Moduuli:fi-nom-taiv

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Template-info.png

Moduulia käytetään nominien taivutustaulukkomallineiden sisällä.

Parametrit[muokkaa]

 • tarkenne: otsikon Taivutus-tekstin perään suluissa lisättävä huomautus
 • mon=-: monikko piilotetaan
 • yks=-: yksikkö piilotetaan
 • sanaluokka: substantiivi, adjektiivi, verbi tai numeraali

Taivutusmuotojen parametrit[muokkaa]

Kaikkia parametreja voi antaa useita lisäämällä perään numeron. Essiiveille sekä monikon genetiiville, partitiiville ja illatiiville sulkuihin tulevat muodot voi antaa lisäämällä perään tekstin :vanha. Esim. y.ess:vanha.

 • y.nom: yksikön nominatiivi
 • y.gen: yksikön genetiivi
 • y.part: yksikön partitiivi
 • y.iness: yksikön inessiivi
 • y.elat: yksikön elatiivi
 • y.ill: yksikön illatiivi
 • y.adess: yksikön adessiivi
 • y.abl: yksikön ablatiivi
 • y.all: yksikön allatiivi
 • y.ess: yksikön essiivi
 • y.tr: yksikön translatiivi
 • y.abess: yksikön abessiivi
 • mon.nom: monikon nominatiivi
 • mon.gen: monikon genetiivi
 • mon.part: monikon partitiivi
 • mon.akk: monikon akkusatiivi
 • mon.iness: monikon inessiivi
 • mon.elat: monikon elatiivi
 • mon.ill: monikon illatiivi
 • mon.adess: monikon adessiivi
 • mon.abl: monikon ablatiivi
 • mon.all: monikon allatiivi
 • mon.ess: monikon essiivi
 • mon.tr: monikon translatiivi
 • mon.abess: monikon abessiivi
 • mon.ins: monikon instruktiivi

Komitatiivin kohdalla käytetään jompaakumpaa seuraavista

 • mon.kom: monikon komitatiivi
 • mon.kom.vartalo: monikon komitatiivi silloin kun perään lisätään omistusliite

local apu = require('Moduuli:Mallinetyokalut')
local kielilinkki = require("Moduuli:Kielilinkki")
local ttapu = require('Moduuli:Taivutustaulukkotyökalut')

local m = {}
local function sisaltaa_arvon(tab, val)
  for index, value in ipairs(tab) do
    if value == val then
      return true
    end
  end

  return false
end

--- Luo kuvaus-attribuutin tekstin sanan taivutusmuotojen nimistä.
-- @param sanan_ryhma: taulukko taivutusmuodoista, joita sanamuoto edustaa
function m.tee_linkki(sana, muoto)
  local sanan_ryhma = m.ryhmat[sana]
  
  if muoto == "y.nom" then
    return "'''" .. sana .. "'''"
  end
  
  -- Luodaan kuvaus-parametri yhdistämällä kaikkien samannäköisten muotojen nimet (aakkosjärjestyksessä).
  local taivutusmuodot = table.concat(sanan_ryhma, " ")

  local kuvaus = nil
  local kuvaus_param = { }
  if m.sanaluokan_tunnus then
  	kuvaus = "tm/--/n/" .. taivutusmuodot
    kuvaus_param[9] = m.sanaluokan_tunnus
  end
  
  
  return kielilinkki.linkki{
    kieli = "fi",
    kohde = sana,
    kuvaus = kuvaus,
    ["kuvaus-param"] = kuvaus_param
  }
end-- Taulukon solun muotoilu (paitsi komitatiivi).
function m.solu(muoto, pohja)
  if piilota then
    return "–"
  end
  
  local ensisijaiset_muodot = m.taivutusmuodot[muoto]
  if not m.taivutusmuodot[muoto] then
    return "–"
  end
  
  local vanhat_muodot = m.taivutusmuodot[muoto .. ':vanha']


  -- Viiva arvona estää muodon näyttämisen.
  if not ensisijaiset_muodot 
  		or (ensisijaiset_muodot 
  			and (ensisijaiset_muodot == "-" or ensisijaiset_muodot[1] == "-")) then
    return "–"
  end

  -- Jos ohitusparametri on annettu muodolle, käytetään sitä.
  if m.args[muoto .. "!"] then
    return m.args[muoto .. "!"]
  end


