Malline:fi-verbi-taiv-sallia

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Template-info.png


Missä?

Mille sanoille?

 • kaikille suomen -ia- ja -iä-loppuisille verbeille – eli verbeille, jotka taipuvat luokassa 61.

Käyttö

 • Jos verbissä on takavokaaleja (A, O, U), toimitaan seuraavasti:
 • Jos verbissä ei esiinny astevaihtelua (esim. sallia; sallin, sallinut), kirjoitetaan ensimmäiseen sarakkeeseen vartalo ilman loppua -ia
{{fi-verbi-taiv-sallia|sall}} (sallia-verbin liitteessä)
 • Jos verbissä esiintyy astevaihtelua (esim. sopia; sovin, sopinut), kirjoitetaan ensimmäiseen sarakkeeseen vartalo, joka esiintyy kaikissa taivutusmuodoissa ja toiseen sarakkeeseen verbin perusmuodon konsonantti ja kolmanteen muuttuva konsonantti
{{fi-verbi-taiv-sallia|so|p|v}} (sopia-verbin liitteessä)
Jos astevaihtelu on kaksoiskonsonantin muuttumista yhdeksi (kk → k, pp → p, tt → t) tai k-konsonantin häviämistä, mallinetta voi käyttää kahdella tavalla
{{fi-verbi-taiv-sallia|o|pp|p}} (oppia-verbin liitteessä)
...tai vaihtoehtoisesti:
{{fi-verbi-taiv-sallia|hank|k}} (hankkia-verbin liitteessä)
 • Jos verbissä on etuvokaaleja (Ä, Ö, Y), toimitaan seuraavasti:
 • Jos verbissä ei esiinny astevaihtelua (esim. etsiä; etsin, etsinyt), kirjoitetaan ensimmäiseen sarakkeeseen vartalo ilman loppua -iä, jätetään kaksi tyhjää saraketta ja kirjoitetaan viimeisiin sarakkeisiin erikseen kirjaimet ä, y ja ö
{{fi-verbi-taiv-sallia|ets|||ä|y|ö}} (etsiä-verbin liitteessä)
 • Jos verbissä esiintyy astevaihtelua (esim. miett; mietin, miettinyt), kirjoitetaan ensimmäiseen sarakkeeseen vartalo, joka esiintyy kaikissa taivutusmuodoissa, toiseen sarakkeeseen verbin perusmuodon konsonantti, kolmanteen muuttuva konsonantti ja viimeisiin sarakkeisiin erikseen kirjaimet ä, y ja ö
{{fi-verbi-taiv-sallia|mie|tt|t|ä|y|ö}} (miettiä-verbin liitteessä)


Parametrit

Yllä mainittujen lisäksi mallineelle voi antaa seuraavat nimetyt parametrit:

 • p: mahdolliset arvot:
  • ”3”: näytetään vain yksikön ja monikon kolmannen persoonan muodot
  • ”y3”: näytetään vain yksikön kolmannen persoonan muodot
 • trans=- ei näytetä agenttipartisiippia
 • pprees=- ei näytetä partisiipin preesensin aktiivi- eikä passiivimuotoa
 • pass=- ei näytetä passiivimuotoja
 • vahva=- ???


