Malline:fi-v-taivm

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Missä?

 • Verbi-otsikon alla

Mille sanoille?[muokkaa]

 • kaikille suomen verbien persoonamuodoille (ts. muodoille, joilla on persoona, syön, olisit, juoksisivat) ja kaikille partisiipeille (tehnyt, oleva, rakentama, juostava, syövä) paitsi passiivin perfektille (tehty, juostu, arvostettu)

Käyttö[muokkaa]

Persoonamuodot[muokkaa]

1
 • ensimmäiseen sarakkeeseen muodon ensimmäinen kirjain, toiseen loput, kolmanteen verbin perusmuoto
{{fi-v-taivm|v|oi|voida}} (artikkelissa voi)
2
 • neljänteen sarakkeeseen verbin tapaluokka (ind = indikatiivi, kond = konditionaali, pot = potentiaali, imp = imperatiivi)
{{fi-v-taivm|v|oi|voida|ind}} (artikkelissa voi)
3
 • viidenteen sarakkeeseen verbin aikamuoto (p = preesens, i = imperfekti) tai jos kyseessä on konnegaatiomuoto, kirjoitetaan k; kuudenteen kirjoitetaan luku (y = yksikkö, m = monikko) ja seitsemänteen persoona (1 = 1. persoona, 2 = 2. persoona, 3 = 3. persoona)
{{fi-v-taivm|v|oi|voida|ind|p|y|3}} (artikkelissa voi)
4
 • jos kyseessä on edellisen muodon lisäksi toinenkin muoto, kirjoitetaan sarake t2=k ( = konnegaatiomuoto), t2=imperf ( = imperfektimuoto) tai t2=impera ( = imperatiivimuoto)
{{fi-v-taivm|v|oi|voida|ind|p|y|3|t2=k}} (artikkelissa voi)
5
 • jos kyseessä on edellisten lisäksi kolmaskin muoto, kirjoitetaan sarake t3=imperf ( = imperfektimuoto) tai t3=impera ( = imperatiivimuoto)
{{fi-v-taivm|v|oi|voida|ind|p|y|3|t2=k|t3=imperf}} (artikkelissa voi)
6
 • jos kyseessä on edellisten lisäksi vielä neljäskin muoto, kirjoitetaan sarake t4=imperf ( = imperfektimuoto) tai t4=impera ( = imperatiivimuoto)
{{fi-v-taivm|v|oi|voida|ind|p|y|3|t2=k|t3=imperf|t4=impera}} (artikkelissa voi)
HUOM!
 • jos kyseessä on indikatiivin preesensin monikon 3. muoto, jätä sanan lopun t pois toisesta sarakkeesta
{{fi-v-taivm|j|uokseva|juosta}} (artikkelissa juoksevat)

Nominaalimuodot[muokkaa]

Partisiipit[muokkaa]

1
 • aktiivin partisiipin preesensit (teke, oleva); ensimmäiseen sarakkeeseen muodon ensimmäinen kirjain, toiseen loput ilman päätettä -va/-vä, kolmanteen verbin perusmuoto, neljänteen akt, viidenteen prees; kuudes jää kirjoittamatta, jos sanassa on takavokaaleja (a, o, u), muutoin kuudenteen ä; jos muoto on taipumaton, kuudenteen tulee a tai ä ja seitsemänteen viiva (-)
{{fi-v-taivm|o|le|olla|akt|prees}} (artikkelissa oleva)
{{fi-v-taivm|t|eke|tehdä|akt|prees|ä}} (artikkelissa tekevä)
{{fi-v-taivm|t|äyty|täytyä|akt|prees|ä|-}} (artikkelissa täytyvä)
2
 • passiivin partisiipin preesensit (annettava, tehtävä, oltava); ensimmäiseen sarakkeeseen muodon ensimmäinen kirjain, toiseen loput ilman päätettä -tava/-tävä, kolmanteen verbin perusmuoto, neljänteen pass, viidenteen prees; kuudes jää kirjoittamatta, jos sanassa on takavokaaleja (a, o, u), muutoin kuudenteen ä; jos muoto on taipumaton, kuudenteen tulee a tai ä ja seitsemänteen viiva (-)
{{fi-v-taivm|a|nnet|antaa|pass|prees}} (artikkelissa annettava)
{{fi-v-taivm|t|eh|tehdä|pass|prees|ä}} (artikkelissa tehtävä)
{{fi-v-taivm|o|l|olla|pass|prees|a|-}} (artikkelissa oltava)
{{fi-v-taivm|n|äyt|näkyä|pass|prees|ä|-}} (artikkelissa näyttävä)
3
 • aktiivin partisiipin perfektit (tehnyt, ollut, täytynyt); ensimmäiseen sarakkeeseen muodon ensimmäinen kirjain, toiseen loput ilman päätettä -ut/-yt, kolmanteen verbin perusmuoto, neljänteen akt, viidenteen perf; kuudes jää kirjoittamatta, jos sanassa on takavokaaleja (a, o, u), muutoin kuudenteen y; jos muoto on taipumaton, kuudenteen tulee u tai y ja seitsemänteen viiva (-)
{{fi-v-taivm|o|ll|olla|akt|perf}} (artikkelissa ollut)
{{fi-v-taivm|t|ehn|tehdä|akt|perf|y}} (artikkelissa tehnyt)
{{fi-v-taivm|t|äytyn|täytyä|akt|perf|y|-}} (artikkelissa täytynyt)
4
 • agenttipartisiipit (antama, teke); ensimmäiseen sarakkeeseen muodon ensimmäinen kirjain, toiseen loput ilman päätettä -ma/-mä, kolmanteen verbin perusmuoto, neljänteen ag, viides jää kirjoittamatta, jos sanassa on takavokaaleja (a, o, u), muutoin viidenteen ä
{{fi-v-taivm|a|nta|antaa|ag}} (artikkelissa antama)
{{fi-v-taivm|t|eke|tehdä|ag|ä}} (artikkelissa tekemä)

