Liite:Verbitaivutus/suomi/tilata

Kohteesta Wikisanakirja
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tilaan luo en tilaa minä olen tilannut en ole tilannut
sinä tilaat luo et tilaa sinä olet tilannut et ole tilannut
hän tilaa luo ei tilaa hän on tilannut ei ole tilannut
me tilaamme luo emme tilaa me olemme tilanneet luo emme ole tilanneet
te
Te
tilaatte luo
-"-
ette tilaa
-"-
te
Te
olette tilanneet
olette tilannut
ette ole tilanneet
ette ole tilannut
he tilaavat luo eivät tilaa he ovat tilanneet eivät ole tilanneet
passiivi tilataan luo ei tilata passiivi on tilattu ei ole tilattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tilasin luo en tilannut minä olin tilannut en ollut tilannut
sinä tilasit luo et tilannut sinä olit tilannut et ollut tilannut
hän tilasi luo ei tilannut hän oli tilannut ei ollut tilannut
me tilasimme luo emme tilanneet me olimme tilanneet emme olleet tilanneet
te
Te
tilasitte luo
-"-
ette tilanneet
ette tilannut
te
Te
olitte tilanneet
olitte tilannut
ette olleet tilanneet
ette ollut tilannut
he tilasivat luo eivät tilanneet he olivat tilanneet eivät olleet tilanneet
passiivi tilattiin ei tilattu passiivi oli tilattu ei ollut tilattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tilaisin luo en tilaisi minä olisin tilannut en olisi tilannut
sinä tilaisit luo et tilaisi sinä olisit tilannut et olisi tilannut
hän tilaisi luo ei tilaisi hän olisi tilannut ei olisi tilannut
me tilaisimme luo emme tilaisi me olisimme tilanneet emme olisi tilanneet
te
Te
tilaisitte luo
-"-
ette tilaisi
-"-
te
Te
olisitte tilanneet
olisitte tilannut
ette olisi tilanneet
ette olisi tilannut
he tilaisivat luo eivät tilaisi he olisivat tilanneet eivät olisi tilanneet
passiivi tilattaisiin luo ei tilattaisi luo passiivi olisi tilattu ei olisi tilattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tilannen en tilanne minä lienen tilannut en liene tilannut
sinä tilannet et tilanne sinä lienet tilannut et liene tilannut
hän tilannee ei tilanne hän lienee tilannut ei liene tilannut
me tilannemme emme tilanne me lienemme tilanneet emme liene tilanneet
te
Te
tilannette
-"-
ette tilanne
-"-
te
Te
lienette tilanneet
lienette tilannut
ette liene tilanneet
ette liene tilannut
he tilannevat eivät tilanne he lienevät tilanneet eivät liene tilanneet
passiivi tilattaneen ei tilattane passiivi lienee tilattu ei liene tilattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä tilaa älä tilaa sinä
hän tilatkoon älköön tilatko hän olkoon tilannut älköön olko tilannut
me tilatkaamme älkäämme tilatko me
te
Te
tilatkaa
-"-
älkää tilatko
-"-
te
Te
he tilatkoot älkööt tilatko he olkoot tilanneet älkööt olko tilanneet
passiivi tilattakoon älköön tilattako passiivi olkoon tilattu älköön olko tilattu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. tilata preesens tilaava tilattava
pitkä 1. tilatakseen1 perfekti tilannut tilattu
2. inessiivi tilatessa2 tilattaessa agentti tilaama4
instruktiivi tilaten kielteinen agentti tilaamaton
3. inessiivi tilaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi tilaamasta
illatiivi tilaamaan
adessiivi tilaamalla
abessiivi tilaamatta
instruktiivi tilaaman tilattaman
4. nominatiivi tilaaminen
partitiivi tilaamista
5. tilaamaisillaan3