}<!--
--> |demy.akk=den {{PAGENAME}}<!--
--> |desy.dat=dem {{l|de|{{PAGENAME}}s}}{{#switch:{{{mon2|}}}|s|{{PAGENAME}}s=||{{{mon2}}}=}}<!--
-->|die {{PAGENAME}}{{#switch:{{{mon2 |}}}|sy.gen=<br/>diedes {{l|de|{{PAGENAME}}s}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
 
-->|die {{PAGENAME}}{{#switch:{{{mon2|}}}|s=<br/>die {{l|de|{{PAGENAME}}s}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
-->|mon.nom1=die {{PAGENAME}}
-->|den {{PAGENAME}}{{#switch:{{{mon2|}}}|s=<br/>den {{l|de|{{PAGENAME}}s}}|{{{mon2}}}=<br/>den {{l|de|{{{mon2}}}{{#switch:{{{mon2d|}}}|n=n}}}}}}<!--
--> |der {{PAGENAME}}mon.nom2={{#switch:{{{mon2|}}}|s=<br/>der {{l|de|{{PAGENAME}}s}}|{{{mon2}}}=<br/>der {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!-- -->}}
|=
{{substantiivi|de|suku=m|mon={{PAGENAME}}|mon2={{#switch:{{{mon2|}}}|s={{PAGENAME}}s|{{{mon2}}}={{{mon2}}}}}}}<!--
|s={{PAGENAME}}s
-->|e|er={{de-subspohja|yksmon<!--
|#default=die {{{mon2}}}}}<!--
-->|der {{#switch:{{{suku2|}}}|='''{{PAGENAME}}'''|n='''{{PAGENAME}}''' {{m}}<br/>das '''{{PAGENAME}}''' {{n}}}}<!--
 
-->|den {{#switch:{{{suku2|}}}|={{PAGENAME}}|n={{PAGENAME}} {{m}}<br/>das {{PAGENAME}} {{n}}}}<!--
-->|demmon.akk1=die {{#switch:{{{suku2|}}}|={{PAGENAME}}|n={{PAGENAME}} {{m}}/{{n}}}}<!--
--> |des mon.akk2={{#switch:{{{suku2mon2|}}}|={{l|de|{{PAGENAME}}s}}|n={{l|de|{{PAGENAME}}s}} {{m}}/{{n}}}}<!--
|=
-->|die {{l|de|{{PAGENAME}}{{{3}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|s|en=<br/>die {{l|de|{{PAGENAME}}{{{mon2}}}}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
|s={{PAGENAME}}s
-->|die {{l|de|{{PAGENAME}}{{{3}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|s|en=<br/>die {{l|de|{{PAGENAME}}{{{mon2}}}}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
|#default=die {{{mon2}}}}}<!--
-->|den {{l|de|{{PAGENAME}}{{{3}}}n}}{{#switch:{{{mon2|}}}|s=<br/>den {{l|de|{{PAGENAME}}s}}|en=|{{{mon2}}}=<br/>den {{l|de|{{{mon2}}}{{#switch:{{{mon2d|}}}|n=n}}}}}}<!--
 
-->|der {{l|de|{{PAGENAME}}{{{3}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|s|en=<br/>der {{l|de|{{PAGENAME}}{{{mon2}}}}}|{{{mon2}}}=<br/>der {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku={{#switch:{{{suku2|}}}|=m|n=mn}} -->|mon.dat1=den {{PAGENAME}}{{{3}}}|mon2={{#switch:{{{mon24|}}}|s|enn={{PAGENAMEn}}{{{mon2}}}|{{{mon2}}}={{{mon2}}}}}}}<!--
--> |enmon.dat2={{de-subspohja#switch:{{{mon2|yksmon<!--}}}
-->|der '''{{PAGENAME}}'''<!-- |=
-->|den |s={{PAGENAME}}<!--s
--> |dem#default=den {{PAGENAME{mon2}}}{{#switch:{{{mon2d|}}}|n=n}}}}<!--
 
-->|des {{l|de|{{PAGENAME}}s}}<!--
-->|diemon.gen1=der {{l|de|{{PAGENAME}}en}}{{#switch:{{{mon2|}}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
-->|die {{l|de |{{PAGENAME}}en}}mon.gen2={{#switch:{{{mon2|}}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
|=
-->|den {{l|de|{{PAGENAME}}en}}{{#switch:{{{mon2|}}}|{{{mon2}}}={{#switch:{{{mon2|}}}|{{PAGENAME}}e=|{{{mon2}}}=<br/>den {{l|de|{{{mon2}}}{{#switch:{{{mon2d|}}}|n=n}}}}}}}}<!--
|s={{PAGENAME}}s
-->|der {{l|de|{{PAGENAME}}en}}{{#switch:{{{mon2|}}}|{{{mon2}}}=<br/>der {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku=m |mon={{PAGENAME}}en|mon2#default=der {{{mon2|}}}}}<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku=m|mon={{PAGENAME}}|mon2={{{mon2|}}}}}<!--
-->|n={{de-subspohja|yksmon<!--
 
