Siirry sisältöön

Liite:Verbitaivutus/suomi/varista

Wikisanakirjasta
Vartalot
vokaalivartalo varise-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo varis-

Persoonamuodot

[muokkaa]
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä varisen en varise minä olen varissut en ole varissut
sinä variset et varise sinä olet varissut et ole varissut
hän varisee ei varise hän on varissut ei ole varissut
me varisemme emme varise me olemme varisseet emme ole varisseet
te
Te
varisette
-"-
ette varise
-"-
te
Te
olette varisseet
olette varissut
ette ole varisseet
ette ole varissut
he varisevat eivät varise he ovat varisseet eivät ole varisseet
passiivi varistaan ei varista passiivi on varistu ei ole varistu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä varisin en varissut minä olin varissut en ollut varissut
sinä varisit et varissut sinä olit varissut et ollut varissut
hän varisi ei varissut hän oli varissut ei ollut varissut
me varisimme emme varisseet me olimme varisseet emme olleet varisseet
te
Te
varisitte
-"-
ette varisseet
ette varissut
te
Te
olitte varisseet
olitte varissut
ette olleet varisseet
ette olleet varissut
he varisivat eivät varisseet he olivat varisseet eivät olleet varisseet
passiivi varistiin ei varistu passiivi oli varistu ei ollut varistu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä varisisin en varisisi minä olisin varissut en olisi varissut
sinä varisisit et varisisi sinä olisit varissut et olisi varissut
hän varisisi ei varisisi hän olisi varissut ei olisi varissut
me varisisimme emme varisisi me olisimme varisseet emme olisi varisseet
te
Te
varisisitte
-"-
ette varisisi
-"-
te
Te
olisitte varisseet
olisitte varissut
ette olisi varisseet
ette olisi varissut
he varisisivat eivät varisisi he olisivat varisseet eivät olisi varisseet
passiivi varistaisiin ei varistaisi passiivi olisi varistu ei olisi varistu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä varissen en varisse minä lienen varissut en liene varissut
sinä varisset et varisse sinä lienet varissut et liene varissut
hän varissee ei varisse hän lienee varissut ei liene varissut
me varissemme emme varisse me lienemme varisseet emme liene varisseet
te
Te
varissette
-"-
ette varisse
-"-
te
Te
lienette varisseet
lienette varissut
ette liene varisseet
ette liene varissut
he varissevat eivät varisse he lienevät varisseet eivät liene varisseet
passiivi varistaneen ei varistane passiivi lienee varistu ei liene varistu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä varise älä varise sinä
hän variskoon älköön varisko hän olkoon varissut älköön olko varissut
me variskaamme älkäämme varisko me
te
Te
variskaa
-"-
älkää varisko
-"-
te
Te
he variskoot älkööt varisko he olkoot varisseet älkööt olko varisseet
passiivi varistakoon älköön varistako passiivi olkoon varistu älköön olko varistu

Nominaalimuodot

[muokkaa]
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. varista preesens variseva varistava
pitkä 1. varistakseen1 perfekti varissut varistu
2. inessiivi varistessa2 varistaessa agentti varisema4
instruktiivi varisten kielteinen agentti varisematon
3. inessiivi varisemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi varisemasta
illatiivi varisemaan
adessiivi varisemalla
abessiivi varisematta
instruktiivi variseman varistaman
4. variseminen
5 varisemaisillaan3