Liite:Verbitaivutus/suomi/sähistä

Kohteesta Wikisanakirja
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä sähisen en sähise minä olen sähissyt en ole sähissyt
sinä sähiset et sähise sinä olet sähissyt et ole sähissyt
hän sähisee ei sähise hän on sähissyt ei ole sähissyt
me sähisemme emme sähise me olemme sähisseet emme ole sähisseet
te
Te
sähisette
-"-
ette sähise
-"-
te
Te
olette sähisseet
olette sähissyt
ette ole sähisseet
ette ole sähissyt
he sähisevät eivät sähise he ovat sähisseet eivät ole sähisseet
passiivi sähistään ei sähistä passiivi on sähisty ei ole sähisty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä sähisin en sähissyt minä olin sähissyt en ollut sähissyt
sinä sähisit et sähissyt sinä olit sähissyt et ollut sähissyt
hän sähisi ei sähissyt hän oli sähissyt ei ollut sähissyt
me sähisimme emme sähisseet me olimme sähisseet emme olleet sähisseet
te
Te
sähisitte
-"-
ette sähisseet
ette sähissyt
te
Te
olitte sähisseet
olitte sähissyt
ette olleet sähisseet
ette ollut sähissyt
he sähisivät eivät sähisseet he olivat sähisseet eivät olleet sähisseet
passiivi sähistiin ei sähisty passiivi oli sähisty ei ollut sähisty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä sähisisin en sähisisi minä olisin sähissyt en olisi sähissyt
sinä sähisisit et sähisisi sinä olisit sähissyt et olisi sähissyt
hän sähisisi ei sähisisi hän olisi sähissyt ei olisi sähissyt
me sähisisimme emme sähisisi me olisimme sähisseet emme olisi sähisseet
te
Te
sähisisitte
-"-
ette sähisisi
-"-
te
Te
olisitte sähisseet
olisitte sähissyt
ette olisi sähisseet
ette olisi sähissyt
he sähisisivät eivät sähisisi he olisivat sähisseet eivät olisi sähisseet
passiivi sähistäisiin ei sähistäisi passiivi olisi sähisty ei olisi sähisty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä sähissen en sähisse minä lienen sähissyt en liene sähissyt
sinä sähisset et sähisse sinä lienet sähissyt et liene sähissyt
hän sähissee ei sähisse hän lienee sähissyt ei liene sähissyt
me sähissemme emme sähisse me lienemme sähisseet emme liene sähisseet
te
Te
sähissette
-"-
ette sähisse
-"-
te
Te
lienette sähisseet
lienette sähissyt
ette liene sähisseet
ette liene sähissyt
he sähissevät eivät sähisse he lienevät sähisseet eivät liene sähisseet
passiivi sähistäneen ei sähistäne passiivi lienee sähisty ei liene sähisty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä sähise älä sähise sinä
hän sähisköön älköön sähiskö hän olkoon sähissyt älköön olko sähissyt
me sähiskäämme älkäämme sähiskö me
te
Te
sähiskää
-"-
älkää sähiskö
-"-
te
Te
he sähiskööt älkööt sähiskö he olkoot sähisseet älkööt olko sähisseet
passiivi sähistäköön älköön sähistäkö passiivi olkoon sähisty älköön olko sähisty

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. sähistä preesens sähisevä sähistävä
pitkä 1. sähistäkseen1 perfekti sähissyt sähisty
2. inessiivi sähistessä2 sähistäessä agentti sähisemä4
instruktiivi sähisten kielteinen agentti sähisemätön
3. inessiivi sähisemässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi sähisemästä
illatiivi sähisemään
adessiivi sähisemällä
abessiivi sähisemättä
instruktiivi sähisemän sähistämän
4. nominatiivi sähiseminen
partitiivi sähisemistä
5. sähisemäisillään3