Liite:Verbitaivutus/suomi/taata

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä takaan luo en takaa minä olen taannut en ole taannut
sinä takaat luo et takaa sinä olet taannut et ole taannut
hän takaa ei takaa hän on taannut ei ole taannut
me takaamme luo emme takaa me olemme taanneet luo emme ole taanneet
te
Te
takaatte luo
-"-
ette takaa
-"-
te
Te
olette taanneet
olette taannut
ette ole taanneet
ette ole taannut
he takaavat luo eivät takaa he ovat taanneet eivät ole taanneet
passiivi taataan luo ei taata passiivi on taattu ei ole taattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä takasin luo en taannut minä olin taannut en ollut taannut
sinä takasit luo et taannut sinä olit taannut et ollut taannut
hän takasi luo ei taannut hän oli taannut ei ollut taannut
me takasimme luo emme taanneet me olimme taanneet emme olleet taanneet
te
Te
takasitte luo
-"-
ette taanneet
ette taannut
te
Te
olitte taanneet
olitte taannut
ette olleet taanneet
ette ollut taannut
he takasivat luo eivät taanneet he olivat taanneet eivät olleet taanneet
passiivi taattiin ei taattu passiivi oli taattu ei ollut taattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä takaisin en takaisi minä olisin taannut en olisi taannut
sinä takaisit luo et takaisi sinä olisit taannut et olisi taannut
hän takaisi luo ei takaisi hän olisi taannut ei olisi taannut
me takaisimme luo emme takaisi me olisimme taanneet emme olisi taanneet
te
Te
takaisitte luo
-"-
ette takaisi
-"-
te
Te
olisitte taanneet
olisitte taannut
ette olisi taanneet
ette olisi taannut
he takaisivat luo eivät takaisi he olisivat taanneet eivät olisi taanneet
passiivi taattaisiin luo ei taattaisi luo passiivi olisi taattu ei olisi taattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä taannen en taanne minä lienen taannut en liene taannut
sinä taannet et taanne sinä lienet taannut et liene taannut
hän taannee ei taanne hän lienee taannut ei liene taannut
me taannemme emme taanne me lienemme taanneet emme liene taanneet
te
Te
taannette
-"-
ette taanne
-"-
te
Te
lienette taanneet
lienette taannut
ette liene taanneet
ette liene taannut
he taannevat eivät taanne he lienevät taanneet eivät liene taanneet
passiivi taattaneen ei taattane passiivi lienee taattu ei liene taattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä takaa älä takaa sinä
hän taatkoon älköön taatko hän olkoon taannut älköön olko taannut
me taatkaamme älkäämme taatko me
te
Te
taatkaa
-"-
älkää taatko
-"-
te
Te
he taatkoot älkööt taatko he olkoot taanneet älkööt olko taanneet
passiivi taattakoon älköön taattako passiivi olkoon taattu älköön olko taattu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. taata preesens takaava taattava
pitkä 1. taatakseen1 perfekti taannut taattu
2. inessiivi taatessa2 taattaessa agentti takaama4
instruktiivi taaten kielteinen agentti takaamaton
3. inessiivi takaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi takaamasta
illatiivi takaamaan
adessiivi takaamalla
abessiivi takaamatta
instruktiivi takaaman taattaman
4. nominatiivi takaaminen
partitiivi takaamista
5. takaamaisillaan3