Liite:Verbitaivutus/suomi/tursuta

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tursuan en tursua minä olen tursunnut en ole tursunnut
sinä tursuat et tursua sinä olet tursunnut et ole tursunnut
hän tursuaa ei tursua hän on tursunnut ei ole tursunnut
me tursuamme emme tursua me olemme tursunneet emme ole tursunneet
te
Te
tursuatte
-"-
ette tursua
-"-
te
Te
olette tursunneet
olette tursunnut
ette ole tursunneet
ette ole tursunnut
he tursuavat eivät tursua he ovat tursunneet eivät ole tursunneet
passiivi tursutaan ei tursuta passiivi on tursuttu ei ole tursuttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tursusin en tursunnut minä olin tursunnut en ollut tursunnut
sinä tursusit et tursunnut sinä olit tursunnut et ollut tursunnut
hän tursusi ei tursunnut hän oli tursunnut ei ollut tursunnut
me tursusimme emme tursunneet me olimme tursunneet emme olleet tursunneet
te
Te
tursusitte
-"-
ette tursunneet
ette tursunnut
te
Te
olitte tursunneet
olitte tursunnut
ette olleet tursunneet
ette olleet tursunnut
he tursusivat eivät tursunneet he olivat tursunneet eivät olleet tursunneet
passiivi tursuttiin ei tursuttu passiivi oli tursuttu ei ollut tursuttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tursuaisin
(tursuisin)
en tursuaisi
(tursuisi)
minä olisin tursunnut en olisi tursunnut
sinä tursuaisit
(tursuisit)
et tursuaisi
(tursuisi)
sinä olisit tursunnut et olisi tursunnut
hän tursuaisi
(tursuisi)
ei tursuaisi
(tursuisi)
hän olisi tursunnut ei olisi tursunnut
me tursuaisimme
(tursuisimme)
emme tursuaisi
(tursuisi)
me olisimme tursunneet emme olisi tursunneet
te
Te
tursuaisitte
(tursuisitte)
-"-
ette tursuaisi
(tursuisi)
-"-
te
Te
olisitte tursunneet
olisitte tursunnut
ette olisi tursunneet
ette olisi tursunnut
he tursuaisivat
(tursuisivat )
eivät tursuaisi
(tursuisi)
he olisivat tursunneet eivät olisi tursunneet
passiivi tursuttaisiin ei tursuttaisi passiivi olisi tursuttu ei olisi tursuttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tursunnen en tursunne minä lienen tursunnut en liene tursunnut
sinä tursunnet et tursunne sinä lienet tursunnut et liene tursunnut
hän tursunnee ei tursunne hän lienee tursunnut ei liene tursunnut
me tursunnemme emme tursunne me lienemme tursunneet emme liene tursunneet
te
Te
tursunnette
-"-
ette tursunne
-"-
te
Te
lienette tursunneet
lienette tursunnut
ette liene tursunneet
ette liene tursunnut
he tursunnevat eivät tursunne he lienevät tursunneet eivät liene tursunneet
passiivi tursuttaneen ei tursuttane passiivi lienee tursuttu ei liene tursuttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä tursua älä tursua sinä
hän tursutkoon älköön tursutko hän olkoon tursunnut älköön olko tursunnut
me tursutkaamme älkäämme tursutko me
te
Te
tursutkaa
-"-
älkää tursutko
-"-
te
Te
he tursutkoot älkööt tursutko he olkoot tursunneet älkööt olko tursunneet
passiivi tursuttakoon älköön tursuttako passiivi olkoon tursuttu älköön olko tursuttu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. tursuta preesens tursuava tursuttava
pitkä 1. tursutakseen1 perfekti tursunnut tursuttu
2. inessiivi tursutessa2 tursuttaessa agentti tursuama4
instruktiivi tursuten kielteinen agentti tursuamaton
3. inessiivi tursuamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi tursuamasta
illatiivi tursuamaan
adessiivi tursuamalla
abessiivi tursuamatta
instruktiivi tursuaman tursuttaman
4. nominatiivi tursuaminen
partitiivi tursuamista
5 tursuamaisillaan3