Liite:Verbitaivutus/suomi/sääliä

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä säälin en sääli minä olen säälinyt en ole säälinyt
sinä säälit et sääli sinä olet säälinyt et ole säälinyt
hän säälii ei sääli hän on säälinyt ei ole säälinyt
me säälimme emme sääli me olemme säälineet emme ole säälineet
te
Te
säälitte
-"-
ette sääli
-"-
te
Te
olette säälineet
olette säälinyt
ette ole säälineet
ette ole säälinyt
he säälivät eivät sääli he ovat säälineet eivät ole säälineet
passiivi säälitään ei säälitä passiivi on säälitty ei ole säälitty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä säälin en säälinyt minä olin säälinyt en ollut säälinyt
sinä säälit et säälinyt sinä olit säälinyt et ollut säälinyt
hän sääli ei säälinyt hän oli säälinyt ei ollut säälinyt
me säälimme emme säälineet me olimme säälineet emme olleet säälineet
te
Te
säälitte
-"-
ette säälineet
ette säälinyt
te
Te
olitte säälineet
olitte säälinyt
ette olleet säälineet
ette olleet säälinyt
he säälivät eivät säälineet he olivat säälineet eivät olleet säälineet
passiivi säälittiin ei säälitty passiivi oli säälitty ei ollut säälitty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä säälisin en säälisi minä olisin säälinyt en olisi säälinyt
sinä säälisit et säälisi sinä olisit säälinyt et olisi säälinyt
hän säälisi ei säälisi hän olisi säälinyt ei olisi säälinyt
me säälisimme emme säälisi me olisimme säälineet emme olisi säälineet
te
Te
säälisitte
-"-
ette säälisi
-"-
te
Te
olisitte säälineet
olisitte säälinyt
ette olisi säälineet
ette olisi säälinyt
he säälisivät eivät säälisi he olisivat säälineet eivät olisi säälineet
passiivi säälittäisiin ei säälittäisi passiivi olisi säälitty ei olisi säälitty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä säälinen en sääline minä lienen säälinyt en liene säälinyt
sinä säälinet et sääline sinä lienet säälinyt et liene säälinyt
hän säälinee ei sääline hän lienee säälinyt ei liene säälinyt
me säälinemme emme sääline me lienemme säälineet emme liene säälineet
te
Te
säälinette
-"-
ette sääline
-"-
te
Te
lienette säälineet
lienette säälinyt
ette liene säälineet
ette liene säälinyt
he säälinevät eivät sääline he lienevät säälineet eivät liene säälineet
passiivi säälittäneen ei säälittäne passiivi lienee säälitty ei liene säälitty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä sääli älä sääli sinä
hän sääliköön älköön säälikö hän olkoon säälinyt älköön olko säälinyt
me säälikäämme älkäämme säälikö me
te
Te
säälikää
-"-
älkää säälikö
-"-
te
Te
he säälikööt älkööt säälikö he olkoot säälineet älkööt olko säälineet
passiivi säälittäköön älköön säälittäkö passiivi olkoon säälitty älköön olko säälitty

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. sääliä preesens säälivä säälittävä
pitkä 1. sääliäkseen1 perfekti säälinyt säälitty
2. inessiivi sääliessä2 säälittäessä agentti säälimä4
instruktiivi säälien kielteinen agentti säälimätön
3. inessiivi säälimässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi säälimästä
illatiivi säälimään
adessiivi säälimällä
abessiivi säälimättä
instruktiivi säälimän säälittämän
4. nominatiivi sääliminen
partitiivi säälimistä
5. säälimäisillään3