Malline:Kirjaviite/ohje

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Luo uusi metasivu käyttäen mallipohjaa:

Huomiot[muokkaa]

Luo uusi metasivu käyttäen mallipohjaa:


Tiivistelmä[muokkaa]

Luo uusi metasivu käyttäen mallipohjaa:


Ohje[muokkaa]

Luo uusi metasivu käyttäen mallipohjaa:


Parametrit

class="wikitable" style="text-align: left;"
Parametri Parametrin tyyppi Ohje Esimerkkejä
Tekijä valinnainen
Teoksen kirjoittaja(t) muodossa sukunimi, etunimi. Jos teoksella on kaksi tai kolme kirjoittajaa, erotetaan ne toisistaan &-merkillä. Jos kirjoittajia on neljä tai enemmän, merkitään ensimmäinen tai tärkein sekä "et al." ||
Nurmi, Suvielise; Silberschatz, Abraham & Galvin, Peter Baer & Gagne, Greg
Nimeke pakollinen
Teoksen nimi ||
Suomentaja valinnainen
Suomentajan nimi ||
Luku valinnainen
Julkaisupaikka valinnainen
Teoksen julkaisupaikka ||
Helsinki; New York, NY
Julkaisija pakollinen
Teoksen kustantaja tai muu julkaisija. Tähän ei merkitä teoksen painanutta kirjapainoa, ellei se ole myös teoksen kustantaja tai julkaisija. ||
Werner Söderström Osakeyhtiö
Vuosi pakollinen
Teoksen julkaisuvuosi. Joissain tilanteissa voidaan merkitä myös tarkemmin, esimerkiksi kuukauden tai päivän tarkkuudella. Vuotta ei linkitetä. ||
2007; heinäkuu 2007; 15.7.2007
Selite valinnainen
Mahdollinen tarkentava selite, esimerkiksi alkuteoksen nimi, tieto painoksesta tai tieto sarjasta, jossa julkaisu on ilmestynyt||
Sivu valinnainen
Sivu (yksi sivu), johon viitataan. Parametri on vaihtoehtoinen parametrin Sivut kanssa. ||
Sivut valinnainen
Sivut (useampi sivu), joihin viitataan. Parametri on vaihtoehtoinen parametrin Sivu kanssa. ||
Tunniste valinnainen
Teoksen tunniste (ISBN:lle on oma parametrinsa) ||
Isbn valinnainen
ISBN-tunniste ||
Kieli valinnainen
Teoksen julkaisukieli, jos muu kuin suomi, kielisymbolimallineena ||
{{en}}
www valinnainen
Teoksen verkkoversion URL ||
www-teksti valinnainen
Teksti verkkoversion linkkiin (oletuksena "Teoksen verkkoversio"). Tulostuu vain, jos myös parametri www on määritelty. ||
Tiedostomuoto valinnainen
Verkkoversion tiedostomuoto, jos muu kuin HTML. Tulostuu vain, jos myös parametri www on määritelty. ||
PDF
Viitattu tai Luettu valinnainen
Viittauspäivä verkkoversioon. Tulostuu vain, jos myös parametri www on määritelty. ||


  • Päivämäärät merkitään muodossa p.k.vvvv, esimerkiksi 31.1.2007. Päivämääriä ei linkitetä.
  • Kielen merkitsemiseen käytetään ensisijaisesti kielisymbolimallineita muodossa {{koodi}}, jossa koodi on kyseisen kielen ISO 639 -kielikoodi, esimerkiksi {{sv}} tuottaa ruotsi.
  • Tämän mallineen parametrit voidaan selkeyden vuoksi erottaa toisistaan niin, että parametrien väliin lisätään yksi välilyönti. Muilla tavoin, esimerkiksi rivinvaihdoin, parametrejä ei kuitenkaan saa erottaa toisistaan, sillä muuten artikkelien raakateksteistä tulee epäselviä.

