Liite:Verbitaivutus/suomi/tutustua

Wikisanakirjasta
Vartalot
vokaalivartalo tutustu-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tutustun en tutustu minä olen tutustunut en ole tutustunut
sinä tutustut et tutustu sinä olet tutustunut et ole tutustunut
hän tutustuu ei tutustu hän on tutustunut ei ole tutustunut
me tutustumme emme tutustu me olemme tutustuneet emme ole tutustuneet
te
Te
tutustutte
-"-
ette tutustu
-"-
te
Te
olette tutustuneet
olette tutustunut
ette ole tutustuneet
ette ole tutustunut
he tutustuvat eivät tutustu he ovat tutustuneet eivät ole tutustuneet
passiivi tutustutaan ei tutustuta passiivi on tutustuttu ei ole tutustuttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tutustuin en tutustunut minä olin tutustunut en ollut tutustunut
sinä tutustuit et tutustunut sinä olit tutustunut et ollut tutustunut
hän tutustui ei tutustunut hän oli tutustunut ei ollut tutustunut
me tutustuimme emme tutustuneet me olimme tutustuneet emme olleet tutustuneet
te
Te
tutustuitte
-"-
ette tutustuneet
ette tutustunut
te
Te
olitte tutustuneet
olitte tutustunut
ette olleet tutustuneet
ette olleet tutustunut
he tutustuivat eivät tutustuneet he olivat tutustuneet eivät olleet tutustuneet
passiivi tutustuttiin ei tutustuttu passiivi oli tutustuttu ei ollut tutustuttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tutustuisin en tutustuisi minä olisin tutustunut en olisi tutustunut
sinä tutustuisit et tutustuisi sinä olisit tutustunut et olisi tutustunut
hän tutustuisi ei tutustuisi hän olisi tutustunut ei olisi tutustunut
me tutustuisimme emme tutustuisi me olisimme tutustuneet emme olisi tutustuneet
te
Te
tutustuisitte
-"-
ette tutustuisi
-"-
te
Te
olisitte tutustuneet
olisitte tutustunut
ette olisi tutustuneet
ette olisi tutustunut
he tutustuisivat eivät tutustuisi he olisivat tutustuneet eivät olisi tutustuneet
passiivi tutustuttaisiin ei tutustuttaisi passiivi olisi tutustuttu ei olisi tutustuttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tutustunen en tutustune minä lienen tutustunut en liene tutustunut
sinä tutustunet et tutustune sinä lienet tutustunut et liene tutustunut
hän tutustunee ei tutustune hän lienee tutustunut ei liene tutustunut
me tutustunemme emme tutustune me lienemme tutustuneet emme liene tutustuneet
te
Te
tutustunette
-"-
ette tutustune
-"-
te
Te
lienette tutustuneet
lienette tutustunut
ette liene tutustuneet
ette liene tutustunut
he tutustunevat eivät tutustune he lienevät tutustuneet eivät liene tutustuneet
passiivi tutustuttaneen ei tutustuttane passiivi lienee tutustuttu ei liene tutustuttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä tutustu älä tutustu sinä
hän tutustukoon älköön tutustuko hän olkoon tutustunut älköön olko tutustunut
me tutustukaamme älkäämme tutustuko me
te
Te
tutustukaa
-"-
älkää tutustuko
-"-
te
Te
he tutustukoot älkööt tutustuko he olkoot tutustuneet älkööt olko tutustuneet
passiivi tutustuttakoon älköön tutustuttako passiivi olkoon tutustuttu älköön olko tutustuttu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. tutustua preesens tutustuva tutustuttava
pitkä 1. tutustuakseen1 perfekti tutustunut tutustuttu
2. inessiivi tutustuessa2 tutustuttaessa agentti tutustuma4
instruktiivi tutustuen kielteinen agentti tutustumaton
3. inessiivi tutustumassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi tutustumasta
illatiivi tutustumaan
adessiivi tutustumalla
abessiivi tutustumatta
instruktiivi tutustuman tutustuttaman
4. tutustuminen
5 tutustumaisillaan3