1. ja 2. infinitiivit[muokkaa]

1
 • 1. infinitiivin pitkä translatiivimuoto (ollakseen, tehdäkseen); ensimmäiseen sarakkeeseen muodon ensimmäinen kirjain, toiseen loput ilman loppua -akseen/-äkseen, kolmanteen verbin perusmuoto, neljänteen 1, viides jää kirjoittamatta, jos sanassa on takavokaaleja (a, o, u), muutoin viidenteen ä
{{fi-v-taivm|o|ll|olla|1}} (artikkelissa ollakseen)
{{fi-v-taivm|t|ehd|tehdä|1|ä}} (artikkelissa tehdäkseen)
2
 • 2. infinitiivin instruktiivimuoto (ollen, tehden); ensimmäiseen sarakkeeseen muodon ensimmäinen kirjain, toiseen loput ilman loppua -en, kolmanteen verbin perusmuoto, neljänteen 2, viidenteen ins
{{fi-v-taivm|o|ll|olla|2|ins}} (artikkelissa ollen)
{{fi-v-taivm|t|ehd|tehdä|2|ins}} (artikkelissa tehden)
3
 • 2. infinitiivin aktiivin inessiivimuoto (ollessa, tehdessä); ensimmäiseen sarakkeeseen muodon ensimmäinen kirjain, toiseen loput ilman loppua -essa/-essä, kolmanteen verbin perusmuoto, neljänteen 2, viidenteen iness, kuudes jää kirjoittamatta, jos sanassa on takavokaaleja (a, o, u), muutoin kuudenteen ä
{{fi-v-taivm|o|ll|olla|2|iness}} (artikkelissa ollessa)
{{fi-v-taivm|t|ehd|tehdä|2|iness|ä}} (artikkelissa tehdessä)
4
 • 2. infinitiivin passiivin inessiivimuoto (oltaessa, tehtäessä); ensimmäiseen sarakkeeseen muodon ensimmäinen kirjain, toiseen loput ilman loppua -taessa/-täessä, kolmanteen verbin perusmuoto, neljänteen 2, viidenteen pass, kuudes jää kirjoittamatta, jos sanassa on takavokaaleja (a, o, u), muutoin kuudenteen ä
{{fi-v-taivm|o|l|olla|2|pass}} (artikkelissa oltaessa)
{{fi-v-taivm|t|eh|tehdä|2|pass|ä}} (artikkelissa tehtäessä)

3. infinitiivit[muokkaa]

