Liite:Verbitaivutus/suomi/solvata

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä solvaan luo en solvaa minä olen solvannut en ole solvannut
sinä solvaat luo et solvaa sinä olet solvannut et ole solvannut
hän solvaa luo ei solvaa hän on solvannut ei ole solvannut
me solvaamme luo emme solvaa me olemme solvanneet luo emme ole solvanneet
te
Te
solvaatte luo
-"-
ette solvaa
-"-
te
Te
olette solvanneet
olette solvannut
ette ole solvanneet
ette ole solvannut
he solvaavat luo eivät solvaa he ovat solvanneet eivät ole solvanneet
passiivi solvataan luo ei solvata passiivi on solvattu ei ole solvattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä solvasin luo en solvannut minä olin solvannut en ollut solvannut
sinä solvasit luo et solvannut sinä olit solvannut et ollut solvannut
hän solvasi luo ei solvannut hän oli solvannut ei ollut solvannut
me solvasimme luo emme solvanneet me olimme solvanneet emme olleet solvanneet
te
Te
solvasitte luo
-"-
ette solvanneet
ette solvannut
te
Te
olitte solvanneet
olitte solvannut
ette olleet solvanneet
ette ollut solvannut
he solvasivat luo eivät solvanneet he olivat solvanneet eivät olleet solvanneet
passiivi solvattiin ei solvattu passiivi oli solvattu ei ollut solvattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä solvaisin luo en solvaisi minä olisin solvannut en olisi solvannut
sinä solvaisit luo et solvaisi sinä olisit solvannut et olisi solvannut
hän solvaisi luo ei solvaisi hän olisi solvannut ei olisi solvannut
me solvaisimme luo emme solvaisi me olisimme solvanneet emme olisi solvanneet
te
Te
solvaisitte luo
-"-
ette solvaisi
-"-
te
Te
olisitte solvanneet
olisitte solvannut
ette olisi solvanneet
ette olisi solvannut
he solvaisivat luo eivät solvaisi he olisivat solvanneet eivät olisi solvanneet
passiivi solvattaisiin luo ei solvattaisi luo passiivi olisi solvattu ei olisi solvattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä solvannen en solvanne minä lienen solvannut en liene solvannut
sinä solvannet et solvanne sinä lienet solvannut et liene solvannut
hän solvannee ei solvanne hän lienee solvannut ei liene solvannut
me solvannemme emme solvanne me lienemme solvanneet emme liene solvanneet
te
Te
solvannette
-"-
ette solvanne
-"-
te
Te
lienette solvanneet
lienette solvannut
ette liene solvanneet
ette liene solvannut
he solvannevat eivät solvanne he lienevät solvanneet eivät liene solvanneet
passiivi solvattaneen ei solvattane passiivi lienee solvattu ei liene solvattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä solvaa älä solvaa sinä
hän solvatkoon älköön solvatko hän olkoon solvannut älköön olko solvannut
me solvatkaamme älkäämme solvatko me
te
Te
solvatkaa
-"-
älkää solvatko
-"-
te
Te
he solvatkoot älkööt solvatko he olkoot solvanneet älkööt olko solvanneet
passiivi solvattakoon älköön solvattako passiivi olkoon solvattu älköön olko solvattu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. solvata preesens solvaava solvattava
pitkä 1. solvatakseen1 perfekti solvannut solvattu
2. inessiivi solvatessa2 solvattaessa agentti solvaama4
instruktiivi solvaten kielteinen agentti solvaamaton
3. inessiivi solvaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi solvaamasta
illatiivi solvaamaan
adessiivi solvaamalla
abessiivi solvaamatta
instruktiivi solvaaman solvattaman
4. nominatiivi solvaaminen
partitiivi solvaamista
5. solvaamaisillaan3