-->|der {{#switch:{{{suku2|}}}|='''{{PAGENAME}}'''|n='''{{PAGENAME}}''' {{m}}<br/>das '''{{PAGENAME}}''' {{n}}{{#switch:{{{suku3|}}}|f=<br/>die '''{{PAGENAME}}''' {{f}}}}}}<!--
 
-->|den {{#switch:{{{suku2|}}}|={{PAGENAME}}|n={{PAGENAME}} {{m}}<br/>das {{PAGENAME}} {{n}}{{#switch:{{{suku3|}}}|f=<br/>die {{PAGENAME}} {{f}}}}}}<!--
-->|e|er={{#invoke:de-subs-taiv|Taivutustaulukko|tunnus=46<!--
-->|dem {{#switch:{{{suku2|}}}|={{PAGENAME}}|n={{PAGENAME}} {{m}}/{{n}}{{#switch:{{{suku3|}}}|f=<br/>der {{PAGENAME}} {{f}}}}}}<!--
 
-->|des {{#switch:{{{suku2|}}}|={{l|de|{{PAGENAME}}s}}{{#switch:{{{mon2|}}}|s|{{PAGENAME}}s=||{{{mon2}}}=}}|n={{l|de|{{PAGENAME}}s}}{{#switch:{{{mon2|}}}|s|{{PAGENAME}}s=||{{{mon2}}}=}} {{m}}/{{n}}{{#switch:{{{suku3|}}}|f=<br/>der {{PAGENAME}} {{f}}}}}}<!--
-->|y.nom1=der {{PAGENAME}}
-->|die {{PAGENAME}}{{#switch:{{{mon2|}}}|s|n=<br/>die {{l|de|{{PAGENAME}}{{{mon2}}}}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
|y.nom1/suku={{#if:{{{suku2|}}}|m}}
-->|die {{PAGENAME}}{{#switch:{{{mon2|}}}|s|n=<br/>die {{l|de|{{PAGENAME}}{{{mon2}}}}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
|y.nom2={{#switch:{{{suku2|}}}
-->|den {{l|de|{{PAGENAME}}n}}{{#switch:{{{mon2|}}}|=|n|{{PAGENAME}}n=}}{{#switch:{{{mon2|}}}|n=|s=<br/>den {{l|de|{{PAGENAME}}s}}|{{{mon2}}}=<br/>den {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
|=
-->|der {{PAGENAME}}{{#switch:{{{mon2|}}}|s|n=<br/>den {{l|de|{{PAGENAME}}{{{mon2}}}}}|{{{mon2}}}=<br/>der {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!-- -->}}
|n=das {{PAGENAME}}
{{substantiivi|de|suku={{#switch:{{{suku2|}}}|=m|n={{#switch:{{{suku3|}}}|=mn|f=mnf}}}}|mon={{PAGENAME}}|mon2={{#switch:{{{mon2|}}}|s|n={{PAGENAME}}{{{mon2}}}|{{{mon2}}}={{{mon2}}}}}}}<!--
|#default= }}
-->|+n={{de-subspohja|yksmon<!--
-->|der ''' |y.nom2/suku={{PAGENAME{suku2|}}}'''<!--
 
-->|den {{PAGENAME}}<!--
-->|demy.akk1=den {{PAGENAME}}<!--
-->|des |y.akk1/suku={{l|de|#if:{{PAGENAME{suku2|}}s}|m}}<!--
-->|die |y.akk2={{l|de|#switch:{{PAGENAME}{suku2|}n}}<!--
|=
-->|die {{l|de|{{PAGENAME}}n}}<!--
--> |denn=das {{l|de|{{PAGENAME}}n}}<!--
-->|der {{l|de |{{PAGENAME}}n}}<!--#default= -->}}
{{substantiivi|de |y.akk2/suku=m|mon={{PAGENAME}{suku2|}n}}<!--
 