1
 • 3. infinitiivin inessiivimuoto (olemassa, tekemässä); ensimmäiseen sarakkeeseen muodon ensimmäinen kirjain, toiseen loput ilman loppua -massa/-mässä, kolmanteen verbin perusmuoto, neljänteen 3, viidenteen iness, kuudes jää kirjoittamatta, jos sanassa on takavokaaleja (a, o, u) ja sanaa ei voi käyttää agenttipartisiippina; kuudenteen ä ja seitsmäs jää tyhjäksi, jos sanassa on etuvokaaleja (ä, ö, y) ja sanaa ei voi käyttää agenttipartisiippina; kuudenteen a tai ä ja seitsemänteen ag, jos sanaa voi käyttää agenttipartisiippina
{{fi-v-taivm|o|le|olla|3|iness}} (artikkelissa olemassa)
{{fi-v-taivm|a|nta|antaa|3|iness|a|ag}} (artikkelissa antamassa)
{{fi-v-taivm|n|äky|näkyä|3|iness|ä}} (artikkelissa näkymässä)
{{fi-v-taivm|t|eke|tehdä|3|iness|ä|ag}} (artikkelissa tekemässä)
2
 • 3. infinitiivin elatiivimuoto (olemasta, tekemästä); ensimmäiseen sarakkeeseen muodon ensimmäinen kirjain, toiseen loput ilman loppua -masta/-mästä, kolmanteen verbin perusmuoto, neljänteen 3, viidenteen elat, kuudes jää kirjoittamatta, jos sanassa on takavokaaleja (a, o, u) ja sanaa ei voi käyttää agenttipartisiippina; kuudenteen ä ja seitsmäs jää tyhjäksi, jos sanassa on etuvokaaleja (ä, ö, y) ja sanaa ei voi käyttää agenttipartisiippina; kuudenteen a tai ä ja seitsemänteen ag, jos sanaa voi käyttää agenttipartisiippina
{{fi-v-taivm|o|le|olla|3|elat}} (artikkelissa olemasta)
{{fi-v-taivm|a|nta|antaa|3|elat|a|ag}} (artikkelissa antamasta)
{{fi-v-taivm|n|äky|näkyä|3|elat|ä}} (artikkelissa näkymästä)
{{fi-v-taivm|t|eke|tehdä|3|elat|ä|ag}} (artikkelissa tekemästä)
3
 • 3. infinitiivin illatiivimuoto (olemaan, tekemään); ensimmäiseen sarakkeeseen muodon ensimmäinen kirjain, toiseen loput ilman loppua -maan/-mään, kolmanteen verbin perusmuoto, neljänteen 3, viidenteen ill, kuudes jää kirjoittamatta, jos sanassa on takavokaaleja (a, o, u) ja sanaa ei voi käyttää agenttipartisiippina; kuudenteen ä ja seitsmäs jää tyhjäksi, jos sanassa on etuvokaaleja (ä, ö, y) ja sanaa ei voi käyttää agenttipartisiippina; kuudenteen a tai ä ja seitsemänteen ag, jos sanaa voi käyttää agenttipartisiippina
{{fi-v-taivm|o|le|olla|3|ill}} (artikkelissa olemaan)
{{fi-v-taivm|a|nta|antaa|3|ill|a|ag}} (artikkelissa antamaan)
{{fi-v-taivm|n|äky|näkyä|3|ill|ä}} (artikkelissa näkymään)
{{fi-v-taivm|t|eke|tehdä|3|ill|ä|ag}} (artikkelissa tekemään)
4
 • 3. infinitiivin adessiivimuoto (olemalla, tekemällä); ensimmäiseen sarakkeeseen muodon ensimmäinen kirjain, toiseen loput ilman loppua -massa/-mässä, kolmanteen verbin perusmuoto, neljänteen 3, viidenteen adess, kuudes jää kirjoittamatta, jos sanassa on takavokaaleja (a, o, u) ja sanaa ei voi käyttää agenttipartisiippina; kuudenteen ä ja seitsmäs jää tyhjäksi, jos sanassa on etuvokaaleja (ä, ö, y) ja sanaa ei voi käyttää agenttipartisiippina; kuudenteen a tai ä ja seitsemänteen ag, jos sanaa voi käyttää agenttipartisiippina
{{fi-v-taivm|o|le|olla|3|adess}} (artikkelissa olemalla)
{{fi-v-taivm|a|nta|antaa|3|adess|a|ag}} (artikkelissa antamalla)
{{fi-v-taivm|n|äky|näkyä|3|adess|ä}} (artikkelissa näkymällä)
{{fi-v-taivm|t|eke|tehdä|3|adess|ä|ag}} (artikkelissa tekemällä)


