Liite:Verbitaivutus/suomi/viittoa

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä viiton en viito minä olen viittonut en ole viittonut
sinä viitot et viito sinä olet viittonut et ole viittonut
hän viittoo ei viito hän on viittonut ei ole viittonut
me viitomme emme viito me olemme viittoneet emme ole viittoneet
te
Te
viitotte
-"-
ette viito
-"-
te
Te
olette viittoneet
olette viittonut
ette ole viittoneet
ette ole viittonut
he viittovat eivät viito he ovat viittoneet eivät ole viittoneet
passiivi viitotaan ei viitota passiivi on viitottu ei ole viitottu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä viitoin en viittonut minä olin viittonut en ollut viittonut
sinä viitoit et viittonut sinä olit viittonut et ollut viittonut
hän viittoi ei viittonut hän oli viittonut ei ollut viittonut
me viitoimme emme viittoneet me olimme viittoneet emme olleet viittoneet
te
Te
viitoitte
-"-
ette viittoneet
ette viittonut
te
Te
olitte viittoneet
olitte viittonut
ette olleet viittoneet
ette olleet viittonut
he viittoivat eivät viittoneet he olivat viittoneet eivät olleet viittoneet
passiivi viitottiin ei viitottu passiivi oli viitottu ei ollut viitottu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä viittoisin en viittoisi minä olisin viittonut en olisi viittonut
sinä viittoisit et viittoisi sinä olisit viittonut et olisi viittonut
hän viittoisi ei viittoisi hän olisi viittonut ei olisi viittonut
me viittoisimme emme viittoisi me olisimme viittoneet emme olisi viittoneet
te
Te
viittoisitte
-"-
ette viittoisi
-"-
te
Te
olisitte viittoneet
olisitte viittonut
ette olisi viittoneet
ette olisi viittonut
he viittoisivat eivät viittoisi he olisivat viittoneet eivät olisi viittoneet
passiivi viitottaisiin ei viitottaisi passiivi olisi viitottu ei olisi viitottu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä viittonen en viittone minä lienen viittonut en liene viittonut
sinä viittonet et viittone sinä lienet viittonut et liene viittonut
hän viittonee ei viittone hän lienee viittonut ei liene viittonut
me viittonemme emme viittone me lienemme viittoneet emme liene viittoneet
te
Te
viittonette
-"-
ette viittone
-"-
te
Te
lienette viittoneet
lienette viittonut
ette liene viittoneet
ette liene viittonut
he viittonevat eivät viittone he lienevät viittoneet eivät liene viittoneet
passiivi viitottaneen ei viitottane passiivi lienee viitottu ei liene viitottu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä viito älä viito sinä
hän viittokoon älköön viittoko hän olkoon viittonut älköön olko viittonut
me viittokaamme älkäämme viittoko me
te
Te
viittokaa
-"-
älkää viittoko
-"-
te
Te
he viittokoot älkööt viittoko he olkoot viittoneet älkööt olko viittoneet
passiivi viitottakoon älköön viitottako passiivi olkoon viitottu älköön olko viitottu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. viittoa preesens viittova viitottava
pitkä 1. viittoakseen1 perfekti viittonut viitottu
2. inessiivi viittoessa2 viitottaessa agentti viittoma4
instruktiivi viittoen kielteinen agentti viittomaton
3. inessiivi viittomassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi viittomasta
illatiivi viittomaan
adessiivi viittomalla
abessiivi viittomatta
instruktiivi viittoman viitottaman
4. nominatiivi viittominen
partitiivi viittomista
5 viittomaisillaan3