-->|s={{de-subspohja|yksmon<!--
-->|y.dat=dem {{PAGENAME}}
-->|der {{#switch:{{{suku2|}}}|='''{{PAGENAME}}'''|n='''{{PAGENAME}}''' {{m}}<br/>das '''{{PAGENAME}}''' {{n}}|f='''{{PAGENAME}}''' {{m}}<br/>die '''{{PAGENAME}}''' {{f}}}}{{#switch:{{{suku3|}}}|n=<br/>das '''{{PAGENAME}}''' {{n}}}}<!--
|y.dat/suku={{#switch:{{{suku2|}}}
-->|den {{#switch:{{{suku2|}}}|={{PAGENAME}}|n={{PAGENAME}} {{m}}<br/>das {{PAGENAME}} {{n}}|f={{PAGENAME}} {{m}}<br/>die {{PAGENAME}} {{f}}}}{{#switch:{{{suku3|}}}|n=<br/>das {{PAGENAME}} {{n}}}}<!--
|n=mn
-->|dem {{#switch:{{{suku2|}}}|={{PAGENAME}}|n={{PAGENAME}} {{m}}/{{n}}|f={{PAGENAME}} {{#switch:{{{suku3|}}}|={{m}}|n={{m}}/{{n}}}}<br/>der {{PAGENAME}} {{f}}}}<!--
|#default=}}<!--
-->|des {{#switch:{{{suku2|}}}|={{l|de|{{PAGENAME}}s}}|n={{l|de|{{PAGENAME}}s}} {{m}}/{{n}}|f={{l|de|{{PAGENAME}}s}} {{#switch:{{{suku3|}}}|={{m}}|n={{m}}/{{n}}}}<br/>der {{PAGENAME}} {{f}}}}<!--
 
-->|die {{l|de|{{PAGENAME}}s}}{{#switch:{{{mon2|}}}|{{PAGENAME}}=<br/>die {{PAGENAME}}|e=<br/>die {{l|de|{{PAGENAME}}e}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
-->|y.gen1=des {{PAGENAME}}s
-->|die {{l|de|{{PAGENAME}}s}}{{#switch:{{{mon2|}}}|{{PAGENAME}}=<br/>die {{PAGENAME}}|e=<br/>die {{l|de|{{PAGENAME}}e}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
|y.gen1/suku={{#switch:{{{suku2|}}}
-->|den {{l|de|{{PAGENAME}}s}}{{#switch:{{{mon2|}}}|{{PAGENAME}}=<br/>den {{PAGENAME}}|e=<br/>den {{l|de|{{PAGENAME}}en}}|{{{mon2}}}=<br/>den {{l|de|{{#switch:{{{mon2|}}}|e|{{PAGENAME}}e={{PAGENAME}}en|{{{mon2}}}={{#switch:{{{mon2d|}}}|n={{{mon2}}}n}}}}}}}}<!--
|n=mn
-->|der {{l|de|{{PAGENAME}}s}}{{#switch:{{{mon2|}}}|{{PAGENAME}}=<br/>der {{PAGENAME}}|e=<br/>der {{l|de|{{PAGENAME}}e}}|{{{mon2}}}=<br/>der {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!-- -->}}
|#default=}}
{{substantiivi|de|suku={{#switch:{{{suku2|}}}|=m|f={{#switch:{{{suku3|}}}|=mf|n=mfn}}|n=mn}}|mon={{PAGENAME}}s|mon2={{#switch:{{{mon2|}}}|e={{PAGENAME}}e|{{{mon2}}}={{{mon2}}}}}}}<!--
--> |-y.gen2={{de-subspohja#switch:{{{gen2|yks<!--}}}
-->|der '''{{PAGENAME}}'''<!-- |=
--> |den#default=des {{PAGENAME{gen2|}}} }}<!--
-->|dem |y.gen2/suku={{PAGENAME#switch:{{{suku2|}}}<!--
|n=mn
-->|des {{l|de|{{PAGENAME}}s}}<!-- -->}}
|#default=}}<!--
 
 
-->|mon.nom1=die {{PAGENAME}}{{{3}}}
|mon.nom2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|s|en=die {{PAGENAME}}{{{mon2}}}
|#default=die {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.akk1=die {{PAGENAME}}{{{3}}}
|mon.akk2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|s|en=die {{PAGENAME}}{{{mon2}}}
|#default=die {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.dat1=den {{PAGENAME}}{{{3}}}n
|mon.dat2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|s|en={{#switch:{{PAGENAME}}{{{mon2}}}<!-- # ei näytetä jos sama kuin mon.
-->|{{PAGENAME}}{{{3}}}n=
|#default=den {{PAGENAME}}{{{mon2}}}}}
|#default=den {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.gen1=der {{PAGENAME}}{{{3}}}
|mon.gen2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|s|en=der {{PAGENAME}}{{{mon2}}}
|#default=der {{{mon2}}}}}<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku={{#switch:{{{suku2|}}}|=m|n=mn}}|mon={{PAGENAME}}{{{3}}}|mon2={{#switch:{{{mon2|}}}|s|en={{PAGENAME}}{{{mon2}}}|{{{mon2}}}={{{mon2}}}}}}}
|en={{#invoke:de-subs-taiv|Taivutustaulukko|tunnus=47
|y.nom=der {{PAGENAME}}
|y.akk=den {{PAGENAME}}
|y.dat=dem {{PAGENAME}}
|y.gen=des {{PAGENAME}}s<!--
 
