Liite:Verbitaivutus/suomi/tallentaa

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Vartalot
vokaalivartalo {{{vart.vok}}}
heikko vokaalivartalo {{{vart.heik}}}
vahva vokaalivartalo {{{vart.vah}}}
konsonanttivartalo {{{vart.kons}}}

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tallennan en tallenna minä olen tallentanut en ole tallentanut
sinä tallennat et tallenna sinä olet tallentanut et ole tallentanut
hän tallentaa ei tallenna hän on tallentanut ei ole tallentanut
me tallennamme emme tallenna me olemme tallentaneet emme ole tallentaneet
te
Te
tallennatte
-"-
ette tallenna
-"-
te
Te
olette tallentaneet
olette tallentanut
ette ole tallentaneet
ette ole tallentanut
he tallentavat eivät tallenna he ovat tallentaneet eivät ole tallentaneet
passiivi tallennetaan ei tallenneta passiivi on tallennettu ei ole tallennettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tallensin en tallentanut minä olin tallentanut en ollut tallentanut
sinä tallensit et tallentanut sinä olit tallentanut et ollut tallentanut
hän tallensi ei tallentanut hän oli tallentanut ei ollut tallentanut
me tallensimme emme tallentaneet me olimme tallentaneet emme olleet tallentaneet
te
Te
tallensitte
-"-
ette tallentaneet
ette tallentanut
te
Te
olitte tallentaneet
olitte tallentanut
ette olleet tallentaneet
ette olleet tallentanut
he tallensivat eivät tallentaneet he olivat tallentaneet eivät olleet tallentaneet
passiivi tallennettiin ei tallennettu passiivi oli tallennettu ei ollut tallennettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tallentaisin en tallentaisi minä olisin tallentanut en olisi tallentanut
sinä tallentaisit et tallentaisi sinä olisit tallentanut et olisi tallentanut
hän tallentaisi ei tallentaisi hän olisi tallentanut ei olisi tallentanut
me tallentaisimme emme tallentaisi me olisimme tallentaneet emme olisi tallentaneet
te
Te
tallentaisitte
-"-
ette tallentaisi
-"-
te
Te
olisitte tallentaneet
olisitte tallentanut
ette olisi tallentaneet
ette olisi tallentanut
he tallentaisivat eivät tallentaisi he olisivat tallentaneet eivät olisi tallentaneet
passiivi tallennettaisiin ei tallennettaisi passiivi olisi tallennettu ei olisi tallennettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tallentanen en tallentane minä lienen tallentanut en liene tallentanut
sinä tallentanet et tallentane sinä lienet tallentanut et liene tallentanut
hän tallentanee ei tallentane hän lienee tallentanut ei liene tallentanut
me tallentanemme emme tallentane me lienemme tallentaneet emme liene tallentaneet
te
Te
tallentanette
-"-
ette tallentane
-"-
te
Te
lienette tallentaneet
lienette tallentanut
ette liene tallentaneet
ette liene tallentanut
he tallentanevat eivät tallentane he lienevät tallentaneet eivät liene tallentaneet
passiivi tallennettaneen ei tallennettane passiivi lienee tallennettu ei liene tallennettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä tallenna älä tallenna sinä
hän tallentakoon älköön tallentako hän olkoon tallentanut älköön olko tallentanut
me tallentakaamme älkäämme tallentako me
te
Te
tallentakaa
-"-
älkää tallentako
-"-
te
Te
he tallentakoot älkööt tallentako he olkoot tallentaneet älkööt olko tallentaneet
passiivi tallennettakoon älköön tallennettako passiivi olkoon tallennettu älköön olko tallennettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. tallentaa preesens tallentava tallennettava
pitkä 1. tallentaakseen1 perfekti tallentanut tallennettu
2. inessiivi tallentaessa2 tallennettaessa agentti tallentama4
instruktiivi tallentaen kielteinen agentti tallentamaton
3. inessiivi tallentamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi tallentamasta
illatiivi tallentamaan
adessiivi tallentamalla
abessiivi tallentamatta
instruktiivi tallentaman tallennettaman
4. nominatiivi tallentaminen
partitiivi tallentamista
5 tallentamaisillaan3