 • verbi [[{{{1}}}ia#Suomi|{{{1}}}ia]], taivutustyyppi 61

Persoonamuodot

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä [[{{{1}}}in#Suomi|{{{1}}}in]] en [[{{{1}}}i#Suomi|{{{1}}}i]] minä olen [[{{{1}}}inut#Suomi|{{{1}}}inut]] en ole [[{{{1}}}inut#Suomi|{{{1}}}inut]]
sinä [[{{{1}}}it#Suomi|{{{1}}}it]] et [[{{{1}}}i#Suomi|{{{1}}}i]] sinä olet [[{{{1}}}inut#Suomi|{{{1}}}inut]] et ole [[{{{1}}}inut#Suomi|{{{1}}}inut]]
hän [[{{{1}}}ii#Suomi|{{{1}}}ii]] ei [[{{{1}}}i#Suomi|{{{1}}}i]] hän on [[{{{1}}}inut#Suomi|{{{1}}}inut]] ei ole [[{{{1}}}inut#Suomi|{{{1}}}inut]]
me [[{{{1}}}imme#Suomi|{{{1}}}imme]] emme [[{{{1}}}i#Suomi|{{{1}}}i]] me olemme [[{{{1}}}ineet#Suomi|{{{1}}}ineet]] emme ole [[{{{1}}}ineet#Suomi|{{{1}}}ineet]]
te
Te
[[{{{1}}}itte#Suomi|{{{1}}}itte]]
-"-
ette [[{{{1}}}i#Suomi|{{{1}}}i]]
-"-
te
Te
olette [[{{{1}}}ineet#Suomi|{{{1}}}ineet]]
olette [[{{{1}}}inut#Suomi|{{{1}}}inut]]
ette ole [[{{{1}}}ineet#Suomi|{{{1}}}ineet]]
ette ole [[{{{1}}}inut#Suomi|{{{1}}}inut]]
he [[{{{1}}}ivat#Suomi|{{{1}}}ivat]] eivät [[{{{1}}}i#Suomi|{{{1}}}i]] he ovat [[{{{1}}}ineet#Suomi|{{{1}}}ineet]] eivät ole [[{{{1}}}ineet#Suomi|{{{1}}}ineet]]
passiivi [[{{{1}}}itaan#Suomi|{{{1}}}itaan]] ei [[{{{1}}}ita#Suomi|{{{1}}}ita]] passiivi on [[{{{1}}}ittu#Suomi|{{{1}}}ittu]] ei ole [[{{{1}}}ittu#Suomi|{{{1}}}ittu]]
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä [[{{{1}}}in#Suomi|{{{1}}}in]] en [[{{{1}}}inut#Suomi|{{{1}}}inut]] minä olin [[{{{1}}}inut#Suomi|{{{1}}}inut]] en ollut [[{{{1}}}inut#Suomi|{{{1}}}inut]]
sinä [[{{{1}}}it#Suomi|{{{1}}}it]] et [[{{{1}}}inut#Suomi|{{{1}}}inut]] sinä olit [[{{{1}}}inut#Suomi|{{{1}}}inut]] et ollut [[{{{1}}}inut#Suomi|{{{1}}}inut]]
hän [[{{{1}}}i#Suomi|{{{1}}}i]] ei [[{{{1}}}inut#Suomi|{{{1}}}inut]] hän oli [[{{{1}}}inut#Suomi|{{{1}}}inut]] ei ollut [[{{{1}}}inut#Suomi|{{{1}}}inut]]
me [[{{{1}}}imme#Suomi|{{{1}}}imme]] emme [[{{{1}}}ineet#Suomi|{{{1}}}ineet]] me olimme [[{{{1}}}ineet#Suomi|{{{1}}}ineet]] emme olleet [[{{{1}}}ineet#Suomi|{{{1}}}ineet]]
te
Te
[[{{{1}}}itte#Suomi|{{{1}}}itte]]
-"-
ette [[{{{1}}}ineet#Suomi|{{{1}}}ineet]]
ette [[{{{1}}}inut#Suomi|{{{1}}}inut]]
te
Te
olitte [[{{{1}}}ineet#Suomi|{{{1}}}ineet]]
olitte [[{{{1}}}inut#Suomi|{{{1}}}inut]]
ette olleet [[{{{1}}}ineet#Suomi|{{{1}}}ineet]]
ette olleet [[{{{1}}}inut#Suomi|{{{1}}}inut]]
he [[{{{1}}}ivat#Suomi|{{{1}}}ivat]] eivät [[{{{1}}}ineet#Suomi|{{{1}}}ineet]] he olivat [[{{{1}}}ineet#Suomi|{{{1}}}ineet]] eivät olleet [[{{{1}}}ineet#Suomi|{{{1}}}ineet]]
passiivi [[{{{1}}}ittiin#Suomi|{{{1}}}ittiin]] ei [[{{{1}}}ittu#Suomi|{{{1}}}ittu]] passiivi oli [[{{{1}}}ittu#Suomi|{{{1}}}ittu]] ei ollut [[{{{1}}}ittu#Suomi|{{{1}}}ittu]]
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä [[{{{1}}}isin#Suomi|{{{1}}}isin]] en [[{{{1}}}isi#Suomi|{{{1}}}isi]] minä olisin [[{{{1}}}inut#Suomi|{{{1}}}inut]] en olisi [[{{{1}}}inut#Suomi|{{{1}}}inut]]
sinä [[{{{1}}}isit#Suomi|{{{1}}}isit]] et [[{{{1}}}isi#Suomi|{{{1}}}isi]] sinä olisit [[{{{1}}}inut#Suomi|{{{1}}}inut]] et olisi [[{{{1}}}inut#Suomi|{{{1}}}inut]]