-->|mon.nom1=die {{PAGENAME}}en
|mon.nom2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|#default=die {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.akk1=die {{PAGENAME}}en
|mon.akk2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|#default=die {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.dat1=den {{PAGENAME}}en{{#switch:{{{4|}}}|n=n}}
|mon.dat2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|#default=den {{{mon2}}}{{#switch:{{{mon2d|}}}|n=n}}}}<!--
 
-->|mon.gen1=der {{PAGENAME}}en
|mon.gen2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|#default=der {{{mon2}}}}}<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku=m|mon={{PAGENAME}}en|mon2={{{mon2|}}}}}
|n={{#invoke:de-subs-taiv|Taivutustaulukko|tunnus=48<!--
 
-->|y.nom1=der {{PAGENAME}}
|y.nom1/suku={{#if:{{{suku2|}}}|m}}
|y.nom2={{#switch:{{{suku2|}}}
|=
|n=das {{PAGENAME}}
|#default= }}
|y.nom2/suku={{{suku2|}}}<!--
 
-->|y.akk1=den {{PAGENAME}}
|y.akk1/suku={{#if:{{{suku2|}}}|m}}
|y.akk2={{#switch:{{{suku2|}}}
|=
|n=das {{PAGENAME}}
|#default= }}
|y.akk2/suku={{{suku2|}}}<!--
 
-->|y.dat=dem {{PAGENAME}}
|y.dat/suku={{#switch:{{{suku2|}}}
|n=mn
|#default=}}<!--
 
-->|y.gen=des {{PAGENAME}}s
|y.gen/suku={{#switch:{{{suku2|}}}
|n=mn
|#default=}}<!--
 
-->|mon.nom1=die {{PAGENAME}}
|mon.nom2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|s=die {{PAGENAME}}s
|#default=die {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.akk1=die {{PAGENAME}}
|mon.akk2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|s=die {{PAGENAME}}s
|#default=die {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.dat1=den {{PAGENAME}}n
|mon.dat2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|s=den {{PAGENAME}}s
|#default=den {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.gen1=der {{PAGENAME}}
|mon.gen2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|s=den {{PAGENAME}}s
|#default=der {{{mon2}}}}}<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku={{#switch:{{{suku2|}}}|=m|n=mn}}|mon={{PAGENAME}}|mon2={{#switch:{{{mon2|}}}|s={{PAGENAME}}s|{{{mon2}}}={{{mon2}}}}}}}
|+n={{#invoke:de-subs-taiv|Taivutustaulukko|tunnus=49
|y.nom=der {{PAGENAME}}
|y.akk=den {{PAGENAME}}
|y.dat=dem {{PAGENAME}}
|y.gen=des {{PAGENAME}}s
|mon.nom=die {{PAGENAME}}n
|mon.akk=die {{PAGENAME}}n
|mon.dat=den {{PAGENAME}}n
|mon.gen=der {{PAGENAME}}n<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku=m|mon={{PAGENAME}}n}}
|s={{#invoke:de-subs-taiv|Taivutustaulukko|tunnus=50
|y.nom1=der {{PAGENAME}}
|y.nom1/suku={{#if:{{{suku2|}}}|m}}
|y.nom2={{#switch:{{{suku2|}}}
|=
|n=das {{PAGENAME}}
|f=die {{PAGENAME}}
|#default= }}
|y.nom2/suku={{{suku2|}}}
|y.nom3={{#switch:{{{suku3|}}}
|=
|n=das {{PAGENAME}}
|#default= }}
|y.nom3/suku={{{suku3|}}}<!--
 
-->|y.akk1=den {{PAGENAME}}
|y.akk1/suku={{#if:{{{suku2|}}}|m}}
|y.akk2={{#switch:{{{suku2|}}}
|=
|n=das {{PAGENAME}}
|f=die {{PAGENAME}}
|#default= }}
|y.akk2/suku={{{suku2|}}}
|y.akk3={{#switch:{{{suku3|}}}
|=
|n=das {{PAGENAME}}
|#default= }}
|y.akk3/suku={{{suku3|}}}<!--
 
-->|y.dat1=dem {{PAGENAME}}
|y.dat1/suku={{#switch:{{{suku2|}}}
|n=mn
|f={{#switch:{{{suku3|}}}
|n=mn
|#default=m}} }}
|y.dat2={{#switch:{{{suku2|}}}
|=
|f=der {{PAGENAME}}
|#default= }}
|y.dat2/suku={{#switch:{{{suku2|}}}
|f=f
|n={{#switch:{{{suku3|}}}
|n=mn }}
|#default=}}<!--
 
