Liite:Verbitaivutus/suomi/parjata

Wikisanakirjasta
Vartalot
vokaalivartalo parjaa-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo parjat-

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä parjaan en parjaa minä olen parjannut en ole parjannut
sinä parjaat et parjaa sinä olet parjannut et ole parjannut
hän parjaa ei parjaa hän on parjannut ei ole parjannut
me parjaamme emme parjaa me olemme parjanneet emme ole parjanneet
te
Te
parjaatte
-"-
ette parjaa
-"-
te
Te
olette parjanneet
olette parjannut
ette ole parjanneet
ette ole parjannut
he parjaavat eivät parjaa he ovat parjanneet eivät ole parjanneet
passiivi parjataan ei parjata passiivi on parjattu ei ole parjattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä parjasin en parjannut minä olin parjannut en ollut parjannut
sinä parjasit et parjannut sinä olit parjannut et ollut parjannut
hän parjasi ei parjannut hän oli parjannut ei ollut parjannut
me parjasimme emme parjanneet me olimme parjanneet emme olleet parjanneet
te
Te
parjasitte
-"-
ette parjanneet
ette parjannut
te
Te
olitte parjanneet
olitte parjannut
ette olleet parjanneet
ette olleet parjannut
he parjasivat eivät parjanneet he olivat parjanneet eivät olleet parjanneet
passiivi parjattiin ei parjattu passiivi oli parjattu ei ollut parjattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä parjaisin en parjaisi minä olisin parjannut en olisi parjannut
sinä parjaisit et parjaisi sinä olisit parjannut et olisi parjannut
hän parjaisi ei parjaisi hän olisi parjannut ei olisi parjannut
me parjaisimme emme parjaisi me olisimme parjanneet emme olisi parjanneet
te
Te
parjaisitte
-"-
ette parjaisi
-"-
te
Te
olisitte parjanneet
olisitte parjannut
ette olisi parjanneet
ette olisi parjannut
he parjaisivat eivät parjaisi he olisivat parjanneet eivät olisi parjanneet
passiivi parjattaisiin ei parjattaisi passiivi olisi parjattu ei olisi parjattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä parjannen en parjanne minä lienen parjannut en liene parjannut
sinä parjannet et parjanne sinä lienet parjannut et liene parjannut
hän parjannee ei parjanne hän lienee parjannut ei liene parjannut
me parjannemme emme parjanne me lienemme parjanneet emme liene parjanneet
te
Te
parjannette
-"-
ette parjanne
-"-
te
Te
lienette parjanneet
lienette parjannut
ette liene parjanneet
ette liene parjannut
he parjannevat eivät parjanne he lienevät parjanneet eivät liene parjanneet
passiivi parjattaneen ei parjattane passiivi lienee parjattu ei liene parjattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä parjaa älä parjaa sinä
hän parjatkoon älköön parjatko hän olkoon parjannut älköön olko parjannut
me parjatkaamme älkäämme parjatko me
te
Te
parjatkaa
-"-
älkää parjatko
-"-
te
Te
he parjatkoot älkööt parjatko he olkoot parjanneet älkööt olko parjanneet
passiivi parjattakoon älköön parjattako passiivi olkoon parjattu älköön olko parjattu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. parjata preesens parjaava parjattava
pitkä 1. parjatakseen1 perfekti parjannut parjattu
2. inessiivi parjatessa2 parjattaessa agentti parjaama4
instruktiivi parjaten kielteinen agentti parjaamaton
3. inessiivi parjaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi parjaamasta
illatiivi parjaamaan
adessiivi parjaamalla
abessiivi parjaamatta
instruktiivi parjaaman parjattaman
4. parjaaminen
5 parjaamaisillaan3