hän [[{{{1}}}isi#Suomi|{{{1}}}isi]] ei [[{{{1}}}isi#Suomi|{{{1}}}isi]] hän olisi [[{{{1}}}inut#Suomi|{{{1}}}inut]] ei olisi [[{{{1}}}inut#Suomi|{{{1}}}inut]]
me [[{{{1}}}isimme#Suomi|{{{1}}}isimme]] emme [[{{{1}}}isi#Suomi|{{{1}}}isi]] me olisimme [[{{{1}}}ineet#Suomi|{{{1}}}ineet]] emme olisi [[{{{1}}}ineet#Suomi|{{{1}}}ineet]]
te
Te
[[{{{1}}}isitte#Suomi|{{{1}}}isitte]]
-"-
ette [[{{{1}}}isi#Suomi|{{{1}}}isi]]
-"-
te
Te
olisitte [[{{{1}}}ineet#Suomi|{{{1}}}ineet]]
olisitte [[{{{1}}}inut#Suomi|{{{1}}}inut]]
ette olisi [[{{{1}}}ineet#Suomi|{{{1}}}ineet]]
ette olisi [[{{{1}}}inut#Suomi|{{{1}}}inut]]
he [[{{{1}}}isivat#Suomi|{{{1}}}isivat]] eivät [[{{{1}}}isi#Suomi|{{{1}}}isi]] he olisivat [[{{{1}}}ineet#Suomi|{{{1}}}ineet]] eivät olisi [[{{{1}}}ineet#Suomi|{{{1}}}ineet]]
passiivi [[{{{1}}}ittaisiin#Suomi|{{{1}}}ittaisiin]] ei [[{{{1}}}ittaisi#Suomi|{{{1}}}ittaisi]] passiivi olisi [[{{{1}}}ittu#Suomi|{{{1}}}ittu]] ei olisi [[{{{1}}}ittu#Suomi|{{{1}}}ittu]]
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä [[{{{1}}}inen#Suomi|{{{1}}}inen]] en [[{{{1}}}ine#Suomi|{{{1}}}ine]] minä lienen [[{{{1}}}inut#Suomi|{{{1}}}inut]] en liene [[{{{1}}}inut#Suomi|{{{1}}}inut]]
sinä [[{{{1}}}inet#Suomi|{{{1}}}inet]] et [[{{{1}}}ine#Suomi|{{{1}}}ine]] sinä lienet [[{{{1}}}inut#Suomi|{{{1}}}inut]] et liene [[{{{1}}}inut#Suomi|{{{1}}}inut]]
hän [[{{{1}}}inee#Suomi|{{{1}}}inee]] ei [[{{{1}}}ine#Suomi|{{{1}}}ine]] hän lienee [[{{{1}}}inut#Suomi|{{{1}}}inut]] ei liene [[{{{1}}}inut#Suomi|{{{1}}}inut]]
me [[{{{1}}}inemme#Suomi|{{{1}}}inemme]] emme [[{{{1}}}ine#Suomi|{{{1}}}ine]] me lienemme [[{{{1}}}ineet#Suomi|{{{1}}}ineet]] emme liene [[{{{1}}}ineet#Suomi|{{{1}}}ineet]]
te
Te
[[{{{1}}}inette#Suomi|{{{1}}}inette]]
-"-
ette [[{{{1}}}ine#Suomi|{{{1}}}ine]]
-"-
te
Te
lienette [[{{{1}}}ineet#Suomi|{{{1}}}ineet]]
lienette [[{{{1}}}inut#Suomi|{{{1}}}inut]]
ette liene [[{{{1}}}ineet#Suomi|{{{1}}}ineet]]
ette liene [[{{{1}}}inut#Suomi|{{{1}}}inut]]
he [[{{{1}}}inevat#Suomi|{{{1}}}inevat]] eivät [[{{{1}}}ine#Suomi|{{{1}}}ine]] he lienevät [[{{{1}}}ineet#Suomi|{{{1}}}ineet]] eivät liene [[{{{1}}}ineet#Suomi|{{{1}}}ineet]]
passiivi [[{{{1}}}ittaneen#Suomi|{{{1}}}ittaneen]] ei [[{{{1}}}ittane#Suomi|{{{1}}}ittane]] passiivi lienee [[{{{1}}}ittu#Suomi|{{{1}}}ittu]] ei liene [[{{{1}}}ittu#Suomi|{{{1}}}ittu]]
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä [[{{{1}}}i#Suomi|{{{1}}}i]] älä [[{{{1}}}i#Suomi|{{{1}}}i]] sinä
hän [[{{{1}}}ikoon#Suomi|{{{1}}}ikoon]] älköön [[{{{1}}}iko#Suomi|{{{1}}}iko]] hän olkoon [[{{{1}}}inut#Suomi|{{{1}}}inut]] älköön olko [[{{{1}}}inut#Suomi|{{{1}}}inut]]
me [[{{{1}}}ikaamme#Suomi|{{{1}}}ikaamme]] älkäämme [[{{{1}}}iko#Suomi|{{{1}}}iko]] me
te
Te
[[{{{1}}}ikaa#Suomi|{{{1}}}ikaa]]
-"-
älkää [[{{{1}}}iko#Suomi|{{{1}}}iko]]
-"-
te
Te
he [[{{{1}}}ikoot#Suomi|{{{1}}}ikoot]] älkööt [[{{{1}}}iko#Suomi|{{{1}}}iko]] he olkoot [[{{{1}}}ineet#Suomi|{{{1}}}ineet]] älkööt olko [[{{{1}}}ineet#Suomi|{{{1}}}ineet]]
passiivi [[{{{1}}}ittakoon#Suomi|{{{1}}}ittakoon]] älköön [[{{{1}}}ittako#Suomi|{{{1}}}ittako]] passiivi olkoon [[{{{1}}}ittu#Suomi|{{{1}}}ittu]] älköön olko [[{{{1}}}ittu#Suomi|{{{1}}}ittu]]