-->|y.gen1=des {{PAGENAME}}s
|y.gen1/suku={{#switch:{{{suku2|}}}
|n=mn
|f={{#switch:{{{suku3|}}}
|n=mn
|#default=m}} }}
|y.gen2={{#switch:{{{suku2|}}}
|=
|f=der {{PAGENAME}}
|#default= }}
|y.gen2/suku={{#switch:{{{suku2|}}}
|f=f
|n={{#switch:{{{suku3|}}}
|n=mn }}
|#default=}}<!--
 
-->|mon.nom1=die {{PAGENAME}}s
|mon.nom2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|e=die {{PAGENAME}}e
|#default=die {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.akk1=die {{PAGENAME}}s
|mon.akk2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|e=die {{PAGENAME}}e
|#default=die {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.dat1=den {{PAGENAME}}s
|mon.dat2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|e=den {{PAGENAME}}en
|#default=den {{{mon2}}}{{#switch:{{{mon2d|}}}|n=n}}}}<!--
 
-->|mon.gen1=der {{PAGENAME}}s
|mon.gen2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|e=der {{PAGENAME}}e
|#default=der {{{mon2}}}}}<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku={{#switch:{{{suku2|}}}|=m|f={{#switch:{{{suku3|}}}|=mf|n=mfn}}|n=mn}}|mon={{PAGENAME}}s|mon2={{#switch:{{{mon2|}}}|e={{PAGENAME}}e|{{{mon2}}}={{{mon2}}}}}}}
|-={{#invoke:de-subs-taiv|Taivutustaulukko|tunnus=51
|mon=-
|y.nom=der {{PAGENAME}}
|y.akk=den {{PAGENAME}}
|y.dat=dem {{PAGENAME}}
|y.gen=des {{PAGENAME}}s<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku=m|mon=-}}<!--
 
-->|{{{3}}}={{de-subspohja|yksmon<!--
 
-->|der '''{{PAGENAME}}'''<!--
-->|den {{PAGENAME{3}}<!}={{#invoke:de-subs-taiv|Taivutustaulukko|tunnus=52
--> |demy.nom=der {{PAGENAME}}<!--
--> |desy.akk=den {{l|de|{{PAGENAME}}s}}<!--
|y.dat=dem {{PAGENAME}}
-->|die {{l|de|{{{3}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|{{PAGENAME}}=<br/>die {{PAGENAME}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
-->|die {{l |de|{{{3}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|{{PAGENAME}}y.gen=<br/>diedes {{PAGENAME}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}s<!--
 
-->|den {{l|de|{{{3}}}{{#switch:{{{4|}}}|n=n}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|{{PAGENAME}}=<br/>den {{PAGENAME}}|{{{mon2}}}=<br/>den {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
-->|der {{l|de|{{{3}}}}}mon.nom1={{#switchif:{{{mon23|}}}|{{PAGENAME}}=<br/>derdie {{PAGENAME}}|{{{mon23}}}=<br/>der {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!-- -->}}
|mon.nom2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|#default=die {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.akk1={{#if:{{{3|}}}|die {{{3}}}}}
|mon.akk2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|#default=die {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.dat1=den {{{3}}}{{#switch:{{{4|}}}|n=n}}
|mon.dat2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|#default=den {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.gen1=der {{{3}}}
|mon.gen2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|#default=der {{{mon2}}}}}<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku=m|mon={{{3}}}|mon2={{{mon2|}}}}}<!--
-->}}<!--
-->|{{{2}}}={{#switch:{{{3|}}}<!--
 
-->|n={{#invoke:de-subspohja|yksmon<!-subs-taiv|Taivutustaulukko|tunnus=53
--> |y.nom=der '''{{PAGENAME}}'''<!--
--> |y.akk=den {{PAGENAME}}<!--
--> |y.dat=dem {{PAGENAME}}<!--
--> |y.gen=des {{PAGENAME}}<!--
 
-->|die {{l|de|{{{2}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|{{PAGENAME}}=<br/>die {{PAGENAME}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
-->|mon.nom1=die {{{2}}}
-->|die {{l|de|{{{2}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|{{PAGENAME}}=<br/>die {{PAGENAME}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
-->|den {{l|de |{{{2}}}n}}mon.nom2={{#switch:{{{mon2|}}}|{{PAGENAME}}=<br/>den {{PAGENAME}}|{{{mon2}}}=<br/>den {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
|=
-->|der {{l|de|{{{2}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|{{PAGENAME}}=<br/>der {{PAGENAME}}|{{{mon2}}}=<br/>der {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!-- -->}}
|#default=die {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.akk1=die {{{2}}}
|mon.akk2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|#default=die {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.dat1=den {{{2}}}n
|mon.dat2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|#default=den {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.gen1=der {{{2}}}
|mon.gen2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|#default=der {{{mon2}}}}}<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku=m|mon={{{2}}}|mon2={{{mon2|}}}}}<!--
 
