Liite:Verbitaivutus/suomi/rankata

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä rankkaan luo en rankkaa minä olen rankannut en ole rankannut
sinä rankkaat luo et rankkaa sinä olet rankannut et ole rankannut
hän rankkaa luo ei rankkaa hän on rankannut ei ole rankannut
me rankkaamme luo emme rankkaa me olemme rankanneet luo emme ole rankanneet
te
Te
rankkaatte luo
-"-
ette rankkaa
-"-
te
Te
olette rankanneet
olette rankannut
ette ole rankanneet
ette ole rankannut
he rankkaavat luo eivät rankkaa he ovat rankanneet eivät ole rankanneet
passiivi rankataan luo ei rankata passiivi on rankattu ei ole rankattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä rankkasin luo en rankannut minä olin rankannut en ollut rankannut
sinä rankkasit luo et rankannut sinä olit rankannut et ollut rankannut
hän rankkasi luo ei rankannut hän oli rankannut ei ollut rankannut
me rankkasimme luo emme rankanneet me olimme rankanneet emme olleet rankanneet
te
Te
rankkasitte luo
-"-
ette rankanneet
ette rankannut
te
Te
olitte rankanneet
olitte rankannut
ette olleet rankanneet
ette ollut rankannut
he rankkasivat luo eivät rankanneet he olivat rankanneet eivät olleet rankanneet
passiivi rankattiin ei rankattu passiivi oli rankattu ei ollut rankattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä rankkaisin luo en rankkaisi minä olisin rankannut en olisi rankannut
sinä rankkaisit luo et rankkaisi sinä olisit rankannut et olisi rankannut
hän rankkaisi luo ei rankkaisi hän olisi rankannut ei olisi rankannut
me rankkaisimme luo emme rankkaisi me olisimme rankanneet emme olisi rankanneet
te
Te
rankkaisitte luo
-"-
ette rankkaisi
-"-
te
Te
olisitte rankanneet
olisitte rankannut
ette olisi rankanneet
ette olisi rankannut
he rankkaisivat luo eivät rankkaisi he olisivat rankanneet eivät olisi rankanneet
passiivi rankattaisiin luo ei rankattaisi luo passiivi olisi rankattu ei olisi rankattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä rankannen en rankanne minä lienen rankannut en liene rankannut
sinä rankannet et rankanne sinä lienet rankannut et liene rankannut
hän rankannee ei rankanne hän lienee rankannut ei liene rankannut
me rankannemme emme rankanne me lienemme rankanneet emme liene rankanneet
te
Te
rankannette
-"-
ette rankanne
-"-
te
Te
lienette rankanneet
lienette rankannut
ette liene rankanneet
ette liene rankannut
he rankannevat eivät rankanne he lienevät rankanneet eivät liene rankanneet
passiivi rankattaneen ei rankattane passiivi lienee rankattu ei liene rankattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä rankkaa älä rankkaa sinä
hän rankatkoon älköön rankatko hän olkoon rankannut älköön olko rankannut
me rankatkaamme älkäämme rankatko me
te
Te
rankatkaa
-"-
älkää rankatko
-"-
te
Te
he rankatkoot älkööt rankatko he olkoot rankanneet älkööt olko rankanneet
passiivi rankattakoon älköön rankattako passiivi olkoon rankattu älköön olko rankattu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. rankata preesens rankkaava rankattava
pitkä 1. rankatakseen1 perfekti rankannut rankattu
2. inessiivi rankatessa2 rankattaessa agentti rankkaama4
instruktiivi rankaten kielteinen agentti rankkaamaton
3. inessiivi rankkaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi rankkaamasta
illatiivi rankkaamaan
adessiivi rankkaamalla
abessiivi rankkaamatta
instruktiivi rankkaaman rankattaman
4. nominatiivi rankkaaminen
partitiivi rankkaamista
5. rankkaamaisillaan3