Liite:Verbitaivutus/suomi/sallia

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä sallin en salli minä olen sallinut en ole sallinut
sinä sallit et salli sinä olet sallinut et ole sallinut
hän sallii ei salli hän on sallinut ei ole sallinut
me sallimme emme salli me olemme sallineet emme ole sallineet
te
Te
sallitte
-"-
ette salli
-"-
te
Te
olette sallineet
olette sallinut
ette ole sallineet
ette ole sallinut
he sallivat eivät salli he ovat sallineet eivät ole sallineet
passiivi sallitaan ei sallita passiivi on sallittu ei ole sallittu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä sallin en sallinut minä olin sallinut en ollut sallinut
sinä sallit et sallinut sinä olit sallinut et ollut sallinut
hän salli ei sallinut hän oli sallinut ei ollut sallinut
me sallimme emme sallineet me olimme sallineet emme olleet sallineet
te
Te
sallitte
-"-
ette sallineet
ette sallinut
te
Te
olitte sallineet
olitte sallinut
ette olleet sallineet
ette olleet sallinut
he sallivat eivät sallineet he olivat sallineet eivät olleet sallineet
passiivi sallittiin ei sallittu passiivi oli sallittu ei ollut sallittu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä sallisin en sallisi minä olisin sallinut en olisi sallinut
sinä sallisit et sallisi sinä olisit sallinut et olisi sallinut
hän sallisi ei sallisi hän olisi sallinut ei olisi sallinut
me sallisimme emme sallisi me olisimme sallineet emme olisi sallineet
te
Te
sallisitte
-"-
ette sallisi
-"-
te
Te
olisitte sallineet
olisitte sallinut
ette olisi sallineet
ette olisi sallinut
he sallisivat eivät sallisi he olisivat sallineet eivät olisi sallineet
passiivi sallittaisiin ei sallittaisi passiivi olisi sallittu ei olisi sallittu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä sallinen en salline minä lienen sallinut en liene sallinut
sinä sallinet et salline sinä lienet sallinut et liene sallinut
hän sallinee ei salline hän lienee sallinut ei liene sallinut
me sallinemme emme salline me lienemme sallineet emme liene sallineet
te
Te
sallinette
-"-
ette salline
-"-
te
Te
lienette sallineet
lienette sallinut
ette liene sallineet
ette liene sallinut
he sallinevat eivät salline he lienevät sallineet eivät liene sallineet
passiivi sallittaneen ei sallittane passiivi lienee sallittu ei liene sallittu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä salli älä salli sinä
hän sallikoon älköön salliko hän olkoon sallinut älköön olko sallinut
me sallikaamme älkäämme salliko me
te
Te
sallikaa
-"-
älkää salliko
-"-
te
Te
he sallikoot älkööt salliko he olkoot sallineet älkööt olko sallineet
passiivi sallittakoon älköön sallittako passiivi olkoon sallittu älköön olko sallittu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. sallia preesens salliva sallittava
pitkä 1. salliakseen1 perfekti sallinut sallittu
2. inessiivi salliessa2 sallittaessa agentti sallima4
instruktiivi sallien kielteinen agentti sallimaton
3. inessiivi sallimassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi sallimasta
illatiivi sallimaan
adessiivi sallimalla
abessiivi sallimatta
instruktiivi salliman sallittaman
4. nominatiivi salliminen
partitiivi sallimista
5 sallimaisillaan3