Siirry sisältöön

Liite:Verbitaivutus/suomi/virtualisoida

Wikisanakirjasta
Vartalot
vokaalivartalo virtualisoi-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä virtualisoin
(virtualisoitsen)
en virtualisoi
(virtualisoitse)
minä olen virtualisoinut en ole virtualisoinut
sinä virtualisoit
(virtualisoitset)
et virtualisoi
(virtualisoitse)
sinä olet virtualisoinut et ole virtualisoinut
hän virtualisoi
(virtualisoitsee)
ei virtualisoi
(virtualisoitse)
hän on virtualisoinut ei ole virtualisoinut
me virtualisoimme
(virtualisoitsemme)
emme virtualisoi
(virtualisoitse)
me olemme virtualisoineet emme ole virtualisoineet
te
Te
virtualisoitte
(virtualisoitsette)
-"-
ette virtualisoi
(virtualisoitse)
-"-
te
Te
olette virtualisoineet
olette virtualisoinut
ette ole virtualisoineet
ette ole virtualisoinut
he virtualisoivat
(virtualisoitsevat)
eivät virtualisoi
(virtualisoitse)
he ovat virtualisoineet eivät ole virtualisoineet
passiivi virtualisoidaan ei virtualisoida passiivi on virtualisoitu ei ole virtualisoitu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä virtualisoin
(virtualisoitsin)
en virtualisoinut minä olin virtualisoinut en ollut virtualisoinut
sinä virtualisoit
(virtualisoitsit)
et virtualisoinut sinä olit virtualisoinut et ollut virtualisoinut
hän virtualisoi
(virtualisoitsi)
ei virtualisoinut hän oli virtualisoinut ei ollut virtualisoinut
me virtualisoimme
(virtualisoitsimme)
emme virtualisoineet me olimme virtualisoineet emme olleet virtualisoineet
te
Te
virtualisoitte
(virtualisoitsitte)
-"-
ette virtualisoineet
ette virtualisoinut
te
Te
olitte virtualisoineet
olitte virtualisoinut
ette olleet virtualisoineet
ette olleet virtualisoinut
he virtualisoivat
(virtualisoitsivat)
eivät virtualisoineet he olivat virtualisoineet eivät olleet virtualisoineet
passiivi virtualisoitiin ei virtualisoitu passiivi oli virtualisoitu ei ollut virtualisoitu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä virtualisoisin
(virtualisoitsisin)
en virtualisoisi
(virtualisoitsisi)
minä olisin virtualisoinut en olisi virtualisoinut
sinä virtualisoisit
(virtualisoitsisit)
et virtualisoisi
(virtualisoitsisi)
sinä olisit virtualisoinut et olisi virtualisoinut
hän virtualisoisi
(virtualisoitsisi)
ei virtualisoisi
(virtualisoitsisi)
hän olisi virtualisoinut ei olisi virtualisoinut
me virtualisoisimme
(virtualisoitsisimme)
emme virtualisoisi
(virtualisoitsisi)
me olisimme virtualisoineet emme olisi virtualisoineet
te
Te
virtualisoisitte
(virtualisoitsisitte)
-"-
ette virtualisoisi
(virtualisoitsisi)
-"-
te
Te
olisitte virtualisoineet
olisitte virtualisoinut
ette olisi virtualisoineet
ette olisi virtualisoinut
he virtualisoisivat
(virtualisoitsisivat)
eivät virtualisoisi
(virtualisoitsisi)
he olisivat virtualisoineet eivät olisi virtualisoineet
passiivi virtualisoitaisiin ei virtualisoitaisi passiivi olisi virtualisoitu ei olisi virtualisoitu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä virtualisoinen en virtualisoine minä lienen virtualisoinut en liene virtualisoinut
sinä virtualisoinet et virtualisoine sinä lienet virtualisoinut et liene virtualisoinut
hän virtualisoinee ei virtualisoine hän lienee virtualisoinut ei liene virtualisoinut
me virtualisoinemme emme virtualisoine me lienemme virtualisoineet emme liene virtualisoineet
te
Te
virtualisoinette
-"-
ette virtualisoine
-"-
te
Te
lienette virtualisoineet
lienette virtualisoinut
ette liene virtualisoineet
ette liene virtualisoinut
he virtualisoinevat eivät virtualisoine he lienevät virtualisoineet eivät liene virtualisoineet
passiivi virtualisoitaneen ei virtualisoitane passiivi lienee virtualisoitu ei liene virtualisoitu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä virtualisoi
(virtualisoitse)
älä virtualisoi
(virtualisoitse)
sinä
hän virtualisoikoon älköön virtualisoiko hän olkoon virtualisoinut älköön olko virtualisoinut
me virtualisoikaamme älkäämme virtualisoiko me
te
Te
virtualisoikaa
-"-
älkää virtualisoiko
-"-
te
Te
he virtualisoikoot älkööt virtualisoiko he olkoot virtualisoineet älkööt olko virtualisoineet
passiivi virtualisoitakoon älköön virtualisoitako passiivi olkoon virtualisoitu älköön olko virtualisoitu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. virtualisoida preesens virtualisoiva
(virtualisoitseva)
virtualisoitava
pitkä 1. virtualisoidakseen1 perfekti virtualisoinut virtualisoitu
2. inessiivi virtualisoidessa2 virtualisoitaessa agentti virtualisoima
(virtualisoitsema)4
instruktiivi virtualisoiden kielteinen agentti virtualisoimaton
(virtualisoitsematon)
3. inessiivi virtualisoimassa
(virtualisoitsemassa)
1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi virtualisoimasta
(virtualisoitsemasta)
illatiivi virtualisoimaan
(virtualisoitsemaan)
adessiivi virtualisoimalla
(virtualisoitsemalla)
abessiivi virtualisoimatta
(virtualisoitsematta)
instruktiivi virtualisoiman virtualisoitaman
4. virtualisoiminen
(virtualisoitseminen)
5 virtualisoimaisillaan
(virtualisoitsemaisillaan)3