Liite:Verbitaivutus/suomi/vihkiä

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vihin en vihi minä olen vihkinyt en ole vihkinyt
sinä vihit et vihi sinä olet vihkinyt et ole vihkinyt
hän vihkii ei vihi hän on vihkinyt ei ole vihkinyt
me vihimme emme vihi me olemme vihkineet emme ole vihkineet
te
Te
vihitte
-"-
ette vihi
-"-
te
Te
olette vihkineet
olette vihkinyt
ette ole vihkineet
ette ole vihkinyt
he vihkivät eivät vihi he ovat vihkineet eivät ole vihkineet
passiivi vihitään ei vihitä passiivi on vihitty ei ole vihitty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vihin en vihkinyt minä olin vihkinyt en ollut vihkinyt
sinä vihit et vihkinyt sinä olit vihkinyt et ollut vihkinyt
hän vihki ei vihkinyt hän oli vihkinyt ei ollut vihkinyt
me vihimme emme vihkineet me olimme vihkineet emme olleet vihkineet
te
Te
vihitte
-"-
ette vihkineet
ette vihkinyt
te
Te
olitte vihkineet
olitte vihkinyt
ette olleet vihkineet
ette olleet vihkinyt
he vihkivät eivät vihkineet he olivat vihkineet eivät olleet vihkineet
passiivi vihittiin ei vihitty passiivi oli vihitty ei ollut vihitty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vihkisin en vihkisi minä olisin vihkinyt en olisi vihkinyt
sinä vihkisit et vihkisi sinä olisit vihkinyt et olisi vihkinyt
hän vihkisi ei vihkisi hän olisi vihkinyt ei olisi vihkinyt
me vihkisimme emme vihkisi me olisimme vihkineet emme olisi vihkineet
te
Te
vihkisitte
-"-
ette vihkisi
-"-
te
Te
olisitte vihkineet
olisitte vihkinyt
ette olisi vihkineet
ette olisi vihkinyt
he vihkisivät eivät vihkisi he olisivat vihkineet eivät olisi vihkineet
passiivi vihittäisiin ei vihittäisi passiivi olisi vihitty ei olisi vihitty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vihkinen en vihkine minä lienen vihkinyt en liene vihkinyt
sinä vihkinet et vihkine sinä lienet vihkinyt et liene vihkinyt
hän vihkinee ei vihkine hän lienee vihkinyt ei liene vihkinyt
me vihkinemme emme vihkine me lienemme vihkineet emme liene vihkineet
te
Te
vihkinette
-"-
ette vihkine
-"-
te
Te
lienette vihkineet
lienette vihkinyt
ette liene vihkineet
ette liene vihkinyt
he vihkinevät eivät vihkine he lienevät vihkineet eivät liene vihkineet
passiivi vihittäneen ei vihittäne passiivi lienee vihitty ei liene vihitty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä vihi älä vihi sinä
hän vihkiköön älköön vihkikö hän olkoon vihkinyt älköön olko vihkinyt
me vihkikäämme älkäämme vihkikö me
te
Te
vihkikää
-"-
älkää vihkikö
-"-
te
Te
he vihkikööt älkööt vihkikö he olkoot vihkineet älkööt olko vihkineet
passiivi vihittäköön älköön vihittäkö passiivi olkoon vihitty älköön olko vihitty

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. vihkiä preesens vihkivä vihittävä
pitkä 1. vihkiäkseen1 perfekti vihkinyt vihitty
2. inessiivi vihkiessä2 vihittäessä agentti vihkimä4
instruktiivi vihkien kielteinen agentti vihkimätön
3. inessiivi vihkimässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi vihkimästä
illatiivi vihkimään
adessiivi vihkimällä
abessiivi vihkimättä
instruktiivi vihkimän vihittämän
4. nominatiivi vihkiminen
partitiivi vihkimistä
5 vihkimäisillään3