  -- Tehdään jokaisesta muodosta kielilinkki. Toissijaiset muodot kääritään lisäksi sulkuihin.
  -- Sen jälkeen yhdistetään kaikki laittamalla väleihin <br/>-elementit.

  local linkit_1s = apu.map(
    function (sana)
      if ei_kuvausta then
        return kielilinkki.linkki{ kieli = "fi" }
      else
        return m.tee_linkki(sana, muoto)
      end
    end,
    ensisijaiset_muodot
  )

  local linkit_vanhat = {}
  if vanhat_muodot then
    linkit_vanhat = apu.map(
      function (sana)
        if ei_kuvausta then
          return '(' .. kielilinkki.linkki{ kieli = "fi" } .. ')'
        else
          return '(' .. m.tee_linkki(sana, muoto) .. ')'
        end
      end,
      vanhat_muodot
    )
  end


  if #linkit_vanhat > 0 then
    return mw.text.listToText(linkit_1s, '<br/>', '<br/>')
      .. "<br/>"
      .. mw.text.listToText(linkit_vanhat, '<br/>', '<br/>')
  else
    return mw.text.listToText( linkit_1s, '<br/>', '<br/>')
  end
end-- Taulukon komitatiivin solun muotoilu.
function m.solu_komitatiivi(muoto)
	local kohde = nil
	local kuvaus = nil
	local kuvausParam = nil
	
  if not m.args['mon.kom.vartalo'] or m.args['mon.kom.vartalo'] == "-" then
    return "–"
  end
  

  if m.sanaluokan_tunnus then
    kohde = m.args['mon.kom.vartalo']:gsub("-$", "en") -- toinen 3:nsien persoonien muodoista
    kuvaus = "tm/--/n/mon.kom.3p"
    kuvausParam = {
    	[5] = m.args['mon.kom.vartalo']:gsub("-$", "en"),
      [8] = m.args['mon.kom.vartalo']:gsub("-$", ""),
      [7] = m.args['vokaalisointu']
    }
  end
  
  return kielilinkki.linkki{
  	kieli = "fi",
    kohde = kohde,
    teksti = m.args['mon.kom.vartalo'],
    kuvaus = kuvaus,
    ['kuvaus-param'] = kuvausParam
  }
    .. '<br/>+ '
    .. mw.getCurrentFrame():expandTemplate{ title = 'fi-om' }
end

function m.suodata_taivutusmuodot(suodatus)
  if suodatus == "mon" then
    -- Poistetaan yksikkömuodot.
    for k, v in pairs(m.taivutusmuodot) do
      if mw.ustring.sub(k, 1, 2) == "y." then
        m.taivutusmuodot[k] = "-"
      end
    end
  elseif suodatus == "yks" then
    -- Poistetaan monikkomuodot.  
    for k, v in pairs(m.taivutusmuodot) do
      if mw.ustring.sub(k, 1, 4) == "mon." then
        m.taivutusmuodot[k] = "-"
      end
    end
  end
end


function m.Taivutustaulukko(frame)
  m.args = frame.args

  -- Sanaluokka-parametri tarvitaan määrittämään sanaluokan artikkelipohjaa käytetään, koska 
  -- artikkelipohjissa on sanaluokkakohtaisia eroja.
  if m.args.sanaluokka == "substantiivi" then
    m.sanaluokan_tunnus = "s"
  elseif m.args.sanaluokka == "adjektiivi" then
    m.sanaluokan_tunnus = "adj"
  elseif m.args.sanaluokka == "numeraali" then
    m.sanaluokan_tunnus = "num"
  elseif m.args.sanaluokka == "verbi" then
    m.sanaluokan_tunnus = "v"
  end

  -- Luetaan mahdolliset ylimääräiset arvot kutsuvan mallineen parametereista.
  -- TODO ehkä parempi välittää arvot eksplisiittisesti mallineessa.
  local cur = frame
  if cur.args.frame == "+parent" then
    pframe = cur:getParent()
    m.args = apu.yhdista(m.args, pframe.args)
    cur = pframe
  end
  
  local otsikko
  local tarkenne = apu.ensimmainen_ei_tyhja{m.args.tarkenne}
  if tarkenne then
    otsikko = "Taivutus (" .. tarkenne .. ") "
  else
    otsikko = "Taivutus "
  end

