Liite:Verbitaivutus/suomi/valikoida

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä valikoin
(valikoitsen)
en valikoi
(valikoitse)
minä olen valikoinut en ole valikoinut
sinä valikoit
(valikoitset)
et valikoi
(valikoitse)
sinä olet valikoinut et ole valikoinut
hän valikoi
(valikoitsee)
ei valikoi
(valikoitse)
hän on valikoinut ei ole valikoinut
me valikoimme
(valikoitsemme)
emme valikoi
(valikoitse)
me olemme valikoineet emme ole valikoineet
te
Te
valikoitte
(valikoitsette)
-"-
ette valikoi
(valikoitse)
-"-
te
Te
olette valikoineet
olette valikoinut
ette ole valikoineet
ette ole valikoinut
he valikoivat
(valikoitsevat)
eivät valikoi
(valikoitse)
he ovat valikoineet eivät ole valikoineet
passiivi valikoidaan ei valikoida passiivi on valikoitu ei ole valikoitu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä valikoin
(valikoitsin)
en valikoinut minä olin valikoinut en ollut valikoinut
sinä valikoit
(valikoitsit)
et valikoinut sinä olit valikoinut et ollut valikoinut
hän valikoi
(valikoitsi)
ei valikoinut hän oli valikoinut ei ollut valikoinut
me valikoimme
(valikoitsimme)
emme valikoineet me olimme valikoineet emme olleet valikoineet
te
Te
valikoitte
(valikoitsitte)
-"-
ette valikoineet
ette valikoinut
te
Te
olitte valikoineet
olitte valikoinut
ette olleet valikoineet
ette olleet valikoinut
he valikoivat
(valikoitsivat)
eivät valikoineet he olivat valikoineet eivät olleet valikoineet
passiivi valikoitiin ei valikoitu passiivi oli valikoitu ei ollut valikoitu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä valikoisin
(valikoitsisin)
en valikoisi
(valikoitsisi)
minä olisin valikoinut en olisi valikoinut
sinä valikoisit
(valikoitsisit)
et valikoisi
(valikoitsisi)
sinä olisit valikoinut et olisi valikoinut
hän valikoisi
(valikoitsisi)
ei valikoisi
(valikoitsisi)
hän olisi valikoinut ei olisi valikoinut
me valikoisimme
(valikoitsisimme)
emme valikoisi
(valikoitsisi)
me olisimme valikoineet emme olisi valikoineet
te
Te
valikoisitte
(valikoitsisitte)
-"-
ette valikoisi
(valikoitsisi)
-"-
te
Te
olisitte valikoineet
olisitte valikoinut
ette olisi valikoineet
ette olisi valikoinut
he valikoisivat
(valikoitsisivat)
eivät valikoisi
(valikoitsisi)
he olisivat valikoineet eivät olisi valikoineet
passiivi valikoitaisiin ei valikoitaisi passiivi olisi valikoitu ei olisi valikoitu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä valikoinen en valikoine minä lienen valikoinut en liene valikoinut
sinä valikoinet et valikoine sinä lienet valikoinut et liene valikoinut
hän valikoinee ei valikoine hän lienee valikoinut ei liene valikoinut
me valikoinemme emme valikoine me lienemme valikoineet emme liene valikoineet
te
Te
valikoinette
-"-
ette valikoine
-"-
te
Te
lienette valikoineet
lienette valikoinut
ette liene valikoineet
ette liene valikoinut
he valikoinevat eivät valikoine he lienevät valikoineet eivät liene valikoineet
passiivi valikoitaneen ei valikoitane passiivi lienee valikoitu ei liene valikoitu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä valikoi
(valikoitse)
älä valikoi
(valikoitse)
sinä
hän valikoikoon älköön valikoiko hän olkoon valikoinut älköön olko valikoinut
me valikoikaamme älkäämme valikoiko me
te
Te
valikoikaa
-"-
älkää valikoiko
-"-
te
Te
he valikoikoot älkööt valikoiko he olkoot valikoineet älkööt olko valikoineet
passiivi valikoitakoon älköön valikoitako passiivi olkoon valikoitu älköön olko valikoitu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. valikoida preesens valikoiva
(valikoitseva)
valikoitava
pitkä 1. valikoidakseen1 perfekti valikoinut valikoitu
2. inessiivi valikoidessa2 valikoitaessa agentti valikoima
(valikoitsema)4
instruktiivi valikoiden kielteinen agentti valikoimaton
(valikoitsematon)
3. inessiivi valikoimassa
(valikoitsemassa)
1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi valikoimasta
(valikoitsemasta)
illatiivi valikoimaan
(valikoitsemaan)
adessiivi valikoimalla
(valikoitsemalla)
abessiivi valikoimatta
(valikoitsematta)
instruktiivi valikoiman valikoitaman
4. nominatiivi valikoiminen
(valikoitseminen)
partitiivi valikoimista
(valikoitsemista)
5 valikoimaisillaan
(valikoitsemaisillaan)3