-->|es={{#switch:{{{4|}}}<!--
--> |e={{substantiivi|de|suku=m|mon={{PAGENAME}}e}} (mallineen sarakkeita käytetään virheellisesti, ks. [[:Malline:de-subs/ohje|täältä ohjeet]]) [[Luokka:Mallineita virheellisesti käyttävät sivut (de-subs-f)]]<!--
-->}}<!--
 
-->|(e)s={{#switch:{{{4|}}}<!--
--> |e|er={{substantiivi|de|suku=m|mon={{PAGENAME}}{{{4}}}}} (mallineen sarakkeita käytetään virheellisesti, ks. [[:Malline:de-subs/ohje|täältä ohjeet]]) [[Luokka:Mallineita virheellisesti käyttävät sivut (de-subs-f)]]<!--
--> |s|en={{#invoke:de-subspohjasubs-taiv|yksmon<!--Taivutustaulukko|tunnus=54
--> |y.nom=der '''{{PAGENAME}}'''<!--
--> |y.akk=den {{PAGENAME}}<!--
--> |y.dat=dem {{PAGENAME}}<!--
--> |y.gen1=des {{l|de|{{PAGENAME}}es}}<br/>des {{l|de|{{PAGENAME}}s}}<!--
|y.gen2=des {{PAGENAME}}s<!--
-->|die {{l|de|{{PAGENAME}}{{{4}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
 
-->|die {{l|de|{{PAGENAME}}{{{4}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
 
-->|den {{l|de|{{PAGENAME}}{{{4}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|{{{mon2}}}=<br/>den {{l|de|{{{mon2}}}{{#switch:{{{mon2d|}}}|n=n}}}}}}<!--
-->|dermon.nom1=die {{l|de|{{PAGENAME}}{{{4}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|{{{mon2}}}=<br/>der {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku=m |mon.nom2={{PAGENAME}}{{{4}}}|mon2=#switch:{{{mon2|}}}}}<!--
|=
-->|{{{4}}}={{de-subspohja|yksmon<!--
--> |der#default=die '''{{PAGENAME{mon2}}}}}'''<!--
 
-->|den {{PAGENAME}}<!--
-->|demmon.akk1=die {{PAGENAME}}<!--{{{4}}}
--> |des mon.akk2={{l|de|#switch:{{PAGENAME}}es}}<br/>des {{lmon2|de|{{PAGENAME}}s}}<!--
-->|die {{l|de |{{{4}}}}}<!--=
--> |#default=die {{l|de|{{{4mon2}}}}}<!--
 
-->|den {{l|de|{{{4}}}{{#switch:{{{5|}}}|n=n}}}}<!--
-->|dermon.dat1=den {{l|de|PAGENAME}}{{{4}}}}}<!-- -->}}
|mon.dat2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|#default=den {{{mon2}}}{{#switch:{{{mon2d|}}}|n=n}}}}<!--
 
