Liite:Verbitaivutus/suomi/verhota

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä verhoan en verhoa minä olen verhonnut en ole verhonnut
sinä verhoat et verhoa sinä olet verhonnut et ole verhonnut
hän verhoaa ei verhoa hän on verhonnut ei ole verhonnut
me verhoamme emme verhoa me olemme verhonneet emme ole verhonneet
te
Te
verhoatte
-"-
ette verhoa
-"-
te
Te
olette verhonneet
olette verhonnut
ette ole verhonneet
ette ole verhonnut
he verhoavat eivät verhoa he ovat verhonneet eivät ole verhonneet
passiivi verhotaan ei verhota passiivi on verhottu ei ole verhottu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä verhosin en verhonnut minä olin verhonnut en ollut verhonnut
sinä verhosit et verhonnut sinä olit verhonnut et ollut verhonnut
hän verhosi ei verhonnut hän oli verhonnut ei ollut verhonnut
me verhosimme emme verhonneet me olimme verhonneet emme olleet verhonneet
te
Te
verhositte
-"-
ette verhonneet
ette verhonnut
te
Te
olitte verhonneet
olitte verhonnut
ette olleet verhonneet
ette olleet verhonnut
he verhosivat eivät verhonneet he olivat verhonneet eivät olleet verhonneet
passiivi verhottiin ei verhottu passiivi oli verhottu ei ollut verhottu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä verhoaisin
(verhoisin)
en verhoaisi
(verhoisi)
minä olisin verhonnut en olisi verhonnut
sinä verhoaisit
(verhoisit)
et verhoaisi
(verhoisi)
sinä olisit verhonnut et olisi verhonnut
hän verhoaisi
(verhoisi)
ei verhoaisi
(verhoisi)
hän olisi verhonnut ei olisi verhonnut
me verhoaisimme
(verhoisimme)
emme verhoaisi
(verhoisi)
me olisimme verhonneet emme olisi verhonneet
te
Te
verhoaisitte
(verhoisitte)
-"-
ette verhoaisi
(verhoisi)
-"-
te
Te
olisitte verhonneet
olisitte verhonnut
ette olisi verhonneet
ette olisi verhonnut
he verhoaisivat
(verhoisivat )
eivät verhoaisi
(verhoisi)
he olisivat verhonneet eivät olisi verhonneet
passiivi verhottaisiin ei verhottaisi passiivi olisi verhottu ei olisi verhottu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä verhonnen en verhonne minä lienen verhonnut en liene verhonnut
sinä verhonnet et verhonne sinä lienet verhonnut et liene verhonnut
hän verhonnee ei verhonne hän lienee verhonnut ei liene verhonnut
me verhonnemme emme verhonne me lienemme verhonneet emme liene verhonneet
te
Te
verhonnette
-"-
ette verhonne
-"-
te
Te
lienette verhonneet
lienette verhonnut
ette liene verhonneet
ette liene verhonnut
he verhonnevat eivät verhonne he lienevät verhonneet eivät liene verhonneet
passiivi verhottaneen ei verhottane passiivi lienee verhottu ei liene verhottu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä verhoa älä verhoa sinä
hän verhotkoon älköön verhotko hän olkoon verhonnut älköön olko verhonnut
me verhotkaamme älkäämme verhotko me
te
Te
verhotkaa
-"-
älkää verhotko
-"-
te
Te
he verhotkoot älkööt verhotko he olkoot verhonneet älkööt olko verhonneet
passiivi verhottakoon älköön verhottako passiivi olkoon verhottu älköön olko verhottu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. verhota preesens verhoava verhottava
pitkä 1. verhotakseen1 perfekti verhonnut verhottu
2. inessiivi verhotessa2 verhottaessa agentti verhoama4
instruktiivi verhoten kielteinen agentti verhoamaton
3. inessiivi verhoamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi verhoamasta
illatiivi verhoamaan
adessiivi verhoamalla
abessiivi verhoamatta
instruktiivi verhoaman verhottaman
4. nominatiivi verhoaminen
partitiivi verhoamista
5 verhoamaisillaan3