Liite:Verbitaivutus/suomi/valjastaa

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä valjastan en valjasta minä olen valjastanut en ole valjastanut
sinä valjastat et valjasta sinä olet valjastanut et ole valjastanut
hän valjastaa ei valjasta hän on valjastanut ei ole valjastanut
me valjastamme emme valjasta me olemme valjastaneet emme ole valjastaneet
te
Te
valjastatte
-"-
ette valjasta
-"-
te
Te
olette valjastaneet
olette valjastanut
ette ole valjastaneet
ette ole valjastanut
he valjastavat eivät valjasta he ovat valjastaneet eivät ole valjastaneet
passiivi valjastetaan ei valjasteta passiivi on valjastettu ei ole valjastettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä valjastin en valjastanut minä olin valjastanut en ollut valjastanut
sinä valjastit et valjastanut sinä olit valjastanut et ollut valjastanut
hän valjasti ei valjastanut hän oli valjastanut ei ollut valjastanut
me valjastimme emme valjastaneet me olimme valjastaneet emme olleet valjastaneet
te
Te
valjastitte
-"-
ette valjastaneet
ette valjastanut
te
Te
olitte valjastaneet
olitte valjastanut
ette olleet valjastaneet
ette olleet valjastanut
he valjastivat eivät valjastaneet he olivat valjastaneet eivät olleet valjastaneet
passiivi valjastettiin ei valjastettu passiivi oli valjastettu ei ollut valjastettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä valjastaisin en valjastaisi minä olisin valjastanut en olisi valjastanut
sinä valjastaisit et valjastaisi sinä olisit valjastanut et olisi valjastanut
hän valjastaisi ei valjastaisi hän olisi valjastanut ei olisi valjastanut
me valjastaisimme emme valjastaisi me olisimme valjastaneet emme olisi valjastaneet
te
Te
valjastaisitte
-"-
ette valjastaisi
-"-
te
Te
olisitte valjastaneet
olisitte valjastanut
ette olisi valjastaneet
ette olisi valjastanut
he valjastaisivat eivät valjastaisi he olisivat valjastaneet eivät olisi valjastaneet
passiivi valjastettaisiin ei valjastettaisi passiivi olisi valjastettu ei olisi valjastettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä valjastanen en valjastane minä lienen valjastanut en liene valjastanut
sinä valjastanet et valjastane sinä lienet valjastanut et liene valjastanut
hän valjastanee ei valjastane hän lienee valjastanut ei liene valjastanut
me valjastanemme emme valjastane me lienemme valjastaneet emme liene valjastaneet
te
Te
valjastanette
-"-
ette valjastane
-"-
te
Te
lienette valjastaneet
lienette valjastanut
ette liene valjastaneet
ette liene valjastanut
he valjastanevat eivät valjastane he lienevät valjastaneet eivät liene valjastaneet
passiivi valjastettaneen ei valjastettane passiivi lienee valjastettu ei liene valjastettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä valjasta älä valjasta sinä
hän valjastakoon älköön valjastako hän olkoon valjastanut älköön olko valjastanut
me valjastakaamme älkäämme valjastako me
te
Te
valjastakaa
-"-
älkää valjastako
-"-
te
Te
he valjastakoot älkööt valjastako he olkoot valjastaneet älkööt olko valjastaneet
passiivi valjastettakoon älköön valjastettako passiivi olkoon valjastettu älköön olko valjastettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. valjastaa preesens valjastava valjastettava
pitkä 1. valjastaakseen1 perfekti valjastanut valjastettu
2. inessiivi valjastaessa2 valjastettaessa agentti valjastama4
instruktiivi valjastaen kielteinen agentti valjastamaton
3. inessiivi valjastamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi valjastamasta
illatiivi valjastamaan
adessiivi valjastamalla
abessiivi valjastamatta
instruktiivi valjastaman valjastettaman
4. nominatiivi valjastaminen
partitiivi valjastamista
5 valjastamaisillaan3