Malline:katso

Wikisanakirjasta


Missä?

  • aivan sana-artikkelin sivun alussa

Mille sanoille?

  • kaikkien kielten kaikille sanoille, jotka kirjoitetaan:
joko isolla tai pienellä alkukirjaimella
tai diakriittisillä merkeillä tai ilman niitä

Käyttö

  • sanat kirjoitetaan mallineeseen seuraavassa "aakkosjärjestyksessä":
(a) 1. pieni alkukirjain ilman diakriittistä merkkiä
(A) 2. iso alkukirjain ilman diakriittistä merkkiä
(-a) 3. pieni alkukirjain ilman diakriittistä merkkiä, suffiksina
(-A) 4. iso alkukirjain ilman diakriittistä merkkiä, suffiksina
() 5. pieni alkukirjain kaksinkertaisella nousevalla aksentilla
() 6. iso alkukirjain kaksinkertaisella nousevalla aksentilla
(à) 7. pieni alkukirjain laskevalla aksentilla
(À) 8. iso alkukirjain laskevalla aksentilla
(á) 9. pieni alkukirjain nousevalla aksentilla
(Á) 10. iso alkukirjain nousevalla aksentilla
(â) 11. pieni alkukirjain sirkumfleksillä
(Â) 12. iso alkukirjain sirkumfleksillä
(ã) 13. pieni alkukirjain tildellä
(Ã) 14. iso alkukirjain tildellä
(ä) 15. pieni alkukirjain kahdella pisteellä
(Ä) 16. iso alkukirjain kahdela pisteellä
() 17. pieni alkukirjain kahdella pisteellä, suffiksina
() 18. iso alkukirjain kahdella pisteellä, suffiksina
(å) 19. pieni alkukirjain pallolla (esim. "ruotsalainen oo")
(Å) 20. iso alkukirjain pallolla
(ā) 21. pieni alkukirjain pituusmerkillä
(Ā) 22. iso alkukirjain pituusmerkillä
(ă) 23. pieni alkukirjain breviksellä
(Ă) 24. iso alkukirjain breviksellä
(ǎ) 25. pieni alkukirjain käänteisellä sirkumfleksillä
(Ǎ) 26. iso alkukirjain käänteisellä sirkumfleksillä
(ȃ) 27. pieni alkukirjain käänteisellä breviksellä
(Ȃ) 28. iso alkukirjain käänteisellä breviksellä
(ȧ) 29. pieni alkukirjain yläpuolisella pisteellä
(Ȧ) 30. iso alkukirjain yläpuolisella pisteellä
() 31. pieni alkukirjain alapuolisella pisteellä
() 32. iso alkukirjain alapuolisella pisteellä

HUOM!

  • Muuten samanlaiset mutta v:llä tai w:llä taikka ss:llä tai ß:llä kirjoitettavat sanat EIVÄT ole toistensa diakriittisiä versioita, joten niitä varten mallinetta ei tule käyttää.


Katso myös: