Liite:Verbitaivutus/suomi/vasartaa

Wikisanakirjasta
Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo vasarra-
vahva vokaalivartalo vasarta-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vasarran en vasarra minä olen vasartanut en ole vasartanut
sinä vasarrat et vasarra sinä olet vasartanut et ole vasartanut
hän vasartaa ei vasarra hän on vasartanut ei ole vasartanut
me vasarramme emme vasarra me olemme vasartaneet emme ole vasartaneet
te
Te
vasarratte
-"-
ette vasarra
-"-
te
Te
olette vasartaneet
olette vasartanut
ette ole vasartaneet
ette ole vasartanut
he vasartavat eivät vasarra he ovat vasartaneet eivät ole vasartaneet
passiivi vasarretaan ei vasarreta passiivi on vasarrettu ei ole vasarrettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vasarsin en vasartanut minä olin vasartanut en ollut vasartanut
sinä vasarsit et vasartanut sinä olit vasartanut et ollut vasartanut
hän vasarsi ei vasartanut hän oli vasartanut ei ollut vasartanut
me vasarsimme emme vasartaneet me olimme vasartaneet emme olleet vasartaneet
te
Te
vasarsitte
-"-
ette vasartaneet
ette vasartanut
te
Te
olitte vasartaneet
olitte vasartanut
ette olleet vasartaneet
ette olleet vasartanut
he vasarsivat eivät vasartaneet he olivat vasartaneet eivät olleet vasartaneet
passiivi vasarrettiin ei vasarrettu passiivi oli vasarrettu ei ollut vasarrettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vasartaisin en vasartaisi minä olisin vasartanut en olisi vasartanut
sinä vasartaisit et vasartaisi sinä olisit vasartanut et olisi vasartanut
hän vasartaisi ei vasartaisi hän olisi vasartanut ei olisi vasartanut
me vasartaisimme emme vasartaisi me olisimme vasartaneet emme olisi vasartaneet
te
Te
vasartaisitte
-"-
ette vasartaisi
-"-
te
Te
olisitte vasartaneet
olisitte vasartanut
ette olisi vasartaneet
ette olisi vasartanut
he vasartaisivat eivät vasartaisi he olisivat vasartaneet eivät olisi vasartaneet
passiivi vasarrettaisiin ei vasarrettaisi passiivi olisi vasarrettu ei olisi vasarrettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vasartanen en vasartane minä lienen vasartanut en liene vasartanut
sinä vasartanet et vasartane sinä lienet vasartanut et liene vasartanut
hän vasartanee ei vasartane hän lienee vasartanut ei liene vasartanut
me vasartanemme emme vasartane me lienemme vasartaneet emme liene vasartaneet
te
Te
vasartanette
-"-
ette vasartane
-"-
te
Te
lienette vasartaneet
lienette vasartanut
ette liene vasartaneet
ette liene vasartanut
he vasartanevat eivät vasartane he lienevät vasartaneet eivät liene vasartaneet
passiivi vasarrettaneen ei vasarrettane passiivi lienee vasarrettu ei liene vasarrettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä vasarra älä vasarra sinä
hän vasartakoon älköön vasartako hän olkoon vasartanut älköön olko vasartanut
me vasartakaamme älkäämme vasartako me
te
Te
vasartakaa
-"-
älkää vasartako
-"-
te
Te
he vasartakoot älkööt vasartako he olkoot vasartaneet älkööt olko vasartaneet
passiivi vasarrettakoon älköön vasarrettako passiivi olkoon vasarrettu älköön olko vasarrettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. vasartaa preesens vasartava vasarrettava
pitkä 1. vasartaakseen1 perfekti vasartanut vasarrettu
2. inessiivi vasartaessa2 vasarrettaessa agentti vasartama4
instruktiivi vasartaen kielteinen agentti vasartamaton
3. inessiivi vasartamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi vasartamasta
illatiivi vasartamaan
adessiivi vasartamalla
abessiivi vasartamatta
instruktiivi vasartaman vasarrettaman
4. vasartaminen
5 vasartamaisillaan3