Liite:Verbitaivutus/suomi/sormeilla

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä sormeilen en sormeile minä olen sormeillut en ole sormeillut
sinä sormeilet et sormeile sinä olet sormeillut et ole sormeillut
hän sormeilee ei sormeile hän on sormeillut ei ole sormeillut
me sormeilemme emme sormeile me olemme sormeilleet emme ole sormeilleet
te
Te
sormeilette
-"-
ette sormeile
-"-
te
Te
olette sormeilleet
olette sormeillut
ette ole sormeilleet
ette ole sormeillut
he sormeilevat eivät sormeile he ovat sormeilleet eivät ole sormeilleet
passiivi sormeillaan ei sormeilla passiivi on sormeiltu ei ole sormeiltu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä sormeilin en sormeillut minä olin sormeillut en ollut sormeillut
sinä sormeilit et sormeillut sinä olit sormeillut et ollut sormeillut
hän sormeili ei sormeillut hän oli sormeillut ei ollut sormeillut
me sormeilimme emme sormeilleet me olimme sormeilleet emme olleet sormeilleet
te
Te
sormeilitte
-"-
ette sormeilleet
ette sormeillut
te
Te
olitte sormeilleet
olitte sormeillut
ette olleet sormeilleet
ette olleet sormeillut
he sormeilivat eivät sormeilleet he olivat sormeilleet eivät olleet sormeilleet
passiivi sormeiltiin ei sormeiltu passiivi oli sormeiltu ei ollut sormeiltu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä sormeilisin en sormeilisi minä olisin sormeillut en olisi sormeillut
sinä sormeilisit et sormeilisi sinä olisit sormeillut et olisi sormeillut
hän sormeilisi ei sormeilisi hän olisi sormeillut ei olisi sormeillut
me sormeilisimme emme sormeilisi me olisimme sormeilleet emme olisi sormeilleet
te
Te
sormeilisitte
-"-
ette sormeilisi
-"-
te
Te
olisitte sormeilleet
olisitte sormeillut
ette olisi sormeilleet
ette olisi sormeillut
he sormeilisivat eivät sormeilisi he olisivat sormeilleet eivät olisi sormeilleet
passiivi sormeiltaisiin ei sormeiltaisi passiivi olisi sormeiltu ei olisi sormeiltu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä sormeillen en sormeille minä lienen sormeillut en liene sormeillut
sinä sormeillet et sormeille sinä lienet sormeillut et liene sormeillut
hän sormeillee ei sormeille hän lienee sormeillut ei liene sormeillut
me sormeillemme emme sormeille me lienemme sormeilleet emme liene sormeilleet
te
Te
sormeillette
-"-
ette sormeille
-"-
te
Te
lienette sormeilleet
lienette sormeillut
ette liene sormeilleet
ette liene sormeillut
he sormeillevat eivät sormeille he lienevät sormeilleet eivät liene sormeilleet
passiivi sormeiltaneen ei sormeiltane passiivi lienee sormeiltu ei liene sormeiltu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä sormeile älä sormeile sinä
hän sormeilkoon älköön sormeilko hän olkoon sormeillut älköön olko sormeillut
me sormeilkaamme älkäämme sormeilko me
te
Te
sormeilkaa
-"-
älkää sormeilko
-"-
te
Te
he sormeilkoot älkööt sormeilko he olkoot sormeilleet älkööt olko sormeilleet
passiivi sormeiltakoon älköön sormeiltako passiivi olkoon sormeiltu älköön olko sormeiltu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. sormeilla preesens sormeileva sormeiltava
pitkä 1. sormeillakseen1 perfekti sormeillut sormeiltu
2. inessiivi sormeillessa2 sormeiltaessa agentti sormeilema4
instruktiivi sormeillen kielteinen agentti sormeilematon
3. inessiivi sormeilemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. minun rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi sormeilemasta
illatiivi sormeilemaan
adessiivi sormeilemalla
abessiivi sormeilematta
instruktiivi sormeileman sormeiltaman
4. nominatiivi sormeileminen
partitiivi sormeilemista
5 sormeilemaisillaan3