Siirry sisältöön

Liite:Verbitaivutus/suomi/valmentaa

Wikisanakirjasta
Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo valmenna-
vahva vokaalivartalo valmenta-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä valmennan en valmenna minä olen valmentanut en ole valmentanut
sinä valmennat et valmenna sinä olet valmentanut et ole valmentanut
hän valmentaa ei valmenna hän on valmentanut ei ole valmentanut
me valmennamme emme valmenna me olemme valmentaneet emme ole valmentaneet
te
Te
valmennatte
-"-
ette valmenna
-"-
te
Te
olette valmentaneet
olette valmentanut
ette ole valmentaneet
ette ole valmentanut
he valmentavat eivät valmenna he ovat valmentaneet eivät ole valmentaneet
passiivi valmennetaan ei valmenneta passiivi on valmennettu ei ole valmennettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä valmensin en valmentanut minä olin valmentanut en ollut valmentanut
sinä valmensit et valmentanut sinä olit valmentanut et ollut valmentanut
hän valmensi ei valmentanut hän oli valmentanut ei ollut valmentanut
me valmensimme emme valmentaneet me olimme valmentaneet emme olleet valmentaneet
te
Te
valmensitte
-"-
ette valmentaneet
ette valmentanut
te
Te
olitte valmentaneet
olitte valmentanut
ette olleet valmentaneet
ette olleet valmentanut
he valmensivat eivät valmentaneet he olivat valmentaneet eivät olleet valmentaneet
passiivi valmennettiin ei valmennettu passiivi oli valmennettu ei ollut valmennettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä valmentaisin en valmentaisi minä olisin valmentanut en olisi valmentanut
sinä valmentaisit et valmentaisi sinä olisit valmentanut et olisi valmentanut
hän valmentaisi ei valmentaisi hän olisi valmentanut ei olisi valmentanut
me valmentaisimme emme valmentaisi me olisimme valmentaneet emme olisi valmentaneet
te
Te
valmentaisitte
-"-
ette valmentaisi
-"-
te
Te
olisitte valmentaneet
olisitte valmentanut
ette olisi valmentaneet
ette olisi valmentanut
he valmentaisivat eivät valmentaisi he olisivat valmentaneet eivät olisi valmentaneet
passiivi valmennettaisiin ei valmennettaisi passiivi olisi valmennettu ei olisi valmennettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä valmentanen en valmentane minä lienen valmentanut en liene valmentanut
sinä valmentanet et valmentane sinä lienet valmentanut et liene valmentanut
hän valmentanee ei valmentane hän lienee valmentanut ei liene valmentanut
me valmentanemme emme valmentane me lienemme valmentaneet emme liene valmentaneet
te
Te
valmentanette
-"-
ette valmentane
-"-
te
Te
lienette valmentaneet
lienette valmentanut
ette liene valmentaneet
ette liene valmentanut
he valmentanevat eivät valmentane he lienevät valmentaneet eivät liene valmentaneet
passiivi valmennettaneen ei valmennettane passiivi lienee valmennettu ei liene valmennettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä valmenna älä valmenna sinä
hän valmentakoon älköön valmentako hän olkoon valmentanut älköön olko valmentanut
me valmentakaamme älkäämme valmentako me
te
Te
valmentakaa
-"-
älkää valmentako
-"-
te
Te
he valmentakoot älkööt valmentako he olkoot valmentaneet älkööt olko valmentaneet
passiivi valmennettakoon älköön valmennettako passiivi olkoon valmennettu älköön olko valmennettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. valmentaa preesens valmentava valmennettava
pitkä 1. valmentaakseen1 perfekti valmentanut valmennettu
2. inessiivi valmentaessa2 valmennettaessa agentti valmentama4
instruktiivi valmentaen kielteinen agentti valmentamaton
3. inessiivi valmentamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi valmentamasta
illatiivi valmentamaan
adessiivi valmentamalla
abessiivi valmentamatta
instruktiivi valmentaman valmennettaman
4. valmentaminen
5 valmentamaisillaan3