Liite:Verbitaivutus/suomi/puhjeta

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä puhkean en puhkea minä olen puhjennut en ole puhjennut
sinä puhkeat et puhkea sinä olet puhjennut et ole puhjennut
hän puhkeaa ei puhkea hän on puhjennut ei ole puhjennut
me puhkeamme emme puhkea me olemme puhjenneet emme ole puhjenneet
te
Te
puhkeatte
-"-
ette puhkea
-"-
te
Te
olette puhjenneet
olette puhjennut
ette ole puhjenneet
ette ole puhjennut
he puhkeavat eivät puhkea he ovat puhjenneet eivät ole puhjenneet
passiivi puhjetaan ei puhjeta passiivi on puhjettu ei ole puhjettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä puhkesin en puhjennut minä olin puhjennut en ollut puhjennut
sinä puhkesit et puhjennut sinä olit puhjennut et ollut puhjennut
hän puhkesi ei puhjennut hän oli puhjennut ei ollut puhjennut
me puhkesimme emme puhjenneet me olimme puhjenneet emme olleet puhjenneet
te
Te
puhkesitte
-"-
ette puhjenneet
ette puhjennut
te
Te
olitte puhjenneet
olitte puhjennut
ette olleet puhjenneet
ette olleet puhjennut
he puhkesivat eivät puhjenneet he olivat puhjenneet eivät olleet puhjenneet
passiivi puhjettiin ei puhjettu passiivi oli puhjettu ei ollut puhjettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä puhkeaisin
(puhkeisin)
en puhkeaisi
(puhkeisi)
minä olisin puhjennut en olisi puhjennut
sinä puhkeaisit
(puhkeisit)
et puhkeaisi
(puhkeisi)
sinä olisit puhjennut et olisi puhjennut
hän puhkeaisi
(puhkeisi)
ei puhkeaisi
(puhkeisi)
hän olisi puhjennut ei olisi puhjennut
me puhkeaisimme
(puhkeisimme)
emme puhkeaisi
(puhkeisi)
me olisimme puhjenneet emme olisi puhjenneet
te
Te
puhkeaisitte
(puhkeisitte)
-"-
ette puhkeaisi
(puhkeisi)
-"-
te
Te
olisitte puhjenneet
olisitte puhjennut
ette olisi puhjenneet
ette olisi puhjennut
he puhkeaisivat
(puhkeisivat )
eivät puhkeaisi
(puhkeisi)
he olisivat puhjenneet eivät olisi puhjenneet
passiivi puhjettaisiin ei puhjettaisi passiivi olisi puhjettu ei olisi puhjettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä puhjennen en puhjenne minä lienen puhjennut en liene puhjennut
sinä puhjennet et puhjenne sinä lienet puhjennut et liene puhjennut
hän puhjennee ei puhjenne hän lienee puhjennut ei liene puhjennut
me puhjennemme emme puhjenne me lienemme puhjenneet emme liene puhjenneet
te
Te
puhjennette
-"-
ette puhjenne
-"-
te
Te
lienette puhjenneet
lienette puhjennut
ette liene puhjenneet
ette liene puhjennut
he puhjennevat eivät puhjenne he lienevät puhjenneet eivät liene puhjenneet
passiivi puhjettaneen ei puhjettane passiivi lienee puhjettu ei liene puhjettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä puhkea älä puhkea sinä
hän puhjetkoon älköön puhjetko hän olkoon puhjennut älköön olko puhjennut
me puhjetkaamme älkäämme puhjetko me
te
Te
puhjetkaa
-"-
älkää puhjetko
-"-
te
Te
he puhjetkoot älkööt puhjetko he olkoot puhjenneet älkööt olko puhjenneet
passiivi puhjettakoon älköön puhjettako passiivi olkoon puhjettu älköön olko puhjettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. puhjeta preesens puhkeava puhjettava
pitkä 1. puhjetakseen1 perfekti puhjennut puhjettu
2. inessiivi puhjetessa2 puhjettaessa agentti puhkeama4
instruktiivi puhjeten kielteinen agentti puhkeamaton
3. inessiivi puhkeamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi puhkeamasta
illatiivi puhkeamaan
adessiivi puhkeamalla
abessiivi puhkeamatta
instruktiivi puhkeaman puhjettaman
4. nominatiivi puhkeaminen
partitiivi puhkeamista
5 puhkeamaisillaan3