Liite:Verbitaivutus/suomi/varjostaa

Wikisanakirjasta
Vartalot
vokaalivartalo varjosta-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä varjostan en varjosta minä olen varjostanut en ole varjostanut
sinä varjostat et varjosta sinä olet varjostanut et ole varjostanut
hän varjostaa ei varjosta hän on varjostanut ei ole varjostanut
me varjostamme emme varjosta me olemme varjostaneet emme ole varjostaneet
te
Te
varjostatte
-"-
ette varjosta
-"-
te
Te
olette varjostaneet
olette varjostanut
ette ole varjostaneet
ette ole varjostanut
he varjostavat eivät varjosta he ovat varjostaneet eivät ole varjostaneet
passiivi varjostetaan ei varjosteta passiivi on varjostettu ei ole varjostettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä varjostin en varjostanut minä olin varjostanut en ollut varjostanut
sinä varjostit et varjostanut sinä olit varjostanut et ollut varjostanut
hän varjosti ei varjostanut hän oli varjostanut ei ollut varjostanut
me varjostimme emme varjostaneet me olimme varjostaneet emme olleet varjostaneet
te
Te
varjostitte
-"-
ette varjostaneet
ette varjostanut
te
Te
olitte varjostaneet
olitte varjostanut
ette olleet varjostaneet
ette olleet varjostanut
he varjostivat eivät varjostaneet he olivat varjostaneet eivät olleet varjostaneet
passiivi varjostettiin ei varjostettu passiivi oli varjostettu ei ollut varjostettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä varjostaisin en varjostaisi minä olisin varjostanut en olisi varjostanut
sinä varjostaisit et varjostaisi sinä olisit varjostanut et olisi varjostanut
hän varjostaisi ei varjostaisi hän olisi varjostanut ei olisi varjostanut
me varjostaisimme emme varjostaisi me olisimme varjostaneet emme olisi varjostaneet
te
Te
varjostaisitte
-"-
ette varjostaisi
-"-
te
Te
olisitte varjostaneet
olisitte varjostanut
ette olisi varjostaneet
ette olisi varjostanut
he varjostaisivat eivät varjostaisi he olisivat varjostaneet eivät olisi varjostaneet
passiivi varjostettaisiin ei varjostettaisi passiivi olisi varjostettu ei olisi varjostettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä varjostanen en varjostane minä lienen varjostanut en liene varjostanut
sinä varjostanet et varjostane sinä lienet varjostanut et liene varjostanut
hän varjostanee ei varjostane hän lienee varjostanut ei liene varjostanut
me varjostanemme emme varjostane me lienemme varjostaneet emme liene varjostaneet
te
Te
varjostanette
-"-
ette varjostane
-"-
te
Te
lienette varjostaneet
lienette varjostanut
ette liene varjostaneet
ette liene varjostanut
he varjostanevat eivät varjostane he lienevät varjostaneet eivät liene varjostaneet
passiivi varjostettaneen ei varjostettane passiivi lienee varjostettu ei liene varjostettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä varjosta älä varjosta sinä
hän varjostakoon älköön varjostako hän olkoon varjostanut älköön olko varjostanut
me varjostakaamme älkäämme varjostako me
te
Te
varjostakaa
-"-
älkää varjostako
-"-
te
Te
he varjostakoot älkööt varjostako he olkoot varjostaneet älkööt olko varjostaneet
passiivi varjostettakoon älköön varjostettako passiivi olkoon varjostettu älköön olko varjostettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. varjostaa preesens varjostava varjostettava
pitkä 1. varjostaakseen1 perfekti varjostanut varjostettu
2. inessiivi varjostaessa2 varjostettaessa agentti varjostama4
instruktiivi varjostaen kielteinen agentti varjostamaton
3. inessiivi varjostamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi varjostamasta
illatiivi varjostamaan
adessiivi varjostamalla
abessiivi varjostamatta
instruktiivi varjostaman varjostettaman
4. varjostaminen
5 varjostamaisillaan3