Liite:Verbitaivutus/suomi/raueta

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

72 D[muokkaa]

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä raukenen en raukene minä olen rauennut en ole rauennut
sinä raukenet et raukene sinä olet rauennut et ole rauennut
hän raukenee ei raukene hän on rauennut ei ole rauennut
me raukenemme emme raukene me olemme rauenneet emme ole rauenneet
te
Te
raukenette
-"-
ette raukene
-"-
te
Te
olette rauenneet
olette rauennut
ette ole rauenneet
ette ole rauennut
he raukenevat eivät raukene he ovat rauenneet eivät ole rauenneet
passiivi rauetaan ei raueta passiivi on rauettu ei ole rauettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä raukenin en rauennut minä olin rauennut en ollut rauennut
sinä raukenit et rauennut sinä olit rauennut et ollut rauennut
hän raukeni ei rauennut hän oli rauennut ei ollut rauennut
me raukenimme emme rauenneet me olimme rauenneet emme olleet rauenneet
te
Te
raukenitte
-"-
ette rauenneet
ette rauennut
te
Te
olitte rauenneet
olitte rauennut
ette olleet rauenneet
ette olleet rauennut
he raukenivat eivät rauenneet he olivat rauenneet eivät olleet rauenneet
passiivi rauettiin ei rauettu passiivi oli rauettu ei ollut rauettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä raukenisin en raukenisi minä olisin rauennut en olisi rauennut
sinä raukenisit et raukenisi sinä olisit rauennut et olisi rauennut
hän raukenisi ei raukenisi hän olisi rauennut ei olisi rauennut
me raukenisimme emme raukenisi me olisimme rauenneet emme olisi rauenneet
te
Te
raukenisitte
-"-
ette raukenisi
-"-
te
Te
olisitte rauenneet
olisitte rauennut
ette olisi rauenneet
ette olisi rauennut
he raukenisivat eivät raukenisi he olisivat rauenneet eivät olisi rauenneet
passiivi rauettaisiin ei rauettaisi passiivi olisi rauettu ei olisi rauettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä rauennen en rauenne minä lienen rauennut en liene rauennut
sinä rauennet et rauenne sinä lienet rauennut et liene rauennut
hän rauennee ei rauenne hän lienee rauennut ei liene rauennut
me rauennemme emme rauenne me lienemme rauenneet emme liene rauenneet
te
Te
rauennette
-"-
ette rauenne
-"-
te
Te
lienette rauenneet
lienette rauennut
ette liene rauenneet
ette liene rauennut
he rauennevat eivät rauenne he lienevät rauenneet eivät liene rauenneet
passiivi rauettaneen ei rauettane passiivi lienee rauettu ei liene rauettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä raukene älä raukene sinä
hän rauetkoon älköön rauetko hän olkoon rauennut älköön olko rauennut
me rauetkaamme älkäämme rauetko me
te
Te
rauetkaa
-"-
älkää rauetko
-"-
te
Te
he rauetkoot älkööt rauetko he olkoot rauenneet älkööt olko rauenneet
passiivi rauettakoon älköön rauettako passiivi olkoon rauettu älköön olko rauettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. raueta preesens raukeneva rauettava
pitkä 1. rauetakseen1 perfekti rauennut rauettu
2. inessiivi rauetessa2 rauettaessa agentti raukenema4
instruktiivi raueten kielteinen agentti raukenematon
3. inessiivi raukenemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi raukenemasta
illatiivi raukenemaan
adessiivi raukenemalla
abessiivi raukenematta
instruktiivi raukeneman rauettaman
4. nominatiivi raukeneminen
partitiivi raukenemista
5 raukenemaisillaan3


74 D[muokkaa]

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä raukean en raukea minä olen rauennut en ole rauennut
sinä raukeat et raukea sinä olet rauennut et ole rauennut
hän raukeaa ei raukea hän on rauennut ei ole rauennut
me raukeamme emme raukea me olemme rauenneet emme ole rauenneet
te
Te
raukeatte
-"-
ette raukea
-"-
te
Te
olette rauenneet
olette rauennut
ette ole rauenneet
ette ole rauennut
he raukeavat eivät raukea he ovat rauenneet eivät ole rauenneet
passiivi rauetaan ei raueta passiivi on rauettu ei ole rauettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä raukesin en rauennut minä olin rauennut en ollut rauennut
sinä raukesit et rauennut sinä olit rauennut et ollut rauennut
hän raukesi ei rauennut hän oli rauennut ei ollut rauennut
me raukesimme emme rauenneet me olimme rauenneet emme olleet rauenneet
te
Te
raukesitte
-"-
ette rauenneet
ette rauennut
te
Te
olitte rauenneet
olitte rauennut
ette olleet rauenneet
ette olleet rauennut
he raukesivat eivät rauenneet he olivat rauenneet eivät olleet rauenneet
passiivi rauettiin ei rauettu passiivi oli rauettu ei ollut rauettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä raukeaisin
(raukeisin)
en raukeaisi
(raukeisi)
minä olisin rauennut en olisi rauennut
sinä raukeaisit
(raukeisit)
et raukeaisi
(raukeisi)
sinä olisit rauennut et olisi rauennut
hän raukeaisi
(raukeisi)
ei raukeaisi
(raukeisi)
hän olisi rauennut ei olisi rauennut
me raukeaisimme
(raukeisimme)
emme raukeaisi
(raukeisi)
me olisimme rauenneet emme olisi rauenneet
te
Te
raukeaisitte
(raukeisitte)
-"-
ette raukeaisi
(raukeisi)
-"-
te
Te
olisitte rauenneet
olisitte rauennut
ette olisi rauenneet
ette olisi rauennut
he raukeaisivat
(raukeisivat )
eivät raukeaisi
(raukeisi)
he olisivat rauenneet eivät olisi rauenneet
passiivi rauettaisiin ei rauettaisi passiivi olisi rauettu ei olisi rauettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä rauennen en rauenne minä lienen rauennut en liene rauennut
sinä rauennet et rauenne sinä lienet rauennut et liene rauennut
hän rauennee ei rauenne hän lienee rauennut ei liene rauennut
me rauennemme emme rauenne me lienemme rauenneet emme liene rauenneet
te
Te
rauennette
-"-
ette rauenne
-"-
te
Te
lienette rauenneet
lienette rauennut
ette liene rauenneet
ette liene rauennut
he rauennevat eivät rauenne he lienevät rauenneet eivät liene rauenneet
passiivi rauettaneen ei rauettane passiivi lienee rauettu ei liene rauettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä raukea älä raukea sinä
hän rauetkoon älköön rauetko hän olkoon rauennut älköön olko rauennut
me rauetkaamme älkäämme rauetko me
te
Te
rauetkaa
-"-
älkää rauetko
-"-
te
Te
he rauetkoot älkööt rauetko he olkoot rauenneet älkööt olko rauenneet
passiivi rauettakoon älköön rauettako passiivi olkoon rauettu älköön olko rauettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. raueta preesens raukeava rauettava
pitkä 1. rauetakseen1 perfekti rauennut rauettu
2. inessiivi rauetessa2 rauettaessa agentti raukeama4
instruktiivi raueten kielteinen agentti raukeamaton
3. inessiivi raukeamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi raukeamasta
illatiivi raukeamaan
adessiivi raukeamalla
abessiivi raukeamatta
instruktiivi raukeaman rauettaman
4. nominatiivi raukeaminen
partitiivi raukeamista
5 raukeamaisillaan3