Liite:Verbitaivutus/suomi/nuijia

Wikisanakirjasta
Vartalot
vokaalivartalo nuiji-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä nuijin en nuiji minä olen nuijinut en ole nuijinut
sinä nuijit et nuiji sinä olet nuijinut et ole nuijinut
hän nuijii ei nuiji hän on nuijinut ei ole nuijinut
me nuijimme emme nuiji me olemme nuijineet emme ole nuijineet
te
Te
nuijitte
-"-
ette nuiji
-"-
te
Te
olette nuijineet
olette nuijinut
ette ole nuijineet
ette ole nuijinut
he nuijivat eivät nuiji he ovat nuijineet eivät ole nuijineet
passiivi nuijitaan ei nuijita passiivi on nuijittu ei ole nuijittu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä nuijin en nuijinut minä olin nuijinut en ollut nuijinut
sinä nuijit et nuijinut sinä olit nuijinut et ollut nuijinut
hän nuiji ei nuijinut hän oli nuijinut ei ollut nuijinut
me nuijimme emme nuijineet me olimme nuijineet emme olleet nuijineet
te
Te
nuijitte
-"-
ette nuijineet
ette nuijinut
te
Te
olitte nuijineet
olitte nuijinut
ette olleet nuijineet
ette olleet nuijinut
he nuijivat eivät nuijineet he olivat nuijineet eivät olleet nuijineet
passiivi nuijittiin ei nuijittu passiivi oli nuijittu ei ollut nuijittu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä nuijisin en nuijisi minä olisin nuijinut en olisi nuijinut
sinä nuijisit et nuijisi sinä olisit nuijinut et olisi nuijinut
hän nuijisi ei nuijisi hän olisi nuijinut ei olisi nuijinut
me nuijisimme emme nuijisi me olisimme nuijineet emme olisi nuijineet
te
Te
nuijisitte
-"-
ette nuijisi
-"-
te
Te
olisitte nuijineet
olisitte nuijinut
ette olisi nuijineet
ette olisi nuijinut
he nuijisivat eivät nuijisi he olisivat nuijineet eivät olisi nuijineet
passiivi nuijittaisiin ei nuijittaisi passiivi olisi nuijittu ei olisi nuijittu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä nuijinen en nuijine minä lienen nuijinut en liene nuijinut
sinä nuijinet et nuijine sinä lienet nuijinut et liene nuijinut
hän nuijinee ei nuijine hän lienee nuijinut ei liene nuijinut
me nuijinemme emme nuijine me lienemme nuijineet emme liene nuijineet
te
Te
nuijinette
-"-
ette nuijine
-"-
te
Te
lienette nuijineet
lienette nuijinut
ette liene nuijineet
ette liene nuijinut
he nuijinevat eivät nuijine he lienevät nuijineet eivät liene nuijineet
passiivi nuijittaneen ei nuijittane passiivi lienee nuijittu ei liene nuijittu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä nuiji älä nuiji sinä
hän nuijikoon älköön nuijiko hän olkoon nuijinut älköön olko nuijinut
me nuijikaamme älkäämme nuijiko me
te
Te
nuijikaa
-"-
älkää nuijiko
-"-
te
Te
he nuijikoot älkööt nuijiko he olkoot nuijineet älkööt olko nuijineet
passiivi nuijittakoon älköön nuijittako passiivi olkoon nuijittu älköön olko nuijittu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. nuijia preesens nuijiva nuijittava
pitkä 1. nuijiakseen1 perfekti nuijinut nuijittu
2. inessiivi nuijiessa2 nuijittaessa agentti nuijima4
instruktiivi nuijien kielteinen agentti nuijimaton
3. inessiivi nuijimassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi nuijimasta
illatiivi nuijimaan
adessiivi nuijimalla
abessiivi nuijimatta
instruktiivi nuijiman nuijittaman
4. nuijiminen
5 nuijimaisillaan3