-->|mon.gen1=der {{PAGENAME}}{{{4}}}
|mon.gen2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|#default=der {{{mon2}}}}}<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku=m|mon={{PAGENAME}}{{{4}}}|mon2={{{mon2|}}}}}
|{{{4}}}={{#invoke:de-subs-taiv|Taivutustaulukko|tunnus=55
|y.nom=der {{PAGENAME}}
|y.akk=den {{PAGENAME}}
|y.dat=dem {{PAGENAME}}
|y.gen1=des {{PAGENAME}}es
|y.gen2=des {{PAGENAME}}s
|mon.nom=die {{{4}}}
|mon.akk=die {{{4}}}
|mon.dat=den {{{4}}}{{#switch:{{{5|}}}|n=n}}
|mon.gen=der {{{4}}}<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku=m|mon={{{4}}}|aak={{{2}}}}}[[Luokka:Mallineita virheellisesti käyttävät sivut (de-subs-f)]]<!--
-->}}<!--
--> |s={{#switch:{{{4|}}}<!--
--> |={{#invoke:de-subspohjasubs-taiv|yksmon<!--Taivutustaulukko|tunnus=56
--> |y.nom=der '''{{PAGENAME}}'''<!--
--> |y.akk=den {{PAGENAME}}<!--
--> |y.dat=dem {{PAGENAME}}<!--
--> |y.gen=des {{l|de|{{PAGENAME}}s}}<!--
--> |mon.nom=die {{PAGENAME}}<!--
--> |mon.akk=die {{PAGENAME}}<!--
--> |mon.dat=den {{PAGENAME}}<!--
--> |mon.gen=der {{PAGENAME}}<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku=m|mon={{PAGENAME}}}}<!--
--> |e={{#invoke:de-subspohjasubs-taiv|yksmon<!--Taivutustaulukko|tunnus=57
--> |y.nom=der '''{{PAGENAME}}'''<!--
--> |y.akk=den {{PAGENAME}}<!--
--> |y.dat=dem {{PAGENAME}}<!--
--> |y.gen=des {{l|de|{{PAGENAME}}s}}<!--
--> |mon.nom=die {{l|de|{{PAGENAME}}e}}<!--
--> |mon.akk=die {{l|de|{{PAGENAME}}e}}<!--
--> |mon.dat=den {{l|de|{{PAGENAME}}en}}<!--
--> |mon.gen=der {{l|de|{{PAGENAME}}e}}<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku=m|mon={{PAGENAME}}e}}<!--
--> |n={{#invoke:de-subspohjasubs-taiv|yksmon<!--Taivutustaulukko|tunnus=58
--> |y.nom=der '''{{PAGENAME}}'''<!--
--> |y.akk=den {{PAGENAME}}<!--
--> |y.dat=dem {{PAGENAME}}<!--
--> |y.gen=des {{l|de|{{PAGENAME}}s}}<!--
--> |mon.nom=die {{PAGENAME}}<!--
--> |mon.akk=die {{PAGENAME}}<!--
--> |mon.dat=den {{l|de|{{PAGENAME}}n}}<!--
--> |mon.gen=der {{PAGENAME}}<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku=m|mon={{PAGENAME}}}}<!--
--> |-={{#invoke:de-subspohjasubs-taiv|yks<!--Taivutustaulukko|tunnus=59
-->|der '''{{PAGENAME}}'''<!- |mon=-
--> |deny.nom=der {{PAGENAME}}<!--
--> |demy.akk=den {{PAGENAME}}<!--
--> |desy.dat=dem {{l|de|{{PAGENAME}}s}}<!-- -->}}
|y.gen=des {{PAGENAME}}s<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku=m|mon=-}}<!--
{{substantiivi|de|suku=m|mon=-}}
-->|{{{4}}}={{de-subspohja|yksmon<!--
-->|der '''|{{PAGENAME{4}}'''<!}={{#invoke:de-subs-taiv|Taivutustaulukko|tunnus=60
--> |deny.nom=der {{PAGENAME}}<!--
--> |demy.akk=den {{PAGENAME}}<!--
--> |desy.dat=dem {{l|de|{{PAGENAME}}s}}<!--
--> |diey.gen=des {{l|de|{{{4}}}PAGENAME}}<!--s
--> |mon.nom=die {{l|de|{{{4}}}}}<!--
--> |denmon.akk=die {{l|de|{{{4}}}{{#switch:{{{5|}}}|n=n}}}}<!--
--> |dermon.dat=den {{l|de|{{{4}}}{{#switch:{{{5|}}<!-- -->}|n=n}}
|mon.gen=der {{{4}}}<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku=m|mon={{{4}}}|aak={{{2}}}}}[[Luokka:Mallineita virheellisesti käyttävät sivut (de-subs-f)]]<!--
-->}}<!--
 
-->|es={{#switch:{{{4|}}}<!--
--> |-={{#invoke:de-subspohjasubs-taiv|yks<!--Taivutustaulukko|tunnus=61
-->|der '''{{PAGENAME}}'''<!- |mon=-
--> |deny.nom=der {{PAGENAME}}<!--
--> |demy.akk=den {{PAGENAME}}<!--
--> |desy.dat=dem {{l|de|{{PAGENAME}}es}}<!-- -->}}
|y.gen=des {{PAGENAME}}es<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku=m|mon=-|aak={{{2}}}}}[[Luokka:Mallineita virheellisesti käyttävät sivut (de-subs-f)]]<!--
-->}}<!--
 
