Liite:Verbitaivutus/suomi/palkita

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä palkitsen en palkitse minä olen palkinnut en ole palkinnut
sinä palkitset et palkitse sinä olet palkinnut et ole palkinnut
hän palkitsee ei palkitse hän on palkinnut ei ole palkinnut
me palkitsemme emme palkitse me olemme palkinneet emme ole palkinneet
te
Te
palkitsette
-"-
ette palkitse
-"-
te
Te
olette palkinneet
olette palkinnut
ette ole palkinneet
ette ole palkinnut
he palkitsevat eivät palkitse he ovat palkinneet eivät ole palkinneet
passiivi palkitaan ei palkita passiivi on palkittu ei ole palkittu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä palkitsin en palkinnut minä olin palkinnut en ollut palkinnut
sinä palkitsit et palkinnut sinä olit palkinnut et ollut palkinnut
hän palkitsi ei palkinnut hän oli palkinnut ei ollut palkinnut
me palkitsimme emme palkinneet me olimme palkinneet emme olleet palkinneet
te
Te
palkitsitte
-"-
ette palkinneet
ette palkinnut
te
Te
olitte palkinneet
olitte palkinnut
ette olleet palkinneet
ette olleet palkinnut
he palkitsivat eivät palkinneet he olivat palkinneet eivät olleet palkinneet
passiivi palkittiin ei palkittu passiivi oli palkittu ei ollut palkittu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä palkitsisin en palkitsisi minä olisin palkinnut en olisi palkinnut
sinä palkitsisit et palkitsisi sinä olisit palkinnut et olisi palkinnut
hän palkitsisi ei palkitsisi hän olisi palkinnut ei olisi palkinnut
me palkitsisimme emme palkitsisi me olisimme palkinneet emme olisi palkinneet
te
Te
palkitsisitte
-"-
ette palkitsisi
-"-
te
Te
olisitte palkinneet
olisitte palkinnut
ette olisi palkinneet
ette olisi palkinnut
he palkitsisivat eivät palkitsisi he olisivat palkinneet eivät olisi palkinneet
passiivi palkittaisiin ei palkittaisi passiivi olisi palkittu ei olisi palkittu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä palkinnen en palkinne minä lienen palkinnut en liene palkinnut
sinä palkinnet et palkinne sinä lienet palkinnut et liene palkinnut
hän palkinnee ei palkinne hän lienee palkinnut ei liene palkinnut
me palkinnemme emme palkinne me lienemme palkinneet emme liene palkinneet
te
Te
palkinnette
-"-
ette palkinne
-"-
te
Te
lienette palkinneet
lienette palkinnut
ette liene palkinneet
ette liene palkinnut
he palkinnevat eivät palkinne he lienevät palkinneet eivät liene palkinneet
passiivi palkittaneen ei palkittane passiivi lienee palkittu ei liene palkittu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä palkitse älä palkitse sinä
hän palkitkoon älköön palkitko hän olkoon palkinnut älköön olko palkinnut
me palkitkaamme älkäämme palkitko me
te
Te
palkitkaa
-"-
älkää palkitko
-"-
te
Te
he palkitkoot älkööt palkitko he olkoot palkinneet älkööt olko palkinneet
passiivi palkittakoon älköön palkittako passiivi olkoon palkittu älköön olko palkittu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. palkita preesens palkitseva palkittava
pitkä 1. palkitakseen1 perfekti palkinnut palkittu
2. inessiivi palkitessa2 palkittaessa agentti palkitsema4
instruktiivi palkiten kielteinen agentti palkitsematon
3. inessiivi palkitsemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi palkitsemasta
illatiivi palkitsemaan
adessiivi palkitsemalla
abessiivi palkitsematta
instruktiivi palkitseman palkittaman
4. nominatiivi palkitseminen
partitiivi palkitsemista
5 palkitsemaisillaan3