Moduuli:fi-nom

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Template-info.png

Parametrit[muokkaa]

 • yks: viiva (-), jos yksikköä ei ole
 • mon: viiva (-), jos monikkoa ei ole
 • vokaalisointu: a tai ä sen mukaan kumpaa taivutusmuodoissa käytetään

Seuraaviille parametreille voi antaa useita arvoja käyttämällä niiden perässä numeroa (esim. y-gen1, y-gen2...).

 • y-nom: yksikön nominatiivi
 • y-gen: yksikön genetiivi
 • y-part: yksikön partitiivi
 • y-iness: yksikön inessiivi
 • y-elat: yksikön elatiivi
 • y-ill: yksikön illatiivi
 • y-adess: yksikön adessiivi
 • y-abl: yksikön ablatiivi
 • y-all: yksikön allatiivi
 • y-ess: yksikön essiivi
 • y-ess-vanha: sulkuihin tuleva yksikön essiivi
 • y-tr: yksikön translatiivi
 • y-abess: yksikön abessiivi
 • mon-nom: monikon nominatiivi
 • mon-gen: monikon genetiivi
 • mon-gen-vanha: sulkuihin tuleva monikon genetiivi
 • mon-part: monikon partitiivi
 • mon-part-vanha: sulkuihin tuleva monikon partitiivi
 • mon-iness: monikon inessiivi
 • mon-elat: monikon elatiivi
 • mon-ill: monikon illatiivi
 • mon-ill-vanha: sulkuihin tuleva monikon illatiivi
 • mon-adess: monikon adessiivi
 • mon-abl: monikon ablatiivi
 • mon-all: monikon allatiivi
 • mon-ess:monikon essiivi
 • mon-ess-vanha: sulkuihin tuleva monikon essiivi
 • mon-tr: monikon translatiivi
 • mon-abess: monikon abessiivi
 • mon-ins: monikon instruktiivi
 • mon-kom: monikon komitatiivi

local apu = require('Moduuli:Mallinetyokalut')
local kielilinkki = require("Moduuli:Kielilinkki")

local m = {}


local function rivi(out, ...)
  for i, solu in ipairs({...}) do
    table.insert(out, '| ')
    table.insert(out, solu)
    table.insert(out, '\n')
  end
  table.insert(out, '|-\n')
end

local function valiotsikko(out, teksti)
  table.insert(out, '! colspan="3"| ')
  table.insert(out, teksti)
  table.insert(out, '\n|-\n')
end


local function solu(piilota, args_t, muoto, pohja)
  if piilota then
    return "–"
  end
  
  local muodot = args_t[muoto]
  local vanhat_muodot = args_t[muoto .. '-vanha']
  local vanhat = ''
  local kuvaus
  
  if pohja then
    kuvaus = pohja
  else
    kuvaus = "tm/s-" .. muoto
  end
  
  if vanhat_muodot then
    local arr = apu.map(function (sana) return '(' .. kielilinkki.linkki{ kieli = "fi", kohde = sana, kuvaus = kuvaus} .. ')' end, vanhat_muodot)
    vanhat = '<br/>' .. mw.text.listToText( arr, '<br/>', '<br/>')
  end
  
  if muodot then
    local arr = apu.map(function (sana) return kielilinkki.linkki{ kieli = "fi", kohde = sana, kuvaus = kuvaus} end, muodot)
    return mw.text.listToText( arr, '<br/>', '<br/>') .. vanhat
  end
  return ''
end


local function solu_komitatiivi(piilota, args_t, muoto, vokaalisointu, pohja)
  if piilota then
    return "–"
  end
  
  local kuvaus
  
  if pohja then
    kuvaus = pohja
  else
    kuvaus = "tm/s-" .. muoto
  end
  
  if args_t[muoto] then
    local arr = apu.map(
      function (sana) 
        -- komitatiivi soluetään yksikön 3. persoonan -een-muotoon
        local y3muoto = sana:gsub("-$", "en")
        
        return kielilinkki.linkki{ 
          kieli = "fi", 
          kohde = y3muoto,
          teksti = sana, 
          kuvaus = kuvaus,
          ["kuvaus-param"] = { 
            [5] = y3muoto,
            [8] = sana:gsub("-$", ""), -- taivm-mon-kom-mallineen 3. parametri
            [9] = vokaalisointu
          }
        } 
      end, args_t[muoto])
    
    return mw.text.listToText( arr, '<br/>', '<br/>') .. '<br/>+ ' .. mw.getCurrentFrame():expandTemplate{ title = 'fi-om' }
  end