Esimerkkejä

Vain pakolliset parametrit

Koodi

{{Kirjaviite | Tekijä = Cicero | Nimike = Laeista | Julkaisija = WSOY | Vuosi = 2004}}

tuottaa seuraavan viittauksen:

Cicero: Laeista. WSOY, 2004.

Myös valinnaisia parametreja mukana

Koodi

{{Kirjaviite | Tekijä = Cicero | Nimike = Laeista | Sivu = 25 |
Selite = Suomennos ja selitykset Veli-Matti Rissanen | Julkaisupaikka = Helsinki |
Julkaisija = WSOY | Vuosi = 2004 | Tunniste = ISBN 951-0-29140-4}}

tuottaa seuraavan viittauksen:

Cicero: Laeista, s. 25. Suomennos ja selitykset Veli-Matti Rissanen. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29140-4.

Koodi

{{Kirjaviite | Tekijä = Remes, Ilkka | Nimeke = 6/12 | Vuosi = 2006 |
Julkaisupaikka = Helsinki | Julkaisija = Werner Söderström Osakeyhtiö |
Tunniste = ISBN 951-0-32050-1 }}

tuottaa seuraavan viittauksen:

Remes, Ilkka: 6/12. Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö, 2006. ISBN 951-0-32050-1.

Koodi

{{Kirjaviite | Tekijä = Lähteenmäki, Esko et al. |
Nimeke = Raskaan ajoneuvoyhdistelmän ja linja-auton yhteentörmäys valtatiellä 4 Äänekosken Konginkankaalla 19.3.2004 |
Vuosi = 2005 | Kappale = | Sivut = 20–22 | Selite = | Julkaisupaikka = Helsinki | Julkaisija = Onnettomuustutkintakeskus |
Tunniste = ISBN 951-836-164-9. ISSN 1239-5315. Tutkintaselostus A 1/2004 Y  |
www = http://www.onnettomuustutkinta.fi/33635.htm | www-teksti = Tutkintaselostuksen verkkoversio |
Viitattu = 18.7.2007 }}

tuottaa seuraavan viittauksen:

Lähteenmäki, Esko et al.: Raskaan ajoneuvoyhdistelmän ja linja-auton yhteentörmäys valtatiellä 4 Äänekosken Konginkankaalla 19.3.2004. Helsinki: Onnettomuustutkintakeskus, 2005. ISBN 951-836-164-9. ISSN 1239-5315. Tutkintaselostus A 1/2004 Y. Tutkintaselostuksen verkkoversio (viitattu 18.7.2007).

Katso myös

Lähteet

  • SFS 5342 Kirjallisuusviitteiden laatiminen. (2. painos) Helsinki: Suomen Standardisoimisliitto, 22.6.1992.
  • SFS 5831 Viittaaminen sähköisiin dokumentteihin tai niiden osiin. Helsinki: Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, 30.3.1998.
  • ISO 690 Information and documentation –– Bibliographic references – Content, form and structure. International Organization for Standardization, 1987. Standardin lyhennetty verkkoversio (viitattu 19.7.2007). englanti
  • ISO 690-2 Information and documentation –– Bibliographic references –– Part 2: Electronic documents or parts thereof. International Organization for Standardization, 1997. Standardin lyhennetty verkkoversio (viitattu 19.7.2007). englanti

Koodi[muokkaa]

Luo uusi metasivu käyttäen mallipohjaa:
{{Kirjaviite | Tekijä = | Nimeke = | Suomentaja = | Vuosi = | Luku = | Sivu = |
Sivut = | Selite = | Julkaisupaikka = | Julkaisija = | Tunniste = |Isbn = | www = | www-teksti = |
Tiedostomuoto = | Viitattu = | Kieli = }}

Luokat[muokkaa]

Luo uusi metasivu käyttäen mallipohjaa:


Kielilinkit[muokkaa]

Luo uusi metasivu käyttäen mallipohjaa:


Muu metatieto[muokkaa]

Luo uusi metasivu käyttäen mallipohjaa:

Malline:Wikiprojektikohtainen luokittelu