Liite:Verbitaivutus/suomi/valistaa

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä valistan en valista minä olen valistanut en ole valistanut
sinä valistat et valista sinä olet valistanut et ole valistanut
hän valistaa ei valista hän on valistanut ei ole valistanut
me valistamme emme valista me olemme valistaneet emme ole valistaneet
te
Te
valistatte
-"-
ette valista
-"-
te
Te
olette valistaneet
olette valistanut
ette ole valistaneet
ette ole valistanut
he valistavat eivät valista he ovat valistaneet eivät ole valistaneet
passiivi valistetaan ei valisteta passiivi on valistettu ei ole valistettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä valistin en valistanut minä olin valistanut en ollut valistanut
sinä valistit et valistanut sinä olit valistanut et ollut valistanut
hän valisti ei valistanut hän oli valistanut ei ollut valistanut
me valistimme emme valistaneet me olimme valistaneet emme olleet valistaneet
te
Te
valistitte
-"-
ette valistaneet
ette valistanut
te
Te
olitte valistaneet
olitte valistanut
ette olleet valistaneet
ette olleet valistanut
he valistivat eivät valistaneet he olivat valistaneet eivät olleet valistaneet
passiivi valistettiin ei valistettu passiivi oli valistettu ei ollut valistettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä valistaisin en valistaisi minä olisin valistanut en olisi valistanut
sinä valistaisit et valistaisi sinä olisit valistanut et olisi valistanut
hän valistaisi ei valistaisi hän olisi valistanut ei olisi valistanut
me valistaisimme emme valistaisi me olisimme valistaneet emme olisi valistaneet
te
Te
valistaisitte
-"-
ette valistaisi
-"-
te
Te
olisitte valistaneet
olisitte valistanut
ette olisi valistaneet
ette olisi valistanut
he valistaisivat eivät valistaisi he olisivat valistaneet eivät olisi valistaneet
passiivi valistettaisiin ei valistettaisi passiivi olisi valistettu ei olisi valistettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä valistanen en valistane minä lienen valistanut en liene valistanut
sinä valistanet et valistane sinä lienet valistanut et liene valistanut
hän valistanee ei valistane hän lienee valistanut ei liene valistanut
me valistanemme emme valistane me lienemme valistaneet emme liene valistaneet
te
Te
valistanette
-"-
ette valistane
-"-
te
Te
lienette valistaneet
lienette valistanut
ette liene valistaneet
ette liene valistanut
he valistanevat eivät valistane he lienevät valistaneet eivät liene valistaneet
passiivi valistettaneen ei valistettane passiivi lienee valistettu ei liene valistettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä valista älä valista sinä
hän valistakoon älköön valistako hän olkoon valistanut älköön olko valistanut
me valistakaamme älkäämme valistako me
te
Te
valistakaa
-"-
älkää valistako
-"-
te
Te
he valistakoot älkööt valistako he olkoot valistaneet älkööt olko valistaneet
passiivi valistettakoon älköön valistettako passiivi olkoon valistettu älköön olko valistettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. valistaa preesens valistava valistettava
pitkä 1. valistaakseen1 perfekti valistanut valistettu
2. inessiivi valistaessa2 valistettaessa agentti valistama4
instruktiivi valistaen kielteinen agentti valistamaton
3. inessiivi valistamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi valistamasta
illatiivi valistamaan
adessiivi valistamalla
abessiivi valistamatta
instruktiivi valistaman valistettaman
4. nominatiivi valistaminen
partitiivi valistamista
5 valistamaisillaan3