Liite:Verbitaivutus/suomi/puntata

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä punttaan en punttaa minä olen puntannut en ole puntannut
sinä punttaat et punttaa sinä olet puntannut et ole puntannut
hän punttaa ei punttaa hän on puntannut ei ole puntannut
me punttaamme emme punttaa me olemme puntanneet emme ole puntanneet
te
Te
punttaatte
-"-
ette punttaa
-"-
te
Te
olette puntanneet
olette puntannut
ette ole puntanneet
ette ole puntannut
he punttaavat eivät punttaa he ovat puntanneet eivät ole puntanneet
passiivi puntataan ei puntata passiivi on puntattu ei ole puntattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä punttasin en puntannut minä olin puntannut en ollut puntannut
sinä punttasit et puntannut sinä olit puntannut et ollut puntannut
hän punttasi ei puntannut hän oli puntannut ei ollut puntannut
me punttasimme emme puntanneet me olimme puntanneet emme olleet puntanneet
te
Te
punttasitte
-"-
ette puntanneet
ette puntannut
te
Te
olitte puntanneet
olitte puntannut
ette olleet puntanneet
ette olleet puntannut
he punttasivat eivät puntanneet he olivat puntanneet eivät olleet puntanneet
passiivi puntattiin ei puntattu passiivi oli puntattu ei ollut puntattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä punttaisin en punttaisi minä olisin puntannut en olisi puntannut
sinä punttaisit et punttaisi sinä olisit puntannut et olisi puntannut
hän punttaisi ei punttaisi hän olisi puntannut ei olisi puntannut
me punttaisimme emme punttaisi me olisimme puntanneet emme olisi puntanneet
te
Te
punttaisitte
-"-
ette punttaisi
-"-
te
Te
olisitte puntanneet
olisitte puntannut
ette olisi puntanneet
ette olisi puntannut
he punttaisivat eivät punttaisi he olisivat puntanneet eivät olisi puntanneet
passiivi puntattaisiin ei puntattaisi passiivi olisi puntattu ei olisi puntattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä puntannen en puntanne minä lienen puntannut en liene puntannut
sinä puntannet et puntanne sinä lienet puntannut et liene puntannut
hän puntannee ei puntanne hän lienee puntannut ei liene puntannut
me puntannemme emme puntanne me lienemme puntanneet emme liene puntanneet
te
Te
puntannette
-"-
ette puntanne
-"-
te
Te
lienette puntanneet
lienette puntannut
ette liene puntanneet
ette liene puntannut
he puntannevat eivät puntanne he lienevät puntanneet eivät liene puntanneet
passiivi puntattaneen ei puntattane passiivi lienee puntattu ei liene puntattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä punttaa älä punttaa sinä
hän puntatkoon älköön puntatko hän olkoon puntannut älköön olko puntannut
me puntatkaamme älkäämme puntatko me
te
Te
puntatkaa
-"-
älkää puntatko
-"-
te
Te
he puntatkoot älkööt puntatko he olkoot puntanneet älkööt olko puntanneet
passiivi puntattakoon älköön puntattako passiivi olkoon puntattu älköön olko puntattu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. puntata preesens punttaava puntattava
pitkä 1. puntatakseen1 perfekti puntannut puntattu
2. inessiivi puntatessa2 puntattaessa agentti punttaama4
instruktiivi puntaten kielteinen agentti punttaamaton
3. inessiivi punttaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi punttaamasta
illatiivi punttaamaan
adessiivi punttaamalla
abessiivi punttaamatta
instruktiivi punttaaman puntattaman
4. nominatiivi punttaaminen
partitiivi punttaamista
5 punttaamaisillaan3