-->|={{#invoke:de-subspohjasubs-taiv|Taivutustaulukko|yksmontunnus=62<!--
 
-->|der '''{{PAGENAME}}'''<!--
-->|deny.nom=der {{PAGENAME}}<!--
--> |demy.akk=den {{PAGENAME}}<!--
|y.dat=dem {{PAGENAME}}
-->|des {{PAGENAME}}{{#switch:{{{gen2|}}}|s=<br/>des {{l|de|{{PAGENAME}}s}}|ses=<br/>des {{l|de|{{PAGENAME}}ses}}|{{{gen2}}}=<br/>des {{l|de|{{{gen2}}}}}}}<!--
|y.gen1=des {{PAGENAME}}
-->|die {{#switch:{{{2}}}|{{PAGENAME}}={{PAGENAME}}|{{{2}}}={{l|de|{{{2}}}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|{{PAGENAME}}=<br/>die {{PAGENAME}}|se=<br/>die {{l|de|{{PAGENAME}}se}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
|y.gen2={{#switch:{{{gen2|}}}
-->|die {{#switch:{{{2}}}|{{PAGENAME}}={{PAGENAME}}|{{{2}}}={{l|de|{{{2}}}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|{{PAGENAME}}=<br/>die {{PAGENAME}}|se=<br/>die {{l|de|{{PAGENAME}}se}}|{{{mon2}}}=<br/>die {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!--
|=
-->|den {{#switch:{{{2}}}|{{PAGENAME}}={{PAGENAME}}|{{{2}}}={{l|de|{{{2}}}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|{{PAGENAME}}=<br/>den {{PAGENAME}}|se=<br/>den {{l|de|{{PAGENAME}}sen}}|{{{mon2}}}=<br/>den {{l|de|{{{mon2}}}{{#switch:{{{mon2d|}}}|n=n}}}}}}<!--
|s=des {{PAGENAME}}s
-->|der {{#switch:{{{2}}}|{{PAGENAME}}={{PAGENAME}}|{{{2}}}={{l|de|{{{2}}}}}}}{{#switch:{{{mon2|}}}|{{PAGENAME}}=<br/>der {{PAGENAME}}|se=<br/>der {{l|de|{{PAGENAME}}se}}|{{{mon2}}}=<br/>der {{l|de|{{{mon2}}}}}}}<!-- -->}}
|ses=des {{PAGENAME}}ses
|#default=des {{{gen2|}}} }}<!--
 
-->|mon.nom1=die {{{2}}}
|mon.nom2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|se=die {{PAGENAME}}se
|#default=die {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.akk1=die {{{2}}}
|mon.akk2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|se=die {{PAGENAME}}se
|#default=die {{{mon2}}}}}<!--
 
-->|mon.dat1=den {{{2}}}
|mon.dat2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|se=den {{PAGENAME}}sen
|#default=den {{{mon2}}}{{#switch:{{{mon2d|}}}|n=n}}}}<!--
 
-->|mon.gen1=der {{{2}}}
|mon.gen2={{#switch:{{{mon2|}}}
|=
|se=der {{PAGENAME}}se
|#default=der {{{mon2}}}}}<!-- -->}}
{{substantiivi|de|suku=m|mon={{{2}}}|mon2={{#switch:{{{mon2|}}}|se={{PAGENAME}}se|{{{mon2}}}={{{mon2}}}}}}}<!--
 
-->}}</includeonly><includeonly>{{#switch:{{{1|}}}<!--
 
-->|m={{#switch:{{{2|}}}<!--
--> |s|en|ens|n|ns|ses|{{PAGENAME}}se|-=<!--
--> |es|(e)s={{#switch:{{{3|}}}|e|er={{#switch:{{{4|}}}|n=[[Luokka:Mallineita virheellisesti käyttävät sivut (de-subs-f)]]}}}}<!--
--> |{{{2}}}={{#switch:{{{3|}}}<!--
--> |=|es|(e)s|s|en|ens|n|ns|ses|-|{{{3}}}=[[Luokka:Mallineita virheellisesti käyttävät sivut (de-subs-f)]]<!--
-->}}<!--
-->}}<!--
 
-->|n={{#switch:{{{2|}}}<!--
--> |s|en|ens|n|ns|ses|-=<!--
--> |es|(e)s={{#switch:{{{3|}}}|e|er={{#switch:{{{4|}}}|n=[[Luokka:Mallineita virheellisesti käyttävät sivut (de-subs-f)]]}}}}<!--
--> |{{{2}}}={{#switch:{{{3|}}}<!--
--> |=|es|(e)s|s|en|ens|n|ns|ses|-|{{{3}}}=[[Luokka:Mallineita virheellisesti käyttävät sivut (de-subs-f)]]<!--
-->}}<!--
-->}}<!--
 
-->|f={{#switch:{{{2|}}}<!--
--> ||n|en|nen|s|se|-=<!--
--> |{{{2}}}={{#switch:{{{3|}}}<!--
--> ||n=|en|nen|s|se|-=[[Luokka:Mallineita virheellisesti käyttävät sivut (de-subs-f)]]<!--
--> |{{{3}}}={{#switch:{{{4|}}}<!--
--> ||n|en|nen|s|se|-=[[Luokka:Mallineita virheellisesti käyttävät sivut (de-subs-f)]]<!--
-->}}<!--
-->}}<!--
-->}}<!--
 
-->|mon={{#switch:{{{2|}}}<!--
--> |n=<!--
--> |{{{2}}}={{#switch:{{{3|}}}<!--
--> ||n=[[Luokka:Mallineita virheellisesti käyttävät sivut (de-subs-f)]]<!--
-->}}<!--
-->}}<!--

Navigointivalikko