Liite:Verbitaivutus/suomi/poiketa

Wikisanakirjasta
Vartalot
vokaalivartalo poikkea-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo poiket-

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä poikkean en poikkea minä olen poikennut en ole poikennut
sinä poikkeat et poikkea sinä olet poikennut et ole poikennut
hän poikkeaa ei poikkea hän on poikennut ei ole poikennut
me poikkeamme emme poikkea me olemme poikenneet emme ole poikenneet
te
Te
poikkeatte
-"-
ette poikkea
-"-
te
Te
olette poikenneet
olette poikennut
ette ole poikenneet
ette ole poikennut
he poikkeavat eivät poikkea he ovat poikenneet eivät ole poikenneet
passiivi poiketaan ei poiketa passiivi on poikettu ei ole poikettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä poikkesin en poikennut minä olin poikennut en ollut poikennut
sinä poikkesit et poikennut sinä olit poikennut et ollut poikennut
hän poikkesi ei poikennut hän oli poikennut ei ollut poikennut
me poikkesimme emme poikenneet me olimme poikenneet emme olleet poikenneet
te
Te
poikkesitte
-"-
ette poikenneet
ette poikennut
te
Te
olitte poikenneet
olitte poikennut
ette olleet poikenneet
ette olleet poikennut
he poikkesivat eivät poikenneet he olivat poikenneet eivät olleet poikenneet
passiivi poikettiin ei poikettu passiivi oli poikettu ei ollut poikettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä poikkeaisin
(poikkeisin)
en poikkeaisi
(poikkeisi)
minä olisin poikennut en olisi poikennut
sinä poikkeaisit
(poikkeisit)
et poikkeaisi
(poikkeisi)
sinä olisit poikennut et olisi poikennut
hän poikkeaisi
(poikkeisi)
ei poikkeaisi
(poikkeisi)
hän olisi poikennut ei olisi poikennut
me poikkeaisimme
(poikkeisimme)
emme poikkeaisi
(poikkeisi)
me olisimme poikenneet emme olisi poikenneet
te
Te
poikkeaisitte
(poikkeisitte)
-"-
ette poikkeaisi
(poikkeisi)
-"-
te
Te
olisitte poikenneet
olisitte poikennut
ette olisi poikenneet
ette olisi poikennut
he poikkeaisivat
(poikkeisivat )
eivät poikkeaisi
(poikkeisi)
he olisivat poikenneet eivät olisi poikenneet
passiivi poikettaisiin ei poikettaisi passiivi olisi poikettu ei olisi poikettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä poikennen en poikenne minä lienen poikennut en liene poikennut
sinä poikennet et poikenne sinä lienet poikennut et liene poikennut
hän poikennee ei poikenne hän lienee poikennut ei liene poikennut
me poikennemme emme poikenne me lienemme poikenneet emme liene poikenneet
te
Te
poikennette
-"-
ette poikenne
-"-
te
Te
lienette poikenneet
lienette poikennut
ette liene poikenneet
ette liene poikennut
he poikennevat eivät poikenne he lienevät poikenneet eivät liene poikenneet
passiivi poikettaneen ei poikettane passiivi lienee poikettu ei liene poikettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä poikkea älä poikkea sinä
hän poiketkoon älköön poiketko hän olkoon poikennut älköön olko poikennut
me poiketkaamme älkäämme poiketko me
te
Te
poiketkaa
-"-
älkää poiketko
-"-
te
Te
he poiketkoot älkööt poiketko he olkoot poikenneet älkööt olko poikenneet
passiivi poikettakoon älköön poikettako passiivi olkoon poikettu älköön olko poikettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. poiketa preesens poikkeava poikettava
pitkä 1. poiketakseen1 perfekti poikennut poikettu
2. inessiivi poiketessa2 poikettaessa agentti poikkeama4
instruktiivi poiketen kielteinen agentti poikkeamaton
3. inessiivi poikkeamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi poikkeamasta
illatiivi poikkeamaan
adessiivi poikkeamalla
abessiivi poikkeamatta
instruktiivi poikkeaman poikettaman
4. poikkeaminen
5 poikkeamaisillaan3