Liite:Verbitaivutus/suomi/raaentaa

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä raaennan en raaenna minä olen raaentanut en ole raaentanut
sinä raaennat et raaenna sinä olet raaentanut et ole raaentanut
hän raaentaa ei raaenna hän on raaentanut ei ole raaentanut
me raaennamme emme raaenna me olemme raaentaneet emme ole raaentaneet
te
Te
raaennatte
-"-
ette raaenna
-"-
te
Te
olette raaentaneet
olette raaentanut
ette ole raaentaneet
ette ole raaentanut
he raaentavat eivät raaenna he ovat raaentaneet eivät ole raaentaneet
passiivi raaennetaan ei raaenneta passiivi on raaennettu ei ole raaennettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä raaensin en raaentanut minä olin raaentanut en ollut raaentanut
sinä raaensit et raaentanut sinä olit raaentanut et ollut raaentanut
hän raaensi ei raaentanut hän oli raaentanut ei ollut raaentanut
me raaensimme emme raaentaneet me olimme raaentaneet emme olleet raaentaneet
te
Te
raaensitte
-"-
ette raaentaneet
ette raaentanut
te
Te
olitte raaentaneet
olitte raaentanut
ette olleet raaentaneet
ette ollut raaentanut
he raaensivat eivät raaentaneet he olivat raaentaneet eivät olleet raaentaneet
passiivi raaennettiin ei raaennettu passiivi oli raaennettu ei ollut raaennettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä raaentaisin en raaentaisi minä olisin raaentanut en olisi raaentanut
sinä raaentaisit et raaentaisi sinä olisit raaentanut et olisi raaentanut
hän raaentaisi ei raaentaisi hän olisi raaentanut ei olisi raaentanut
me raaentaisimme emme raaentaisi me olisimme raaentaneet emme olisi raaentaneet
te
Te
raaentaisitte
-"-
ette raaentaisi
-"-
te
Te
olisitte raaentaneet
olisitte raaentanut
ette olisi raaentaneet
ette olisi raaentanut
he raaentaisivat eivät raaentaisi he olisivat raaentaneet eivät olisi raaentaneet
passiivi raaennettaisiin ei raaennettaisi passiivi olisi raaennettu ei olisi raaennettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä raaentanen en raaentane minä lienen raaentanut en liene raaentanut
sinä raaentanet et raaentane sinä lienet raaentanut et liene raaentanut
hän raaentanee ei raaentane hän lienee raaentanut ei liene raaentanut
me raaentanemme emme raaentane me lienemme raaentaneet emme liene raaentaneet
te
Te
raaentanette
-"-
ette raaentane
-"-
te
Te
lienette raaentaneet
lienette raaentanut
ette liene raaentaneet
ette liene raaentanut
he raaentanevat eivät raaentane he lienevät raaentaneet eivät liene raaentaneet
passiivi raaennettaneen ei raaennettane passiivi lienee raaennettu ei liene raaennettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä raaenna älä raaenna sinä
hän raaentakoon älköön raaentako hän olkoon raaentanut älköön olko raaentanut
me raaentakaamme älkäämme raaentako me
te
Te
raaentakaa
-"-
älkää raaentako
-"-
te
Te
he raaentakoot älkööt raaentako he olkoot raaentaneet älkööt olko raaentaneet
passiivi raaennettakoon älköön raaennettako passiivi olkoon raaennettu älköön olko raaennettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. raaentaa preesens raaentava raaennettava
pitkä 1. raaentaakseen1 perfekti raaentanut raaennettu
2. inessiivi raaentaessa2 raaennettaessa agentti raaentama4
instruktiivi raaentaen kielteinen agentti raaentamaton
3. inessiivi raaentamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi raaentamasta
illatiivi raaentamaan
adessiivi raaentamalla
abessiivi raaentamatta
instruktiivi raaentaman raaennettaman
4. nominatiivi raaentaminen
partitiivi raaentamista
5. raaentamaisillaan3