Liite:Verbitaivutus/suomi/perata

Wikisanakirjasta
Vartalot
vokaalivartalo perkaa-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo perat-

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä perkaan en perkaa minä olen perannut en ole perannut
sinä perkaat et perkaa sinä olet perannut et ole perannut
hän perkaa ei perkaa hän on perannut ei ole perannut
me perkaamme emme perkaa me olemme peranneet emme ole peranneet
te
Te
perkaatte
-"-
ette perkaa
-"-
te
Te
olette peranneet
olette perannut
ette ole peranneet
ette ole perannut
he perkaavat eivät perkaa he ovat peranneet eivät ole peranneet
passiivi perataan ei perata passiivi on perattu ei ole perattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä perkasin en perannut minä olin perannut en ollut perannut
sinä perkasit et perannut sinä olit perannut et ollut perannut
hän perkasi ei perannut hän oli perannut ei ollut perannut
me perkasimme emme peranneet me olimme peranneet emme olleet peranneet
te
Te
perkasitte
-"-
ette peranneet
ette perannut
te
Te
olitte peranneet
olitte perannut
ette olleet peranneet
ette olleet perannut
he perkasivat eivät peranneet he olivat peranneet eivät olleet peranneet
passiivi perattiin ei perattu passiivi oli perattu ei ollut perattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä perkaisin en perkaisi minä olisin perannut en olisi perannut
sinä perkaisit et perkaisi sinä olisit perannut et olisi perannut
hän perkaisi ei perkaisi hän olisi perannut ei olisi perannut
me perkaisimme emme perkaisi me olisimme peranneet emme olisi peranneet
te
Te
perkaisitte
-"-
ette perkaisi
-"-
te
Te
olisitte peranneet
olisitte perannut
ette olisi peranneet
ette olisi perannut
he perkaisivat eivät perkaisi he olisivat peranneet eivät olisi peranneet
passiivi perattaisiin ei perattaisi passiivi olisi perattu ei olisi perattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä perannen en peranne minä lienen perannut en liene perannut
sinä perannet et peranne sinä lienet perannut et liene perannut
hän perannee ei peranne hän lienee perannut ei liene perannut
me perannemme emme peranne me lienemme peranneet emme liene peranneet
te
Te
perannette
-"-
ette peranne
-"-
te
Te
lienette peranneet
lienette perannut
ette liene peranneet
ette liene perannut
he perannevat eivät peranne he lienevät peranneet eivät liene peranneet
passiivi perattaneen ei perattane passiivi lienee perattu ei liene perattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä perkaa älä perkaa sinä
hän peratkoon älköön peratko hän olkoon perannut älköön olko perannut
me peratkaamme älkäämme peratko me
te
Te
peratkaa
-"-
älkää peratko
-"-
te
Te
he peratkoot älkööt peratko he olkoot peranneet älkööt olko peranneet
passiivi perattakoon älköön perattako passiivi olkoon perattu älköön olko perattu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. perata preesens perkaava perattava
pitkä 1. peratakseen1 perfekti perannut perattu
2. inessiivi peratessa2 perattaessa agentti perkaama4
instruktiivi peraten kielteinen agentti perkaamaton
3. inessiivi perkaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi perkaamasta
illatiivi perkaamaan
adessiivi perkaamalla
abessiivi perkaamatta
instruktiivi perkaaman perattaman
4. perkaaminen
5 perkaamaisillaan3