Liite:Verbitaivutus/suomi/syljeskellä

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä syljeskelen en syljeskele minä olen syljeskellyt en ole syljeskellyt
sinä syljeskelet et syljeskele sinä olet syljeskellyt et ole syljeskellyt
hän syljeskelee ei syljeskele hän on syljeskellyt ei ole syljeskellyt
me syljeskelemme emme syljeskele me olemme syljeskelleet emme ole syljeskelleet
te
Te
syljeskelette
-"-
ette syljeskele
-"-
te
Te
olette syljeskelleet
olette syljeskellyt
ette ole syljeskelleet
ette ole syljeskellyt
he syljeskelevät eivät syljeskele he ovat syljeskelleet eivät ole syljeskelleet
passiivi syljeskellään ei syljeskellä passiivi on syljeskelty ei ole syljeskelty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä syljeskelin en syljeskellyt minä olin syljeskellyt en ollut syljeskellyt
sinä syljeskelit et syljeskellyt sinä olit syljeskellyt et ollut syljeskellyt
hän syljeskeli ei syljeskellyt hän oli syljeskellyt ei ollut syljeskellyt
me syljeskelimme emme syljeskelleet me olimme syljeskelleet emme olleet syljeskelleet
te
Te
syljeskelitte
-"-
ette syljeskelleet
ette syljeskellyt
te
Te
olitte syljeskelleet
olitte syljeskellyt
ette olleet syljeskelleet
ette olleet syljeskellyt
he syljeskelivät eivät syljeskelleet he olivat syljeskelleet eivät olleet syljeskelleet
passiivi syljeskeltiin ei syljeskelty passiivi oli syljeskelty ei ollut syljeskelty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä syljeskelisin en syljeskelisi minä olisin syljeskellyt en olisi syljeskellyt
sinä syljeskelisit et syljeskelisi sinä olisit syljeskellyt et olisi syljeskellyt
hän syljeskelisi ei syljeskelisi hän olisi syljeskellyt ei olisi syljeskellyt
me syljeskelisimme emme syljeskelisi me olisimme syljeskelleet emme olisi syljeskelleet
te
Te
syljeskelisitte
-"-
ette syljeskelisi
-"-
te
Te
olisitte syljeskelleet
olisitte syljeskellyt
ette olisi syljeskelleet
ette olisi syljeskellyt
he syljeskelisivät eivät syljeskelisi he olisivat syljeskelleet eivät olisi syljeskelleet
passiivi syljeskeltäisiin ei syljeskeltäisi passiivi olisi syljeskelty ei olisi syljeskelty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä syljeskellen en syljeskelle minä lienen syljeskellyt en liene syljeskellyt
sinä syljeskellet et syljeskelle sinä lienet syljeskellyt et liene syljeskellyt
hän syljeskellee ei syljeskelle hän lienee syljeskellyt ei liene syljeskellyt
me syljeskellemme emme syljeskelle me lienemme syljeskelleet emme liene syljeskelleet
te
Te
syljeskellette
-"-
ette syljeskelle
-"-
te
Te
lienette syljeskelleet
lienette syljeskellyt
ette liene syljeskelleet
ette liene syljeskellyt
he syljeskellevät eivät syljeskelle he lienevät syljeskelleet eivät liene syljeskelleet
passiivi syljeskeltäneen ei syljeskeltäne passiivi lienee syljeskelty ei liene syljeskelty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä syljeskele älä syljeskele sinä
hän syljeskelköön älköön syljeskelkö hän olkoon syljeskellyt älköön olko syljeskellyt
me syljeskelkäämme älkäämme syljeskelkö me
te
Te
syljeskelkää
-"-
älkää syljeskelkö
-"-
te
Te
he syljeskelkööt älkööt syljeskelkö he olkoot syljeskelleet älkööt olko syljeskelleet
passiivi syljeskeltäköön älköön syljeskeltäkö passiivi olkoon syljeskelty älköön olko syljeskelty

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. syljeskellä preesens syljeskelevä syljeskeltävä
pitkä 1. syljeskelläkseen1 perfekti syljeskellyt syljeskelty
2. inessiivi syljeskellessä2 syljeskeltäessä agentti syljeskelemä4
instruktiivi syljeskellen kielteinen agentti syljeskelemätön
3. inessiivi syljeskelemässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. minun rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi syljeskelemästä
illatiivi syljeskelemään
adessiivi syljeskelemällä
abessiivi syljeskelemättä
instruktiivi syljeskelemän syljeskeltämän
4. nominatiivi syljeskeleminen
partitiivi syljeskelemistä
5 syljeskelemäisillään3