Liite:Verbitaivutus/suomi/ratketa

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ratkean en ratkea minä olen ratkennut en ole ratkennut
sinä ratkeat et ratkea sinä olet ratkennut et ole ratkennut
hän ratkeaa ei ratkea hän on ratkennut ei ole ratkennut
me ratkeamme emme ratkea me olemme ratkenneet emme ole ratkenneet
te
Te
ratkeatte
-"-
ette ratkea
-"-
te
Te
olette ratkenneet
olette ratkennut
ette ole ratkenneet
ette ole ratkennut
he ratkeavat eivät ratkea he ovat ratkenneet eivät ole ratkenneet
passiivi ratketaan ei ratketa passiivi on ratkettu ei ole ratkettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ratkesin en ratkennut minä olin ratkennut en ollut ratkennut
sinä ratkesit et ratkennut sinä olit ratkennut et ollut ratkennut
hän ratkesi ei ratkennut hän oli ratkennut ei ollut ratkennut
me ratkesimme emme ratkenneet me olimme ratkenneet emme olleet ratkenneet
te
Te
ratkesitte
-"-
ette ratkenneet
ette ratkennut
te
Te
olitte ratkenneet
olitte ratkennut
ette olleet ratkenneet
ette olleet ratkennut
he ratkesivat eivät ratkenneet he olivat ratkenneet eivät olleet ratkenneet
passiivi ratkettiin ei ratkettu passiivi oli ratkettu ei ollut ratkettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ratkeaisin
(ratkeisin)
en ratkeaisi
(ratkeisi)
minä olisin ratkennut en olisi ratkennut
sinä ratkeaisit
(ratkeisit)
et ratkeaisi
(ratkeisi)
sinä olisit ratkennut et olisi ratkennut
hän ratkeaisi
(ratkeisi)
ei ratkeaisi
(ratkeisi)
hän olisi ratkennut ei olisi ratkennut
me ratkeaisimme
(ratkeisimme)
emme ratkeaisi
(ratkeisi)
me olisimme ratkenneet emme olisi ratkenneet
te
Te
ratkeaisitte
(ratkeisitte)
-"-
ette ratkeaisi
(ratkeisi)
-"-
te
Te
olisitte ratkenneet
olisitte ratkennut
ette olisi ratkenneet
ette olisi ratkennut
he ratkeaisivat
(ratkeisivat )
eivät ratkeaisi
(ratkeisi)
he olisivat ratkenneet eivät olisi ratkenneet
passiivi ratkettaisiin ei ratkettaisi passiivi olisi ratkettu ei olisi ratkettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ratkennen en ratkenne minä lienen ratkennut en liene ratkennut
sinä ratkennet et ratkenne sinä lienet ratkennut et liene ratkennut
hän ratkennee ei ratkenne hän lienee ratkennut ei liene ratkennut
me ratkennemme emme ratkenne me lienemme ratkenneet emme liene ratkenneet
te
Te
ratkennette
-"-
ette ratkenne
-"-
te
Te
lienette ratkenneet
lienette ratkennut
ette liene ratkenneet
ette liene ratkennut
he ratkennevat eivät ratkenne he lienevät ratkenneet eivät liene ratkenneet
passiivi ratkettaneen ei ratkettane passiivi lienee ratkettu ei liene ratkettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä ratkea älä ratkea sinä
hän ratketkoon älköön ratketko hän olkoon ratkennut älköön olko ratkennut
me ratketkaamme älkäämme ratketko me
te
Te
ratketkaa
-"-
älkää ratketko
-"-
te
Te
he ratketkoot älköön ratketko he olkoot ratkenneet älkööt olko ratkenneet
passiivi ratkettakoon älköön ratkettako passiivi olkoon ratkettu älköön olko ratkettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. ratketa preesens ratkeava ratkettava
pitkä 1. ratketakseen1 perfekti ratkennut ratkettu
2. inessiivi ratketessa2 ratkettaessa agentti ratkeama4
instruktiivi ratketen kielteinen agentti ratkeamaton
3. inessiivi ratkeamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi ratkeamasta
illatiivi ratkeamaan
adessiivi ratkeamalla
abessiivi ratkeamatta
instruktiivi ratkeaman ratkettaman
4. nominatiivi ratkeaminen
partitiivi ratkeamista
5. ratkeamaisillaan3