Liite:Verbitaivutus/suomi/neuvoa

Wikisanakirjasta
Vartalot
vokaalivartalo neuvo-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä neuvon en neuvo minä olen neuvonut en ole neuvonut
sinä neuvot et neuvo sinä olet neuvonut et ole neuvonut
hän neuvoo ei neuvo hän on neuvonut ei ole neuvonut
me neuvomme emme neuvo me olemme neuvoneet emme ole neuvoneet
te
Te
neuvotte
-"-
ette neuvo
-"-
te
Te
olette neuvoneet
olette neuvonut
ette ole neuvoneet
ette ole neuvonut
he neuvovat eivät neuvo he ovat neuvoneet eivät ole neuvoneet
passiivi neuvotaan ei neuvota passiivi on neuvottu ei ole neuvottu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä neuvoin en neuvonut minä olin neuvonut en ollut neuvonut
sinä neuvoit et neuvonut sinä olit neuvonut et ollut neuvonut
hän neuvoi ei neuvonut hän oli neuvonut ei ollut neuvonut
me neuvoimme emme neuvoneet me olimme neuvoneet emme olleet neuvoneet
te
Te
neuvoitte
-"-
ette neuvoneet
ette neuvonut
te
Te
olitte neuvoneet
olitte neuvonut
ette olleet neuvoneet
ette olleet neuvonut
he neuvoivat eivät neuvoneet he olivat neuvoneet eivät olleet neuvoneet
passiivi neuvottiin ei neuvottu passiivi oli neuvottu ei ollut neuvottu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä neuvoisin en neuvoisi minä olisin neuvonut en olisi neuvonut
sinä neuvoisit et neuvoisi sinä olisit neuvonut et olisi neuvonut
hän neuvoisi ei neuvoisi hän olisi neuvonut ei olisi neuvonut
me neuvoisimme emme neuvoisi me olisimme neuvoneet emme olisi neuvoneet
te
Te
neuvoisitte
-"-
ette neuvoisi
-"-
te
Te
olisitte neuvoneet
olisitte neuvonut
ette olisi neuvoneet
ette olisi neuvonut
he neuvoisivat eivät neuvoisi he olisivat neuvoneet eivät olisi neuvoneet
passiivi neuvottaisiin ei neuvottaisi passiivi olisi neuvottu ei olisi neuvottu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä neuvonen en neuvone minä lienen neuvonut en liene neuvonut
sinä neuvonet et neuvone sinä lienet neuvonut et liene neuvonut
hän neuvonee ei neuvone hän lienee neuvonut ei liene neuvonut
me neuvonemme emme neuvone me lienemme neuvoneet emme liene neuvoneet
te
Te
neuvonette
-"-
ette neuvone
-"-
te
Te
lienette neuvoneet
lienette neuvonut
ette liene neuvoneet
ette liene neuvonut
he neuvonevat eivät neuvone he lienevät neuvoneet eivät liene neuvoneet
passiivi neuvottaneen ei neuvottane passiivi lienee neuvottu ei liene neuvottu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä neuvo älä neuvo sinä
hän neuvokoon älköön neuvoko hän olkoon neuvonut älköön olko neuvonut
me neuvokaamme älkäämme neuvoko me
te
Te
neuvokaa
-"-
älkää neuvoko
-"-
te
Te
he neuvokoot älkööt neuvoko he olkoot neuvoneet älkööt olko neuvoneet
passiivi neuvottakoon älköön neuvottako passiivi olkoon neuvottu älköön olko neuvottu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. neuvoa preesens neuvova neuvottava
pitkä 1. neuvoakseen1 perfekti neuvonut neuvottu
2. inessiivi neuvoessa2 neuvottaessa agentti neuvoma4
instruktiivi neuvoen kielteinen agentti neuvomaton
3. inessiivi neuvomassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi neuvomasta
illatiivi neuvomaan
adessiivi neuvomalla
abessiivi neuvomatta
instruktiivi neuvoman neuvottaman
4. neuvominen
5 neuvomaisillaan3