Liite:Verbitaivutus/suomi/tulla

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tulen en tule minä olen tullut en ole tullut
sinä tulet et tule sinä olet tullut et ole tullut
hän tulee ei tule hän on tullut ei ole tullut
me tulemme emme tule me olemme tulleet emme ole tulleet
te
Te
tulette
-"-
ette tule
-"-
te
Te
olette tulleet
olette tullut
ette ole tulleet
ette ole tullut
he tulevat eivät tule he ovat tulleet eivät ole tulleet
passiivi tullaan ei tulla passiivi on tultu ei ole tultu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tulin en tullut minä olin tullut en ollut tullut
sinä tulit et tullut sinä olit tullut et ollut tullut
hän tuli ei tullut hän oli tullut ei ollut tullut
me tulimme emme tulleet me olimme tulleet emme olleet tulleet
te
Te
tulitte
-"-
ette tulleet
ette tullut
te
Te
olitte tulleet
olitte tullut
ette olleet tulleet
ette ollut tullut
he tulivat eivät tulleet he olivat tulleet eivät olleet tulleet
passiivi tultiin ei tultu passiivi oli tultu ei ollut tultu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tulisin en tulisi minä olisin tullut en olisi tullut
sinä tulisit et tulisi sinä olisit tullut et olisi tullut
hän tulisi ei tulisi hän olisi tullut ei olisi tullut
me tulisimme emme tulisi me olisimme tulleet emme olisi tulleet
te
Te
tulisitte
-"-
ette tulisi
-"-
te
Te
olisitte tulleet
olisitte tullut
ette olisi tulleet
ette olisi tullut
he tulisivat eivät tulisi he olisivat tulleet eivät olisi tulleet
passiivi tultaisiin ei tultaisi passiivi olisi tultu ei olisi tultu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tullen en tulle minä lienen tullut en liene tullut
sinä tullet et tulle sinä lienet tullut et liene tullut
hän tullee ei tulle hän lienee tullut ei liene tullut
me tullemme emme tulle me lienemme tulleet emme liene tulleet
te
Te
tullette
-"-
ette tulle
-"-
te
Te
lienette tulleet
lienette tullut
ette liene tulleet
ette liene tullut
he tullevat eivät tulle he lienevät tulleet eivät liene tulleet
passiivi tultaneen ei tultane passiivi lienee tultu ei liene tultu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä tule älä tule sinä
hän tulkoon älköön tulko hän olkoon tullut älköön olko tullut
me tulkaamme älkäämme tulko me
te
Te
tulkaa
-"-
älkää tulko
-"-
te
Te
he tulkoot älkööt tulko he olkoot tulleet älkööt olko tulleet
passiivi tultakoon älköön tultako passiivi olkoon tultu älköön olko tultu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. tulla preesens tuleva tultava
pitkä 1. tullakseen1 perfekti tullut tultu
2. inessiivi tullessa2 tultaessa agentti tulema4
instruktiivi tullen kielteinen agentti tulematon
3. inessiivi tulemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. minun rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi tulemasta
illatiivi tulemaan
adessiivi tulemalla
abessiivi tulematta
instruktiivi tuleman tultaman
4. nominatiivi tuleminen
partitiivi tulemista
5. tulemaisillaan3