Liite:Verbitaivutus/suomi/ruokota

Wikisanakirjasta
Vartalot
vokaalivartalo ruokkoa-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo ruokot-

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ruokkoan en ruokkoa minä olen ruokonnut en ole ruokonnut
sinä ruokkoat et ruokkoa sinä olet ruokonnut et ole ruokonnut
hän ruokkoaa ei ruokkoa hän on ruokonnut ei ole ruokonnut
me ruokkoamme emme ruokkoa me olemme ruokonneet emme ole ruokonneet
te
Te
ruokkoatte
-"-
ette ruokkoa
-"-
te
Te
olette ruokonneet
olette ruokonnut
ette ole ruokonneet
ette ole ruokonnut
he ruokkoavat eivät ruokkoa he ovat ruokonneet eivät ole ruokonneet
passiivi ruokotaan ei ruokota passiivi on ruokottu ei ole ruokottu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ruokkosin en ruokonnut minä olin ruokonnut en ollut ruokonnut
sinä ruokkosit et ruokonnut sinä olit ruokonnut et ollut ruokonnut
hän ruokkosi ei ruokonnut hän oli ruokonnut ei ollut ruokonnut
me ruokkosimme emme ruokonneet me olimme ruokonneet emme olleet ruokonneet
te
Te
ruokkositte
-"-
ette ruokonneet
ette ruokonnut
te
Te
olitte ruokonneet
olitte ruokonnut
ette olleet ruokonneet
ette olleet ruokonnut
he ruokkosivat eivät ruokonneet he olivat ruokonneet eivät olleet ruokonneet
passiivi ruokottiin ei ruokottu passiivi oli ruokottu ei ollut ruokottu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ruokkoaisin
(ruokkoisin)
en ruokkoaisi
(ruokkoisi)
minä olisin ruokonnut en olisi ruokonnut
sinä ruokkoaisit
(ruokkoisit)
et ruokkoaisi
(ruokkoisi)
sinä olisit ruokonnut et olisi ruokonnut
hän ruokkoaisi
(ruokkoisi)
ei ruokkoaisi
(ruokkoisi)
hän olisi ruokonnut ei olisi ruokonnut
me ruokkoaisimme
(ruokkoisimme)
emme ruokkoaisi
(ruokkoisi)
me olisimme ruokonneet emme olisi ruokonneet
te
Te
ruokkoaisitte
(ruokkoisitte)
-"-
ette ruokkoaisi
(ruokkoisi)
-"-
te
Te
olisitte ruokonneet
olisitte ruokonnut
ette olisi ruokonneet
ette olisi ruokonnut
he ruokkoaisivat
(ruokkoisivat )
eivät ruokkoaisi
(ruokkoisi)
he olisivat ruokonneet eivät olisi ruokonneet
passiivi ruokottaisiin ei ruokottaisi passiivi olisi ruokottu ei olisi ruokottu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ruokonnen en ruokonne minä lienen ruokonnut en liene ruokonnut
sinä ruokonnet et ruokonne sinä lienet ruokonnut et liene ruokonnut
hän ruokonnee ei ruokonne hän lienee ruokonnut ei liene ruokonnut
me ruokonnemme emme ruokonne me lienemme ruokonneet emme liene ruokonneet
te
Te
ruokonnette
-"-
ette ruokonne
-"-
te
Te
lienette ruokonneet
lienette ruokonnut
ette liene ruokonneet
ette liene ruokonnut
he ruokonnevat eivät ruokonne he lienevät ruokonneet eivät liene ruokonneet
passiivi ruokottaneen ei ruokottane passiivi lienee ruokottu ei liene ruokottu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä ruokkoa älä ruokkoa sinä
hän ruokotkoon älköön ruokotko hän olkoon ruokonnut älköön olko ruokonnut
me ruokotkaamme älkäämme ruokotko me
te
Te
ruokotkaa
-"-
älkää ruokotko
-"-
te
Te
he ruokotkoot älkööt ruokotko he olkoot ruokonneet älkööt olko ruokonneet
passiivi ruokottakoon älköön ruokottako passiivi olkoon ruokottu älköön olko ruokottu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. ruokota preesens ruokkoava ruokottava
pitkä 1. ruokotakseen1 perfekti ruokonnut ruokottu
2. inessiivi ruokotessa2 ruokottaessa agentti ruokkoama4
instruktiivi ruokoten kielteinen agentti ruokkoamaton
3. inessiivi ruokkoamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi ruokkoamasta
illatiivi ruokkoamaan
adessiivi ruokkoamalla
abessiivi ruokkoamatta
instruktiivi ruokkoaman ruokottaman
4. ruokkoaminen
5 ruokkoamaisillaan3