  return ''
end


function m.Taivutustaulukko(frame)
  local args = frame.args
  local cur = frame
	
	while cur and cur.args.frame == "+parent" do
		pframe = cur:getParent()
		args = apu.yhdista(args, pframe.args)
		cur = pframe
	end
	
	local otsikko
	if args.tarkennus then
		otsikko = "Taivutus (" .. args.tarkennus .. ") "
	else
		otsikko = "Taivutus "
	end
	
  local args_t = apu.numeroidut_parametrit(args, { 
                         'y-nom',
                         'y-gen',
                         'y-part',
                         'y-iness',
                         'y-elat',
                         'y-ill',
                         'y-adess',
                         'y-abl',
                         'y-all',
                         'y-ess', 'y-ess-vanha',
                         'y-tr',
                         'y-abess',
                         'mon-nom',
                         'mon-gen', 'mon-gen-vanha',
                         'mon-part', 'mon-part-vanha',
                         'mon-iness',
                         'mon-elat',
                         'mon-ill', 'mon-ill-vanha',
                         'mon-adess',
                         'mon-abl',
                         'mon-all',
                         'mon-ess', 'mon-ess-vanha',
                         'mon-tr',
                         'mon-abess',
                         'mon-ins',
                         'mon-kom'
  })
  
  local piilota_yks = (args.yks == "-")
  local piilota_mon = (args.mon == "-")
  
  local y_akk  = "–"
  local mon_akk = "–"
  
  if not piilota_yks then
  	y_akk = (args['y-nom'] or "–") .. '; ' .. (args['y-gen'] or "–")
  end
  
  if not piilota_mon then
  	mon_akk = apu.ensimmainen_ei_tyhja{args['mon-akk'], args['mon-nom']}
  end
  
  local out = {}
  table.insert(out, [=[
{| class="wikitable mw-collapsible" data-expandtext="näytä" data-collapsetext="piilota"')
|-
! colspan="3"| ]=] .. otsikko .. [=[

|-
! sijamuoto !! yksikkö !! monikko
|-
]=])
  valiotsikko(out, 'kieliopilliset sijamuodot')  
  rivi(out, '[[nominatiivi]]', solu(piilota_yks, args_t, 'y-nom'),  solu(piilota_mon, args_t, 'mon-nom', 'tm/s-mon-nom+akk'))
  rivi(out, '[[genetiivi]]',  solu(piilota_yks, args_t, 'y-gen', 'tm/s-y-gen+akk'), solu(piilota_mon, args_t, 'mon-gen'))
  rivi(out, '[[partitiivi]]',  solu(piilota_yks, args_t, 'y-part'), solu(piilota_mon, args_t, 'mon-part'))
  rivi(out, '[[akkusatiivi]]', y_akk, mon_akk)
  
  valiotsikko(out, 'sisäpaikallissijat')
  rivi(out, '[[inessiivi]]',  solu(piilota_yks, args_t, 'y-iness'), solu(piilota_mon, args_t, 'mon-iness'))
  rivi(out, '[[elatiivi]]',   solu(piilota_yks, args_t, 'y-elat'), solu(piilota_mon, args_t, 'mon-elat'))
  rivi(out, '[[illatiivi]]',  solu(piilota_yks, args_t, 'y-ill'),  solu(piilota_mon, args_t, 'mon-ill'))
  
  valiotsikko(out, 'ulkopaikallissijat')
  rivi(out, '[[adessiivi]]',  solu(piilota_yks, args_t, 'y-adess'), solu(piilota_mon, args_t, 'mon-adess'))
  rivi(out, '[[ablatiivi]]',  solu(piilota_yks, args_t, 'y-abl'),  solu(piilota_mon, args_t, 'mon-abl'))
  rivi(out, '[[allatiivi]]',  solu(piilota_yks, args_t, 'y-all'),  solu(piilota_mon, args_t, 'mon-all'))
  
  valiotsikko(out, 'muut sijamuodot')
  rivi(out, '[[essiivi]]',   solu(piilota_yks, args_t, 'y-ess'),  solu(piilota_mon, args_t, 'mon-ess'))
  rivi(out, '[[translatiivi]]', solu(piilota_yks, args_t, 'y-tr'),  solu(piilota_mon, args_t, 'mon-tr'))
  rivi(out, '[[abessiivi]]',  solu(piilota_yks, args_t, 'y-abess'), solu(piilota_mon, args_t, 'mon-abess'))
  
  rivi(out, '[[instruktiivi]]', '–', solu(piilota_mon, args_t, 'mon-ins'))
  rivi(out, '[[komitatiivi]]', '–', solu_komitatiivi(piilota_mon, args_t, 'mon-kom', args.vokaalisointu))
  
  table.insert(out, '|}')

  return table.concat(out, '')
  
end

return m