Nominaalimuodot

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. {{{1}}}ia preesens [[{{{1}}}iva#Suomi|{{{1}}}iva]] [[{{{1}}}ittava#Suomi|{{{1}}}ittava]]
pitkä 1. [[{{{1}}}iakseen#Suomi|{{{1}}}iakseen]]1 perfekti [[{{{1}}}inut#Suomi|{{{1}}}inut]] [[{{{1}}}ittu#Suomi|{{{1}}}ittu]]
2. inessiivi [[{{{1}}}iessa#Suomi|{{{1}}}iessa]]2 [[{{{1}}}ittaessa#Suomi|{{{1}}}ittaessa]] agentti [[{{{1}}}ima#Suomi|{{{1}}}ima]]4
instruktiivi [[{{{1}}}ien#Suomi|{{{1}}}ien]] kielteinen agentti [[{{{1}}}imaton#Suomi|{{{1}}}imaton]]
3. inessiivi [[{{{1}}}imassa#Suomi|{{{1}}}imassa]] 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi [[{{{1}}}imasta#Suomi|{{{1}}}imasta]]
illatiivi [[{{{1}}}imaan#Suomi|{{{1}}}imaan]]
adessiivi [[{{{1}}}imalla#Suomi|{{{1}}}imalla]]
abessiivi [[{{{1}}}imatta#Suomi|{{{1}}}imatta]]
instruktiivi [[{{{1}}}iman#Suomi|{{{1}}}iman]] [[{{{1}}}ittaman#Suomi|{{{1}}}ittaman]]
4. nominatiivi [[{{{1}}}iminen#Suomi|{{{1}}}iminen]]
partitiivi [[{{{1}}}imista#Suomi|{{{1}}}imista]]
5 [[{{{1}}}imaisillaan#Suomi|{{{1}}}imaisillaan]]3