  
  m.taivutusmuodot = apu.numeroidut_parametrit(m.args, {
                           'y.akk',
                           'y.nom',
                           'y.gen',
                           'y.part',
                           'y.iness',
                           'y.elat',
                           'y.ill',
                           'y.adess',
                           'y.abl',
                           'y.all',
                           'y.ess', 'y.ess:vanha',
                           'y.tr',
                           'y.abess',
                           'mon.akk',
                           'mon.nom',
                           'mon.gen', 'mon.gen:vanha',
                           'mon.part', 'mon.part:vanha',
                           'mon.iness',
                           'mon.elat',
                           'mon.ill', 'mon.ill:vanha',
                           'mon.adess',
                           'mon.abl',
                           'mon.all',
                           'mon.ess', 'mon.ess:vanha',
                           'mon.tr',
                           'mon.abess',
                           'mon.ins',
                           'mon.kom'
  })


  -- Lisätään akkusatiivimuodot, jotka ovat aina samat kuin nominatiivit tai genetiivi.
  m.taivutusmuodot['y.akk'] = {}
  for i,v in ipairs(m.taivutusmuodot['y.nom']) do
  	table.insert(m.taivutusmuodot['y.akk'], v)
  end
  for i,v in ipairs(m.taivutusmuodot['y.gen']) do
  	table.insert(m.taivutusmuodot['y.akk'], v)
  end
  
  m.taivutusmuodot['mon.akk'] = m.taivutusmuodot['mon.nom']


  -- Suodatetaan pois muodot joita ei haluta, jos yks=- tai mon=- on annettu.
  if m.args.yks ~= "-" and m.args.mon ~= "-" then
    m.suodata_taivutusmuodot("")
  elseif m.args.yks == "-" and m.args.mon ~= "-" then
    m.suodata_taivutusmuodot("mon")
  elseif m.args.yks ~= "-" and m.args.mon == "-" then
    m.suodata_taivutusmuodot("yks")
  else
    error("''yks-' ja ''mon''-parametria ei voi käyttää yhdessä.")
  end

  
  -- Luodaan ryhmät samannäköisten taivutusmuotojen mukaan.
  m.ryhmat = ttapu.ryhmittele_arvoittain(m.taivutusmuodot)


	local komitatiivi
	if m.taivutusmuodot['mon.kom'] ~= nil and m.args['mon.kom.vartalo'] ~= nil then
		error("Anna vain jompikumpi parametreista ''mon.kom'' tai ''mon.kom.vartalo''")
		
	elseif m.taivutusmuodot['mon.kom'] ~= nil then
		komitatiivi = m.solu('mon.kom')
		
	elseif m.args['mon.kom.vartalo'] ~= nil then
    komitatiivi = m.solu_komitatiivi('mon.kom.vartalo')
  end


  return frame:expandTemplate{
    title = "fi-nom-taiv/taulukko",
    args = {
      ['otsikko'] = otsikko,
      ['y.nom']   = m.solu('y.nom'),
      ['y.gen']   = m.solu('y.gen'),
      ['y.part']  = m.solu('y.part'),
      ['y.akk.(nom)'] = m.solu('y.nom'),
      ['y.akk.(gen)'] = m.solu('y.gen'),

      ['y.iness']  = m.solu('y.iness'),
      ['y.elat']  = m.solu('y.elat'),
      ['y.ill']   = m.solu('y.ill'),

      ['y.adess']  = m.solu('y.adess'),
      ['y.abl']   = m.solu('y.abl'),
      ['y.all']   = m.solu('y.all'),

      ['y.ess']   = m.solu('y.ess'),
      ['y.tr']   = m.solu('y.tr'),
      ['y.abess']  = m.solu('y.abess'),

      ['mon.nom']  = m.solu('mon.nom'),
      ['mon.gen']  = m.solu('mon.gen'),
      ['mon.part'] = m.solu('mon.part'),
      ['mon.akk']  = m.solu('mon.akk'),

      ['mon.iness'] = m.solu('mon.iness'),
      ['mon.elat'] = m.solu('mon.elat'),
      ['mon.ill']  = m.solu('mon.ill'),

      ['mon.adess'] = m.solu('mon.adess'),
      ['mon.abl']  = m.solu('mon.abl'),
      ['mon.all']  = m.solu('mon.all'),

      ['mon.ess']  = m.solu('mon.ess'),
      ['mon.tr']  = m.solu('mon.tr'),
      ['mon.abess'] = m.solu('mon.abess'),

      ['mon.ins']  = m.solu('mon.ins'),
      ['mon.kom']  = komitatiivi
    }
  }
end

return m