Liite:Verbitaivutus/suomi/temuta

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä temuan en temua minä olen temunnut en ole temunnut
sinä temuat et temua sinä olet temunnut et ole temunnut
hän temuaa ei temua hän on temunnut ei ole temunnut
me temuamme emme temua me olemme temunneet emme ole temunneet
te
Te
temuatte
-"-
ette temua
-"-
te
Te
olette temunneet
olette temunnut
ette ole temunneet
ette ole temunnut
he temuavat eivät temua he ovat temunneet eivät ole temunneet
passiivi temutaan ei temuta passiivi on temuttu ei ole temuttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä temusin en temunnut minä olin temunnut en ollut temunnut
sinä temusit et temunnut sinä olit temunnut et ollut temunnut
hän temusi ei temunnut hän oli temunnut ei ollut temunnut
me temusimme emme temunneet me olimme temunneet emme olleet temunneet
te
Te
temusitte
-"-
ette temunneet
ette temunnut
te
Te
olitte temunneet
olitte temunnut
ette olleet temunneet
ette olleet temunnut
he temusivat eivät temunneet he olivat temunneet eivät olleet temunneet
passiivi temuttiin ei temuttu passiivi oli temuttu ei ollut temuttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä temuaisin
(temuisin)
en temuaisi
(temuisi)
minä olisin temunnut en olisi temunnut
sinä temuaisit
(temuisit)
et temuaisi
(temuisi)
sinä olisit temunnut et olisi temunnut
hän temuaisi
(temuisi)
ei temuaisi
(temuisi)
hän olisi temunnut ei olisi temunnut
me temuaisimme
(temuisimme)
emme temuaisi
(temuisi)
me olisimme temunneet emme olisi temunneet
te
Te
temuaisitte
(temuisitte)
-"-
ette temuaisi
(temuisi)
-"-
te
Te
olisitte temunneet
olisitte temunnut
ette olisi temunneet
ette olisi temunnut
he temuaisivat
(temuisivat )
eivät temuaisi
(temuisi)
he olisivat temunneet eivät olisi temunneet
passiivi temuttaisiin ei temuttaisi passiivi olisi temuttu ei olisi temuttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä temunnen en temunne minä lienen temunnut en liene temunnut
sinä temunnet et temunne sinä lienet temunnut et liene temunnut
hän temunnee ei temunne hän lienee temunnut ei liene temunnut
me temunnemme emme temunne me lienemme temunneet emme liene temunneet
te
Te
temunnette
-"-
ette temunne
-"-
te
Te
lienette temunneet
lienette temunnut
ette liene temunneet
ette liene temunnut
he temunnevat eivät temunne he lienevät temunneet eivät liene temunneet
passiivi temuttaneen ei temuttane passiivi lienee temuttu ei liene temuttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä temua älä temua sinä
hän temutkoon älköön temutko hän olkoon temunnut älköön olko temunnut
me temutkaamme älkäämme temutko me
te
Te
temutkaa
-"-
älkää temutko
-"-
te
Te
he temutkoot älköön temutko he olkoot temunneet älkööt olko temunneet
passiivi temuttakoon älköön temuttako passiivi olkoon temuttu älköön olko temuttu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. temuta preesens temuava temuttava
pitkä 1. temutakseen1 perfekti temunnut temuttu
2. inessiivi temutessa2 temuttaessa agentti temuama4
instruktiivi temuten kielteinen agentti temuamaton
3. inessiivi temuamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi temuamasta
illatiivi temuamaan
adessiivi temuamalla
abessiivi temuamatta
instruktiivi temuaman temuttaman
4. nominatiivi temuaminen
partitiivi temuamista
5. temuamaisillaan3