5
 • 3. infinitiivin abessiivimuoto (olematta, tekemättä); ensimmäiseen sarakkeeseen muodon ensimmäinen kirjain, toiseen loput ilman loppua -matta/-mättä, kolmanteen verbin perusmuoto, neljänteen 3, viidenteen abess, kuudes jää kirjoittamatta, jos sanassa on takavokaaleja (a, o, u) ja sanaa ei voi käyttää agenttipartisiippina; kuudenteen ä ja seitsmäs jää tyhjäksi, jos sanassa on etuvokaaleja (ä, ö, y) ja sanaa ei voi käyttää agenttipartisiippina; kuudenteen a tai ä ja seitsemänteen ag, jos sanaa voi käyttää agenttipartisiippina
{{fi-v-taivm|o|le|olla|3|abess}} (artikkelissa olematta)
{{fi-v-taivm|a|nta|antaa|3|abess|a|ag}} (artikkelissa antamatta)
{{fi-v-taivm|n|äky|näkyä|3|abess|ä}} (artikkelissa näkymättä)
{{fi-v-taivm|t|eke|tehdä|3|abess|ä|ag}} (artikkelissa tekemättä)
6
 • 3. infinitiivin instruktiivimuoto (oleman, tekemän); ensimmäiseen sarakkeeseen muodon ensimmäinen kirjain, toiseen loput ilman loppua -man/-män, kolmanteen verbin perusmuoto, neljänteen 3, viidenteen ins, kuudes jää kirjoittamatta, jos sanassa on takavokaaleja (a, o, u) ja sanaa ei voi käyttää agenttipartisiippina; kuudenteen ä ja seitsmäs jää tyhjäksi, jos sanassa on etuvokaaleja (ä, ö, y) ja sanaa ei voi käyttää agenttipartisiippina; kuudenteen a tai ä ja seitsemänteen ag, jos sanaa voi käyttää agenttipartisiippina
{{fi-v-taivm|o|le|olla|3|ins}} (artikkelissa oleman)
{{fi-v-taivm|a|nta|antaa|3|ins|a|ag}} (artikkelissa antaman)
{{fi-v-taivm|n|äky|näkyä|3|ins|ä}} (artikkelissa näkymän)
{{fi-v-taivm|t|eke|tehdä|3|ins|ä|ag}} (artikkelissa tekemän)
7
 • 3. infinitiivin passiivin instruktiivimuoto (oltäman, tehtämän); ensimmäiseen sarakkeeseen muodon ensimmäinen kirjain, toiseen loput ilman loppua -man/-män, kolmanteen verbin perusmuoto, neljänteen 3, viidenteen pass, kuudes jää kirjoittamatta, jos sanassa on takavokaaleja (a, o, u), muutoin kuudenteen ä
{{fi-v-taivm|o|l|olla|3|pass}} (artikkelissa oltaman)
{{fi-v-taivm|n|äyt|näkyä|3|pass|ä}} (artikkelissa näyttämän)
{{fi-v-taivm|t|eh|tehdä|3|pass|ä}} (artikkelissa tehtämän)

4. ja 5. infinitiivit[muokkaa]

1
 • 4. infinitiivi (oleminen, tekeminen); ensimmäiseen sarakkeeseen muodon ensimmäinen kirjain, toiseen loput ilman loppua -minen, kolmanteen verbin perusmuoto, neljänteen 4, viides jää kirjoittamatta, jos sanassa on takavokaaleja (a, o, u), muutoin viidenteen ä
{{fi-v-taivm|o|le|olla|4}} (artikkelissa oleminen)
{{fi-v-taivm|t|eke|tehdä|4|ä}} (artikkelissa tekeminen)
2
 • 5. infinitiivi (olemaisillaan, tekemäisillään); ensimmäiseen sarakkeeseen muodon ensimmäinen kirjain, toiseen loput ilman loppua -maisillaan/-mäisillään, kolmanteen verbin perusmuoto, neljänteen 5, viides jää kirjoittamatta, jos sanassa on takavokaaleja (a, o, u), muutoin viidenteen ä
{{fi-v-taivm|o|le|olla|5}} (artikkelissa olemaisillaan)
{{fi-v-taivm|t|eke|tehdä|5|ä}} (artikkelissa tekemäisillään)

Erikoiskäyttö[muokkaa]

1
 • jos sanaselitysriville tarvitaan toisenlainen määritelmä kuin mitä malline antaa, voi kolmannen sarakkeen jättää kirjoittamatta ja kirjoittaa sanariville määritelmän käsin
{{fi-v-taivm|o|vat}} (artikkelissa ovat)
{{fi-v-taivm|o|levat}} (artikkelissa olevat)